Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE384 - Kontrol Sistemlerine Giriş

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE384 - Kontrol Sistemlerine Giriş
 • Ders Lab Sayfası: EE384 - Kontrol Sistemlerine Giriş
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Kontrol Sistemlerine Giriş

  EE 384

  6

  2+0+2

  4

  7

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE 361

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Duygun Erol Barkana

  Dersi Verenler

  Prof. Dr. Duygun Erol Barkana

  Dersin Yardımcıları

  Caner Toprak, Elif Gümüşlü

  Dersin Amacı

  Kontrol konusunda ilerlemek ve daha detaylı analiz ve tasarım yöntemlerini öğrenmek isteyen öğrencilere imkan tanımak, kontrol sistem teori ve uygulamaları için sağlam temel oluşturmak

  Dersin İçeriği

  Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, giriş-çıkış (I/O) gösterimi, durum uzayı, transfer fonksiyonları, blok diyagramları, kararlılık, geribesleme, açık çevrim sistemler ile kapalı çevrim sistemlerin karşılaştırılması, zaman domeninde analiz, frekans domeninde analiz, kontrolör sentezi, PID

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Kontrol sistemleri ilgili matematiksel kavramları tanımlayabilme, tekrarlayabilme ve hatırlayabilme

  1,6

  1

  A

  2) Farklı amaçlar ve farklı disiplinler için değişik kontrolörler tanımlayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme, planlayabilme ve simüle edilme

  1,2,3,4,7

  1,2,5,6

  A,C,E

  3) Temel kontrol yöntemlerini laboratuvar ortamında uygulayabilme,  sonuçları analiz edebilme, rapor edebilme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanabilme

  1,5,7,8

  1,6

  B,E

  4) Sistemlerin benzetimlerini paket programlarda (MATLAB) gerçekleştirebilme

  4

  3,6

  C

  5) Sistemleri modelleyebilme (transfer fonksiyonu ve durum-uzay gösterimi)

  1,2

  1,2,6

  A,C

  6) Açık ve kapalı döngü denetim sistemlerinin yapıları ve özelliklerini tanımlayabilme  ve bu sistemlerin zaman düzlemindeki cevaplarını değerlendirebilme

  1,5

  1,2,6

  A,C

  7) Sistemlerde kararlılık kavramını anlatabilmeli, Bode diyagramını ve Nyquist diyagramını kullanarak sistemin kararlılığını analiz edebilme

  1,2,3

  1,2,6

  A,C

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Kontrol Sistemlerine Giriş

  Ders Kitabı

  2

  Dinamik Fiziksel Sistemlerin Matematik Modellenmesi, Laboratuvar Çalışması I (MATLAB’a Giriş)

  Ders Kitabı, Laboratuvar Föyü

  3

  Diferansiyel Denklem Çözüm Yöntemleri, Laplas Dönüşümü

  Ders Kitabı

  4

  Açık Çevrim Sistemler ile Kapalı Çevrim Sistemlerin Karşılaştırılması, Blok Diyagramlar

  Disiplinlerarası Proje Çalışması I

  Ders Kitabı, Disiplinlerarası Proje Föyü

  5

  Durum Uzayı Gösterimi,

  Laboratuvar Çalışması II (Transfer fonksiyon ve Durum Uzayı Analizi)

  Ders Kitabı, Laboratuvar Föyü

  6

  Geribeslemeli Kontrol Sistemleri,

  Disiplinlerarası Proje Çalışması II

  Ders Kitabı, Disiplinlerarası Proje Föyü

  7

  Arasınav I

  8

  Kontrol Sistemlerinin Performansı (Geçici ve Kararlı Hal Cevapları) ,

  Laboratuvar Çalışması III (İkinci Derece Sistemlerin Performansı)

  Ders Kitabı, Laboratuvar Föyü

  9

  Kararlılık Analizi,

  Laboratuvar Çalışması IV (Geribeslemeli Kontrol)

  Ders Kitabı, Laboratuvar Föyü

  10

  Kök-Yer Eğrisi Metodu ve Analizi,

  Laboratuvar Çalışması V (Bozan Etkenlerin Geribeslemeli Kontrol Sisteme Etkileri)

  Ders Kitabı, Laboratuvar Föyü

  11

  Arasınav II

  12

  Frekans Cevabı - Bode Eğrileri,

  Laboratuvar Çalışması VI (Kök-Yer Eğri Kontrol Tasarımı)

  Ders Kitabı, Laboratuvar Föyü

  13

  Frekans Cevabı - Nyquist Kriteri,

  Disiplinlerarası Proje Çalışması III

  Ders Kitabı, Disiplinlerarası Proje Föyü

  14

  Disiplinlerarası Proje Çalışması IV

  Disiplinlerarası Proje Föyü

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Dorf and Bishop, Modern Control Systems, 12nd Edition, 2010.

  Diğer Kaynaklar

  Modern Control Engineering, K. Ogata, Prentice Hall, 4th Edition, 2002.

  Feedback Control Systems, C. L. Phillips, R.D. Harbor, Prentice Hall, 4th Edition, 1999.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Konu ile ilgili çeşitli bilimsel yayınlar, internette bulunan yardımcı notlar.

  Proje

  Disiplinlerarası proje föyü

  Laboratuvar

  Laboratuvar föyü

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  58

  Laboratuar

  6

  21

  Disiplinlerarası Proje

  1

  21

  Toplam

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   1

  30

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   9

  70

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  x

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  x

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  x

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  x

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  x

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  x

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  x

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  x

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  15

  6

  90

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Laboratuvar

  6

  2

  12

  Disiplinlerarası Proje

  4

  5

  20

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

  170

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  6,8

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, giriş-çıkış (I/O) gösterimi, durum uzayı, transfer fonksiyonları, blok diyagramları, kararlılık, geribesleme, açık çevrim sistemler ile kapalı çevrim sistemlerin karşılaştırılması, zaman domeninde analiz, frekans domeninde analiz, kontrolör sentezi, PID