EE400 – Yaz Stajı

EE 400 STAJ

KONUSUNDA GENEL ESASLAR

Staj, okulda edinilen mesleki bilgilerin dışında, öğrencinin eğitimini tamamlayıcı ve devamı niteliğinde olup, bir işletmede gerçekleştirilen çalışmadır. Stajın temel amaçları: işletmelerde pratik ve teknik yeni beceriler kazanmak, iş hayatını tanımak, diğer disiplinlerle ve idarecilerle etkin iletişim kurabilmeyi öğrenmektir. Staj bir iş deneyimidir ve iş hayatının inceliklerini ciddi sorumluluk almadan öğrenmek için kaçırılmaz bir fırsattır, aynı zamanda öğrencilere lisans eğitimi aşamasında yurtiçi ve yurtdışı endüstri dünyasına açılış kapılarından biri olarak düşünülmelidir. Bu kapsamda ciddiye alınmalı, gerektiğinde değerlendirilmelidir. Stajla ilgili genel esasları içeren, bölüm web sayfamızda ve staj panosunda asılı en son, güncellenmiş bilgiler esas alınmalıdır.

  1. Staj Süresi

Bölümüzde 20 iş gününden az olmamak kaydıyla en az bir staj yapılması üniversite öğrenci numarası 25 ve daha üzeri bir rakamla başlayan bütün öğrenciler için zorunludur. İşyeri Cumartesi günleri de çalışıyorsa, bu günler de iş günü olarak kabul edilir. Tavsiye edilen en az iki staj ve değişik çalışma alanlarıdır. Stajın kredisi yoktur, ancak öğrenci, staj yaptığı birim ve Bölüm Staj Komisyonu (BSK) tarafından “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için en az bir stajdan başarılı olması gereklidir. Staj yaparken öğrencinin ders almaması gerekir. Örneğin, yaz okulunda ders alınıyorsa, haftanın bazı günleri ders alınıp, diğer günler staj yapılmamalıdır. Staj, devamlılık isteyen bir çalışmadır ve 20 iş günü kesintisiz yapılmalıdır. Staj süresince sigortalı olmanız zorunlu olduğu için, hem sigortalı hem öğrenci olamazsınız. Dolayısıyla stajınız dönem içine bir gün dahi olsa uzayamaz. Ancak mezuniyet durumunda iseniz bu durumunuzu belirten (danışmanınızdan onaylı) dilekçe ile staj komisyonuna başvurabilirsiniz.

  1. Staj Yeri

Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Ancak, BSK çeşitli işletmelerden gelen kontenjan taleplerini öğrencilere bölüm staj panosunda duyurur. Ayrıca, ön bilgi edinmek açısından işletmelerin bazılarının isim ve adreslerini staj panosunda görebilirsiniz. Ancak, bu listeler staj yapılacak yerlerin tamamı bunlardır, anlamına gelmez. Büyük işletmelerin çoğunun internet sayfalarında İnsan Kaynakları bölümünde stajla ilgili bilgi bulunmaktadır ve genellikle internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Staj yapılacak bölümde en az bir Elektrik ve/veya Elektronik mühendisinin çalışması yeterlidir. En az bir mühendisin öğrenciye danışmanlık yapması ve eğitmesi beklenmektedir. Zorunlu staj için yurt içi kamu kuruluşları, yurt içi ve dışı özel işletmeler staj yapılmasına uygun yerler olarak belirlenmiştir. Yurt dışında yapılması düşünülen stajların öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine, diğer kültürleri ve ülke teknolojilerini tanımasına katkı sağlayacağı için ayrıca, önerilmektedir. Üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmalar, laboratuvar sorumlusu öğretim üyesinin TÜBİTAK, DPT, SANTEZ gibi bir araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilirse staj olarak kabul edilir. Ayrıca yurtdışındaki bazı üniversitelerde özel programlar düzenlenmiştir. Bu tip başvurular için BSK ’dan onay alınması gereklidir. Ayrıca üniversitemizde uluslararası stajyer değişim programı (IAESTE) bulunmaktadır. Bu program aracılığı ile bir çok öğrenci yurtdışında staj imkanı bulmuştur.

