Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Programı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Çift Anadal Programları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde çift anadal yapmak isteyen öğrenciler için ders yükümlülükleri aşağıda verilmiştir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri çift anadal yapmak istedikleri bölümden kendi yükümlülüklerini öğrenebilirler.