Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE102 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE102 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş

  EE102

  1

  1+0+2

  2

  4

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Serkan Topaloğlu

  Dersi Verenler

  Serkan Toplaoğlu

  Dersin Yardımcıları

  Yok

  Dersin Amacı

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim almaya başlayan öğrencilerin, mühendislik eğitimleri boyunca alacakları dersleri tanıtmak amacını taşır. Bu sayede, öğrenci, ilgi alanı dahilinde konulara erkenden yönelme fırsatı bulur.

  Dersin İçeriği

  Öğrencilere Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mesleğinin faaliyet alanını, toplum ve güncel teknolojilerdeki rolünü ve etkisini tanıtır. Laboratuvar projeleri ve simülasyon programlarından yararlanarak devre elemanları ile analog, sayısal ve elektrik sistemlerinin temellerini aktarır. Mühendislik etiğini ve mesleki iletişim kurma becerisini geliştirir. 

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin alt disiplinlerini tanımlayabilme

  1, 9, 10, 12

  1

  A

  2)    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde kullanılan birim ve sembolleri tanıma

  2, 3

  1

  A, D

  3)    Elektrik devrelerinde yer alan devre elemanlarının kullanım alanlarını yorumlayabilme

  2, 3

  1

  A, D

  4)    Elektrik Devre analizinde kullanılan bazı temel teoremleri irdeleyebilme

  2, 3, 6

  1

  A, D

  5)    Mühendislik problemlerinin belirleyebilme, bunları anlaşılır bir şekle dönüştürebilme ve çözümünü planlayabilme

  2, 3, 6, 8

  1

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim (Simülasyon), 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve ilgi alanları, Uluslararası birim sistemleri

  Ders Kitabı

  2

  Elektrik sistemlerinde kullanılan temel elemanlar, Elektrik enerji kaynakları, İletken, yalıtkan ve yarıiletkenler

  Ders Kitabı

  3

  Akım, gerilim, enerji, güç ve elektrik yükü gibi kavramlar

  Ders Kitabı

  4

  Ohm Kanunu, Direnç elemanı ve uygulama alanları

  Ders Kitabı

  5

  Kirchoff’un akımlar ve gerilimler yasası. DC devrelerin analizi

  Ders Kitabı

  6

  ac işaretler, alternatif akım, peryot, frekans, genlik, RMS kavramları

  Ders Kitabı

  7

  Kapasite ve kondansatörler. Endüktans ve bobinler

  Ders Kitabı

  8

  İşlenen konularda örnekler, Arasınav I

  Ders Kitabı

  9

  Elektrik Devreleri analizinde kullanılan diğer teoremler, maksimum güç transferi, akım bölücüler, gerilim bölücüler

  Ders Kitabı

  10

  Yarıiletken aygıtlara giriş, diyot ve basit diyot devreleri

  Ders Kitabı

  11

  Basit diyot devreleri (devam)

  Ders Kitabı

  12

  Bilgisayar Sistemleri ve kullanılan Sayı sistemleri

  Ders Kitabı

  13

  Arasınav II

  14

  Lojik Kapılar ve bazı basit uygulamalar

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  -      Hughes – Electrical and Electronic Technology, Tenth Edition, John Hiley, Keith Brown, Ian McKenzie Smith, Pearson Education Limited, 2008, ISBN:978-0-13-206011-0

  Diğer Kaynaklar

  -      Fundamentals of Electrical and Electronic principles, Third edition, Christopher R. Robertson Newnes 2001, ISBN: 978-0-7506-8737-9

  -      Electronics ; A first Course, Second edition, Owen Bishop, Newnes 2006 ISBN: 978-0-7506-6960-3

  -      Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Avni MORGÜL Papatya yayınları, 2010, ISBN: 978-605-4220-19-9

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Web sitesi (www.serkantopaloglu.com)

  Ödevler

  Web sitesi (www.serkantopaloglu.com)

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları ve değerlendirme

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  80

  Kısa Sınav

  Laboratuar

  Ödev

  5

  20

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  50

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  50

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  X

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  X

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  X

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

  X

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  2.5

  35

  Ara Sınav

  2

  6

  12

  Kısa Sınav

  Ödev

  5

  1

  5

  Final

  1

  7

  7

  Laboratuar

  Toplam İş Yükü

  101

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  4

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  4.04

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde kullanılan temel birimler, elektrik sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının tanıtılması, Ohm Kanunu, Maksimum Güç Transfer Teoremi, Kirchoff’un Akım ve Gerilimler yasası, yarıiletken aygıtlara giriş, Bilgisayar sistemlerinin tanıtılması ve sayı sistemleri