  1. Staj Dönemi

Staj başvurusu yapılan yer, stajın bölümde zorunlu olduğuna dair bir yazı isteyebilir. Bunun için Dekanlık ’tan “staj zorunludur” yazısı alınmalıdır. Başvurulan işletme sizin hakkınızda bilgi verebilecek öğretim elemanlarının isimlerini sizden isteyebilir. Bunun için derslerini aldığınız öğretim üyeleriyle görüşülmesi ve onların onayıyla öğretim üyesinin adının ve iletişim bilgilerinin işletme yetkililerine verilmesi yerinde olacaktır. Staj sırasında kesinlikle ders alınamaz. Bu stajın geçersiz sayılmasına sebep olacaktır. Mezun olma aşamasında iseniz staj yaptığınız firmadan izin almak ve bölüm sekreterliğini arayarak, staj komisyonunu bilgilendirmek koşuluyla bütünleme sınavına katılabilirsiniz. Mezun olma aşamasında değilseniz bütünleme sınavlarına (final sınavlarında olduğu gibi) giremezsiniz

  1. Sigorta

Staj süresince sigortalı olmanız zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmemektedir. Sigorta masraflarını üniversite karşılamaktadır. Önce staj yapacağınız işyerinden staj başlangıç ve bitiş tarihlerini ve yapacağınız iş ile ilgili bir yazı almalısınız. İşyerinden aldığınız yazıyı, aşağıda örneği verilen Dekanlık Formunu ve istenen evrakları Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine iletmelisiniz. Sizden alınan evraklara gerekli yazılar eklenip, dekanlık kanalıyla üniversite İnsan Kaynaklarına (İK) gönderilecek ve İK da sizin sigorta işlemlerinizi tamamlayacaktır. Bütün bu işlemler zaman aldığından, staja başlamadan en az BİR AY önce işlemlerinizi başlatmalısınız. Staja başladıktan sonra geriye dönük sigorta işlemleri yapılamaz.

  1. Staja Başlama

Staj yapılacak yere ilk gidildiğinde, aşağıdakiler bulundurulmalıdır:

  1. Teşekkür Mektubu: Bölümün işletmeye, öğrenciyi kabul ettiği için teşekkür yazısı olmalıdır. Unutulmamalı ki ülkemizde 70’in üzerinde üniversitede mühendislik eğitimi verilmekte ve çoğu üniversitede staj zorunluluğu bulunmaktadır. Teşekkür yazısını götürmek mecburi değildir ancak ilerde iş başvurusu yapılacak yerler, staj yapılan yerden öğrenciyi sorabilirler, hatta tavsiye mektubu dahi isteyebilirler. Staj yapılan yerde iyi bir izlenim bırakılması profesyonel yaşamınız ve üniversitemiz için önemlidir. Teşekkür yazısını bölüme imzalatmanız gerekmiyor ama eksiksizce doldurmalısınız.

  2. Staj Raporu: Staj raporu hazırlanması zorunludur. Staj raporu bilgisayar yardımıyla yazılmalı (El yazması raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir) ve staj süresince yapılan çalışmalar yazılmalıdır. Rapordaki anlatım tamamen öğrenciye ait olmalıdır. Anlatım dili İngilizce olup, ES 106’da öğrenilen “technical report writing” becerileri uygulanmalıdır. Staj raporunun çok uzun (>30) veya çok kısa (<7) olmamasına özen gösteriniz. Staj raporlarının teslim tarihi yarıyılın başladığı tarihin ikinci gün sonu saat 17 00 olduğundan staj raporlarının günlük olarak yazılması, staj sonunda da tamamlanmış olması gerekir. Aksi halde raporları teslim tarihinde yetiştiremezsiniz. Belirtilen son güne kadar raporlar teslim edilmezse staj geçersiz sayılır. Bu sizin profesyonel yaşama ayak uydurmanız için gerekli bir uygulamadır. Herhangi bir cihazın kullanım kılavuzu, özellikleri, anlamadığınız devre şemaları, hazır ansiklopedik bilgiler staj raporuna dahil edilmemelidir. Staj raporunun her sayfası, staj yaptığınız işletmeye, mühürletilip imzalatılmalıdır. Staj yaptığınız yer tarafından onaylanmamış bir rapor kabul edilmez, stajınız geçersiz sayılır.

  1. Stajyer Değerlendirme Formu: “Stajyer Değerlendirme Formu” stajın sonunda, sizden sorumlu Mühendis ya da yönetici tarafından doldurulmalı, kapalı ve mühürlü bir şekilde size elden verilmelidir. İşletme tarafından kapalı zarf içerisinde verilen bu form kesinlikle açılmamalıdır. Bölüme açık zarf içerisinde getirilen veya daha önceden açıldığı tespit edilen değerlendirme formları işleme alınmayacaktır. “Stajyer Değerlendirme Formu” bulunmayan ya da değerlendirme formu kabul edilmeyen öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.

