EE492 – Mühendislik Projesi

Mühendislerin okuduklarını iyi anlamaları, anladıklarını iyi anlatabilmeleri, projelerini etkili ve başarılı bir şekilde sunabilmeleri, proje raporlarını en anlaşılır biçimde ve yazım kurallarına uygun yazabilmeleri ve bütün bunları yaparken son teslim tarihine ve mühendislik etiğine hassasiyetle uymaları son derece önemlidir. EE492 dersi, mühendis adayları olan son sınıf öğrencilerimize bunları kazandırmak amacını taşımaktadır. Proje sunumu değerlendirme jürileri Bölüm Kurulu tarafından tespit edilecektir. Değerlendirme sonunda seçilecek en iyi 5 proje bölüm web sayfamıza konulacak ve o yılın CeBIT fuarında sergilenecektir. Sunum değerlendirme jürisinin en çok önemseyeceği husus, öğrencinin üzerinde çalıştığı konuyu özümsemiş olması, rapora yazdığı herşeyi, koyduğu her tabloyu, denklemi, şekli, devreyi, simülasyon çıktısını vs. açıklayabiliyor olmasıdır. Proje öğrencisinin aşağıda belirtilen diğer önemli hususları da dikkate almış olması değerlendirme jürisi tarafından beklenmektedir:

Rapor:

 • Özet, giriş, gelişme, sonuç ve referanslar var mı?
 • Şekil ve tabloların alt açıklama yazıları yazılmış mı?
 • Denklemler numaralanmış mı?
 • Şekil, tablo, denklem ve referanslara yazıda atıfta bulunulmuş mu?
 • (Yazılı) İngilizce doğru kullanılmış mı?
 • Rapor tamamen öğrencinin kendi cümle ve yorumları ile yazılmış mı?
 • Rapor genelde başarılı mı?

(Mühendislik Projesi’nin raporu bu formatta olmalıdır.) (Uyulması gerekli Etik İlkeler formunun imzalanıp herbir raporun içine konması gerekmektedir.)

Sunum:

 • Giriş-Gelişme-Sonuç bütünlüğü var mı?
 • Sunum süresi 20 dakikayı aşmayacak biçimde kullanılmış mı?
 • (Sözlü) İngilizce doğru kullanılmış mı?
 • Slaytlar etkili seçilmiş mi?
 • Sunum genelde başarılı mı?

Proje:

 • Hedefi belirgin mi? Bu hedefe ulaşılmış mı?
 • Varsa, kullanılan yöntemler açıkça belirtilmiş mi?
 • Deney veya simülasyonlar yapıldıysa, başarılı sonuçlar alınmış mı?
 • Bir devre kurulduysa, amaca uygun çalışıyor mu?
 • Teorik inceleme yapıldıysa, başarılı mı?
 • Sadece literatür taraması mı yapılmış?
 • Proje genelde başarılı mı?

Soru Yanıtlama:

 • Öğrenci soruları ne oranda yanıtlayabildi? Konusuna hakim mi?

Sıradışı Başarı:

 • Öğrencinin projesinde yaratıcılık var mı?
 • Projeden yayın çıkabilecek mi?

Dersi alan öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Zamanlarını düzenli, etkili ve verimli kullandıkları, belirtilen kurallara uydukları ve mühendisliğe adım atmakta olduklarının sevinci ve bilinci içinde davrandıkları taktirde, bu proje dersinin, öğrencilerimize, ömür boyu hatırlayacakları güzel bir deneyim sağlayacağına eminiz. EE492 Mühendislik Projesi ile ilgili dosyalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.