Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE421 - Antenler ve Propagasyon

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE421 - Antenler ve Propagasyon
 • Ders Lab Sayfası: EE421 - Antenler ve Propagasyon
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  ANTENLER VE PROPAGASYON

  EE 421

  7

  2 + 0 + 2

  3

  9

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Cahit Canbay

  Dersi Verenler

  Cahit Canbay

  Dersin Yardımcıları

  Özgün Palak

  Dersin Amacı

  Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, her türlü anten sistemlerini tanıma ve analiz etme, ve istenen anten parametreleri için dipol antenlerini ve anten dizilerini tasarlayabilme, laboratuvar ortamında çok değişik antenlerin anten parametrelerini ölçebilme ve performans simülasyonlarını bilgisayar tabanlı gerçekleyebilme becerisine sahip olacaklardır. Ayrıca, her türlü anten sistemleri için anten-anten iletişim yollarını analiz etme ve bilgisayar tabanlı propagasyon simülasyonlarını gerçekleyebilme yetisine sahip olacaklardır.

  Dersin İçeriği

  Anten teorisi ve temel anten parametreleri, radyasyon integralleri, enerji teoremleri, dualite, karşılıklık ve eşdeğerlilik prensibi, dipol antenler, anten dizileri, anten teorisinde modelleme ve nümerik hesaplama teknikleri, yansıtıcı antenler, genişbandlı antenler, frekanstan bağımsız antenler, açıklık antenler, mikroşerit antenler ve horn antenler, optoelektronik olarak beslenmiş antenler, lens antenleri, SAR antenleri, dalga yayılımı teorisi, iletişim yollarının seçimindeki prensipler, değişik alanlarda kullanılan anten ve dalga yayılımı uygulamaları (Tıp, Jeofizik, Astronomi, vb).

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)Verilen matematik alt yapısını mühendislik problemlerine uygulayabilme

  1,2

  1,6

  A,D

  2) Her türlü anten ve anten sistemini tanıyabilme, analiz edebilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3,6

  A,C,D

  3) İstenen anten parametreleri için dipol antenlerini ve anten dizilerini tasarlayabilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3,6

  A,C,D

  4) Laboratuvar ortamında çok değişik antenlerin anten parametrelerini ölçebilme

  1,2,3,4,5,11

  1,6

  C

  5) Antenlerin ışıma diyagramlarının ve diğer anten parametrelerinin bilgisayar tabanlı simülasyonlarını gerçekleyebilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3,6

  A,C,D

  6) Her türlü anten sistemleri için anten-anten iletişim yollarını analiz edebilme ve bilgisayar tabanlı propagasyon simülasyonlarını gerçekleyebilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3,6

  A,C,D

  7) Her bir öğrenciye ayrı ayrı verilen ödevler çözümlerini sözlü olarak sunabilme

  6,7,8,9,10,11,12

  1,3

  D

  8 Sınavların bir öğrenme aracı olarak varlığını kavrayabilme,

  9,10

  1

  A

  9) Sözlü sunumlar vasıtasıyla diğer öğrencilerin çalışmalarını değerlendirebilme ve notlandırabilme,

  10,11

  1

  D

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Ders tanımı, elektromagnetik alan teorisinin gözden geçirilmesi          

  Ders Kitabı

  2

  Dispersif ortam parametrelerinin gözden geçirilmesi       , anten teorisi, radyasyon integralleri, enerji teoremleri   

  Ders Kitabı

  3

  Dualite, karşılıklık, eşdeğerlilik prensibi, ve anten teorisinde modelleme teknikleri

  Ders Kitabı

  4

  Temel anten parametreleri 

  Ders Kitabı

  5

  Temel anten parametreleri 

  Ders Kitabı

  6

  Arasınav I                       

  Ders Kitabı

  7

  Dipol antenler         

  Ders Kitabı

  8

  Dipol antenler         

  Ders Kitabı

  9

  Anten dizileri, yansıtıcı antenler, mikrodalga antenleri              

  Ders Kitabı

  10

  Anten dizileri, yansıtıcı antenler, mikrodalga antenleri    

  Ders Kitabı

  11

  Dalga yayılım teorisi, haberleşme yollarının seçimindeki temel ilkeler, gelecekteki haberleşme sistemleri (3G ve 4G)

  Ders Kitabı

  12

  Dalga yayılım teorisi, haberleşme yollarının seçimindeki temel ilkeler, gelecekteki haberleşme sistemleri (3G ve 4G)

  Ders Kitabı

  13

  Arasınav II

  Ders Kitabı

  14

  Ödev Sunumları

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Cahit Canbay, Anten ve Propagasyon I,  Yeditepe University Press, 1997.

  Diğer Kaynaklar

  *Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2005.

   

  *Warren L. Stutzman, Gary A. Thiele, Antenna Theory and Design, 2 nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.

   

  *John D. Kraus, Antennas, 3 rd ed., McGraw-Hill, Inc., New York, 2002.

   

  *Robert E. Collin, Antennas and Radiowave Propagation, McGraw-Hill, Inc. 1985.

   

  *Kazimierz Siwiak, Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications, 2 nd ed., Artech House, Inc., Norwood, MA, 1998.

   

  *John Doble, Introduction to Radio Propagation for Fixed and Mobile Communications, Artech House, Inc., Norwood, MA, 1996.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Cahit Canbay, Anten ve Propagasyon I,  Yeditepe University Press, 1997, http://ee.yeditepe.edu.tr/staff/ilhami/ee421coursebook.htm, Laboratuar deney föyleri ve yardımcı dökümanlar (http://ee.yeditepe.edu.tr/staff/ilhami/ee421labweb.htm).

  Ödevler

  Her öğrenciye farklı olacak şekilde verilen ödevler öğrenciler tarafından dönem sonunda ayrı ayrı sunulmakta, diğer tüm öğrencilerin de herkesin ödevlerini ve çözümlerini izleme ve öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır.

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  33.3

  Laboratuvar

  10

  33.3

  Ödev

  1

  33.3

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  X

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  X

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  X

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

  X

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  12

  2

  24

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  7

  98

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Laboratuvar

  10

  2

  20

  Ödev

  14

  2

  28

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  176

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  7.04

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Anten teorisi ve temel anten parametreleri, radyasyon integralleri, enerji teoremleri, dualite, karşılıklık ve eşdeğerlilik prensibi, dipol antenler, anten dizileri, anten teorisinde modelleme ve nümerik hesaplama teknikleri, yansıtıcı antenler, genişbandlı antenler, frekanstan bağımsız antenler, açıklık antenler, mikroşerit antenler ve horn antenler, optoelektronik olarak beslenmiş antenler, lens antenleri, SAR antenleri, dalga yayılımı teorisi, iletişim yollarının seçimindeki prensipler, değişik alanlarda kullanılan anten ve dalga yayılımı uygulamaları (Tıp, Jeofizik, Astronomi, vb).