  1. Stajların Değerlendirilmesi

Staj raporunun basılmış onaylı çıktısı ve taranmış CD kopyası Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı, stajı izleyen yarıyılın en geç ikinci günü Saat 17.00’a kadar teslim edilmelidir. Geç teslim edilen, üzerinde değişiklik yapılmış staj raporları kesinlikle kabul edilmeyecektir ve öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır. Stajın değerlendirilebilmesi için aşağıdaki evrakların Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı teslim edilmesi gerekir.

1) Fotoğraflı Staj raporunun çalıştığınız yerden onaylanmış basılı ÇIKTISI

2) Staj raporunuzun CD’ye aktarılmış elektronik kopyası

3) İşyeri stajyer değerlendirme formu

4) Sizin dolduracağınız, staj yaptığınız işyerini değerlendirme formu

Staj raporlarınız tek tek okunup değerlendirilmektedir. Ne yapıldığı anlaşılmayan staj raporları ve stajlar kabul edilmez. Staj raporunuzu vermek için son günü beklemeyiniz, son gün için doktor raporu alıp ek süre talebinde bulunmayınız. Staj süresince öğrencinin fiili uygulamalarının yüzde yüz gözlemlenmesi olanaksız olduğundan( işyerlerinin geri dönüşü dışında)staj dosyalarının değerlendirmesi, objektif kıstaslara, yapılan işlerden kazanımlara, dosya içeriklerinin öğrenciye katkılarına ve staj raporu yazım kurallarına bakılarak yapılmaktadır. Staj dosyalarının değerlendirme sonuçları o yarıyılın 2. haftası sonunda maille ilgili öğrencilere bildirilir. Stajı kabul edilmeyenler, o yarıyıl içinde kendi mail adreslerine staj sonuçları gönderildikten sonra üç gün içinde, staj sonuçlarına ayrıntılı bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına itiraz edebilir. Staj komisyonu, eğer stajdan kalma, dosya yazım kurallarına uygunsuzluktan kaynaklanmışsa, bir hafta süre vererek, dosya yazım kriterlerine uygun dosya hazırlatmak ve staj yerine onaylattırmak veya staj amaçlarına uygun başka bir yol önerebilir. Aksi durumda stajdan sonraki yarıyılın add-drop tarihine kadar sisteme not girişi yapılacağından, bir sonraki staj döneminde yeni bir staj yeri bulmak (deneyimlerinizi geliştirme şansını artırsa da!) zorunda kalınabilir.

  1. Birden Fazla Staj

Zorunlu stajınızın dışında yaptığınız ek stajlar için rapor hazırlamak zorunda değilsiniz. Yalnız, bu stajlarda da SİGORTALI olmak zorundasınız. Üniversitenin, sigorta işlemlerini yapabilmesi için yukarda belirtilen adımları izlemelisiniz. Yukarıdaki açıklamalar tüm staj dönemleri(normal ve yaz okulu sonrasında yapılacak stajlar) için geçerlidir. Ancak, her yıl ilan edilecek yaz okulu sonrası staja başlama tarihine uygun olarak staja (staj yaparken sınavlara katılacağına ilişkin üzerinde firma onayı da olan bir taahhütname vererek) başlanabilir.

VIII. Öneriler

İkinci yılını tamamlamış öğrenciler, meslek derslerine daha yeni giriş yaptıkları için, staj yaptıkları yer çalışma alanı açısından çok önemli olmayabilir. Bu dönemdeki en iyi staj, el becerilerinin öğrenildiği ve temel kavramların pekiştirildiği çalışmalardır (havya tutmak, ince lehim yapabilmek, kondansator, endüktör, resistör tiplerini öğrenmek, değerlerini okuyabilmek, osiloskop, programlanabilir güç kaynağı gibi temel ölçüm cihazlarına hakim olmak, elektrik güç sistemlerini, elektrik dağıtım sistemlerini, 3 fazlı sistemleri, iletişim sistemlerini tanımak, vb. gibi).

Üçüncü yılınızın sonundaki staj daha önemlidir ve tüm derslerden başarılı olmanız gerekir. Staj, bazen dördüncü sınıfta almak istediğiniz teknik seçmeli dersleri belirlemenize yardımcı olabilir. Bu yüzden staj yapılacak işletme dikkatli seçilmelidir. Üçüncü yılını dolduranlara iki staj yapmaları önerilir. Staj yerleri ve alanları Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin ilgi duyulan alanlarda, en son teknolojileri de kapsayacak şekilde seçilmelidir. Öğrenci staj esaslarını uygulamakla yükümlüdür. Staj esaslarını dikkatli okuyunuz, sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulamıyorsanız ve/veya staj esaslarına uymayan bir durum varsa BSK ile görüşünüz.

Bölüm Staj Komisyonu

 G.T. 02.10.2016 -CC

Staj için gerekli belgelere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz: