Hakkında

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı,

Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmaktadır. Program esas itibariyle temel bilim derslerinden, mühendislik bilimleri ve mühendislik tasarımı derslerinden; sosyal, ekonomi ve idari bilim derslerinden ve ayrıca Türkçe ve tarih derslerinden oluşmaktadır.

Bu program güç, elektronik, haberleşme ve kontrol disiplinlerine ilişkin teorileri, tasarımları ve uygulamaları ve buna ek olarak teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünü hedefler. Öğrenci bu programla teori, tasarlama ve uygulama ile ilgili dengeli eğitim alır.

Lisans eğitimi elektrik ve elektronik mühendisliği dalında geniş ve etkin bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere olanak sağlar. Dersler mezunların problem çözme, takım çalışması yapma ve mesleki iletişim kurma gibi yeteneklerini geliştirecek bir biçimde oluşturulmuştur. Lisans derecesi alan mezunlar bu programla yukarıda sözü edilen alanlardaki herhangi teknik bir işi göğüsleyebilecek, ayrıca iş ve idarecilik deneyimleri kazandıktan sonra araştırma ve geliştirme alanındaki bir kariyeri hedefleyebileceklerdir.

Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği ve kontrol mühendisliği gibi alanlar mezunların iş alanlarıdır. Ayrıca mezunlar, iş deneyimi ve idari deneyim aldıktan sonra pek çok sahada liderlik ve idarecilik görevleri üstlenebilirler.

Bu amaçla ilk iki yıl, bilgisayar algoritmaları ve programcılığı dahil olmak üzere matematik, fizik, istatistik ve genel mühendislikle ilgili temel bilim konuları işlenir. Elektrik ve elektronik devrelerinin esasları, elektromagnetik alanlar, işaretler ve sistemler gibi elektrik ve elektronik mühendisliğinin temelleri ikinci yıl verilir. Elektrik ve elektronik mühendisliğinin temelini oluşturan elektronik devreleri, haberleşme sistemleri, lojik devreler, elektromagnetik dalgalar, enerji dönüşümü ve güç sistemlerinin esasları, mikroişlemciler ve kontrol sistemleri gibi diğer konular üçüncü yıl tamamlanır. Dördüncü yıl öğrencileri kendi yaratıcılıklarını, bilgilerini ve mevcut teknolojiyi kullanarak bir mühendislik projesi hazırlar. Ayrıca, dördüncü yılda öğrencilere belli konularda derinleşebilmeleri için, çekirdek sayılabilecek derslerin yanı sıra, ileri konuları kapsayan seçmeli dersler verilir.

Mezun olanlar, programdan seçtikleri derslere bağlı olarak, bölümün sunduğu ihtisaslaşma alanlarından birinde kariyer yapmayı hedefleyebilirler. Bunların yanısıra, lisans öğrencilerine araştırma etkinliklerine katılma olanakları tanınmaktadır. Bu öğrenciler üçüncü ve dördüncü yıla geldiklerinde Fakülte Elemanları ve araştırma grupları ile çalışabilirler.