Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yan Dal Programı

Fakülte ve Üniversitenin diğer bölümlerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yan Dal yapmak isteyen öğrencilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden kendi bölümünün ders programında olmayan en az 7 adet ders (minimum 21 kredi) almaları gerekmektedir. Bu derslerden 5 adedi zorunlu ders grubundan ve 2 adedi seçime bağlı ders grubundan alınmalıdır.

Her Yan Dal öğrencisinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden bir danışmanı olacaktır.

Zorunlu Ders Grubu:

Kodu

Ders Adı

Kredi

Önkoşul

Açıklama

EE 211 Electrical Circuits

4

EE 212 Circuits and Systems

3

EE 211
EE 226 Fundamentals of Electromagnetic Fields

3

EE 232 Introduction to Electronics

4

EE 361 Introduction to Digital Signal Processing

3

EE 241 Digital Circuits

4

EE 333 Analog Electronic Circuits

4

 EE 232
EE 242 Microprocessors

3

 EE 241
EE 354 Communication Systems

3

 ES231/EE254
EE 371 Electromechanical Energy Conv.

3

Yan Dal öğrencisi yukarıdaki tabloda bulunan 10 adet dersten kendi bölümünün ders programında olmayan 5 adet dersi seçmelidir. Bu derslerin önkoşulları tabloda belirtilmiştir.

Seçime Bağlı Ders Grubu:

Yan Dal öğrencisinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü programında belirtilen zorunlu grup içinde almadığı dersler de dahil olmak üzere herhangi EE kodlu iki derstir.

EE254 – Applied Probability (Uygulamalı Olasılık) dersi seçime bağlı ders grubunda sayılmaz.