EMO SMM Belgesi

SMM Belgesi Hakkında Bilgi:

Elektrik Mühendisleri Odası Türkiye’de eğitim veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri mezunlarına aşağıda belirtilen kurallar gereğince Serbest Müşavir Mühendis (SMM) belgesi vereceğini açıklamıştır. Bu konuyla ilgilenen öğrencilerimiz veya mezunlarımız için Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Elektrik Mühendisleri Odası’nın belirlediği bazı dersler seçmeli olarak açılmaktadır ve aşağıda listelenmiştir.

İsteyen öğrencilerimiz bu dersleri eğitim programlarındaki Teknik Seçmeli yerine veya programa Ek dersler (Ekstra) olarak alabilirler.

ELEKTRİK ELEKTRONİK /ELEKTRİK VE ELEKTRONİK UNVANLI MÜHENDİSLERE, 1kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler ELEKTRİK SMM BELGESİ DÜZENLENMESİ AŞAMASINDA UYGULANACAK YÖNTEM EMO Yönetim Kurulu‘nun  04.11.2007 tarih 40/38 sayılı toplantısında alınan karar:

 

Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerinin  Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; SMM belgesinin belirlenmesi için transcript inceleme komisyonu tarafından  transcript istenir. Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri‘nin trasc ript‘inde  “yüksek gerilim tekniği”, “elektrik makinaları”, “elektrik tesisleri”(koruma, üretim, iletim, dağıtım‘dan biri) derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerin bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri‘ne Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

 

 KONU İLE İLGİLİ EMO’nun YAPMIŞ OLDUĞU DETAYLI AÇIKLAMA:
Elektrik ve/veya Elektronik Mühendislerinin SMM belgesi alma koşulları ve belgelerinin aranır hale gelmesi konuları uzun zamandır SMM Daimi Komisyonu ve çalıştaylarda yoğun olarak tartışılmıştır. Bu tartışmalar sonucunda Elektrik SMM Belgesinin “1kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler Elektrik SMM Belgesi” ve “1kV Altı Tesisler Elektrik SMM Belgesi” olarak ayrılmasının EMO Yönetim Kurulu’na önerilmesi ile ilgili eğilim kararı alındı. EMO Yönetim Kurulu bu çalışmalar ışığında SMM Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Konuya ilişkin karara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.
EMO Yönetim Kurulu‘nun  04.11.2007 tarih 40/38 sayılı toplantısında alınan karar:
1-EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliği‘nin kısaltmalarla ilgili Madde 5‘deki c-e-f  bentlerinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine,
c) EM: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,
e) EMH: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği hizmetlerini,
f) EMP: Elektrik ve/veya Elektronik Projelerini,
2- EMO SMM hizmetleri yönetmeliği‘nin kısaltmalarla ilgili Madde 5‘e k-l –m-n-o bentlerinin eklenmesine,
k)  BM: Bilgisayar Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,
l)   BMM: Biyomedikal Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,
m) 1 kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler:Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki Etkin değeri 1000V‘un üstünde ve 1000V‘un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve  zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini,
n)  1 kV Altı Tesisler: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve  zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini,
o) Transc ript İnceleme Komisyonu: EMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek komisyonu,
3- EMO SMM hizmetleri yönetmeliği‘nin SMM Belgesi ve SMMH belgesi verilmesi ile ilgili Madde 9 h)   bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
h) EM, BM ve BMM‘lerin diploma unvanlarına göre SMM belgeleri aşağıdaki kurallara göre düzenlenir.
1- 1kV üstü ve 1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM‘lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi,
2-  1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM‘lere Elektrik 1kV altı tesisler  SMM belgesi,
3-  Asansörlerle ilgili SMM hizmetlerini yürütecek EM‘lere Asansör SMM belgesi,
4-  Bilgisayarla ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BM‘lere Bilgisayar SMM belgesi,
5-  Biyomedikal ile ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BMM‘lere Biyomedikal SMM belgesi düzenlenir.
6-  Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.
7-  Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındaki EM‘lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.
8-  Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerinin  Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; SMM belgesinin belirlenmesi için transc ript inceleme komisyonu tarafından  transc ript istenir. Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri‘nin trasc ript‘inde  “yüksek gerilim tekniği”, “elektrik makinaları”, “elektrik tesisleri”(koruma, üretim, iletim, dağıtım‘dan biri) derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerin bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri‘ne Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.
9- 21/12/2005 tarihinden önce belge almış olan EM‘lerden,
9.1- Önceki belgesi Elektrik SMM olan EM‘lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi;
9.2- Önceki belgesi Elektronik SMM olan EM‘lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi, düzenlenir.