Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE426 - Fiber Optik

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE426 - Fiber Optik
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  FİBER OPTİK

  EE 426

  7/8

  3 + 0 + 0

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Teknik Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Cahit Canbay

  Dersi Verenler

  Cahit Canbay

  Dersin Yardımcıları

  İlhami Ünal

  Dersin Amacı

  Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, fiber optik sistemlerini tanıma ve analiz etme, fiber optik kablolarının üretim tekniklerini tanıma ve istenen parametreler(zayıflama, kayıp, alıcı hassasiyeti, verici çıkış gücü, dinamik aralık, vb.) için sisteme uygun fiber optik kabloları seçebilme, uygun konnektör ve bağlantı elemanlarını seçebilme; bunların yanında da öğrendikleri teorik altyapı ile bir fiber optik kablo içerisindeki elektromagnetik dalgaların değişik mod dağılımlarının ve güç profillerinin simülasyonlarını bilgisayar ortamında gerçekleyebilme becerisine sahip olacaklardır. Ayrıca fiber optik sistemlerinde kullanılan elektro-optik modülatörü, elektrik-optik ve optik-elektrik dönüşümleri ile ilgili mekanizmaları öğrenmiş olacaklardır.

  Dersin İçeriği

  Fiber optik için elektromagnetik altyapı özeti. Optik fiberin teknolojik gelişimi, ulusal ve uluslararası iletişim politikaları üzerindeki etkileri. Fiber optik iletimde kullanılan kaynaklar (LASER, LED, LD) ve alıcılar (Fotodiyotlar, APD). Optik fiberin yapısal özellikleri ve üretim teknikleri. Düzlemsel ve silindirik optik fiberde elektromagnetik yayılma ve modal analiz. Maxwell yaklaşımı, Quantum yaklaşımı. Fiber optik sistem tasarımı. Fiber optik sistem gerçekleştirilmesi. Fiber optikte modülasyon teknikleri ve çoğullama. Elektroptik modulatörler.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)Verilen matematik alt yapısını mühendislik problemlerine uygulayabilme

  1,2

  1

  A,D

  2) Her türlü fiber optik sistemlerini tanıyabilme, analiz edebilme ve tasarlayabilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3

  A,D

  3) Fiber optik kablolarının üretim tekniklerini tanıyabilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3

  A,D

  4) İstenen parametreler (zayıflama, kayıp, alıcı hassasiyeti, verici çıkış gücü, dinamik aralık, vb.) için sisteme uygun fiber optik kabloları seçebilme

  1,2,3,7,11,12

  1

  A,D

  5) Öğrendikleri teorik altyapı ile bir fiber optik kablo içerisindeki elektromagnetik dalgaların değişik mod dağılımlarının ve güç profillerinin simülasyonlarını bilgisayar ortamında gerçekleyebilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3

  A,D

  6) Fiber optik sistemlerinde kullanılan elektro-optik modülatörü, elektrik-optik ve optik-elektrik dönüşümleri prensiplerine hakim olabilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3

  A,D

  7) Fiber optikte modülasyon ve çoğullama tekniklerini tanıyabilme ve analiz edebilme

  1,2,3,7,11,12

  1,3

  A,D

  8) Her bir öğrenciye ayrı ayrı verilen ödevler çözümlerini sözlü olarak sunabilme

  6,7,8,9,10,11,12

  1,3

  D

  9) Sınavların bir öğrenme aracı olarak varlığını kavrayabilme,

  9,10

  1

  A

  10) Sözlü sunumlar vasıtasıyla diğer öğrencilerin çalışmalarını değerlendirebilme ve notlandırabilme,

  10,11

  1

  D

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Ders tanımı, elektromagnetik alan teorisinin gözden geçirilmesi          

  Ders Kitabı

  2

  Fiber optiğin elektromagnetik prensiplerine giriş  

  Ders Kitabı

  3

  Optik fiberin teknolojik gelişimi, ulusal ve uluslararası iletim politikaları üzerindeki etkileri

  Ders Kitabı

  4

  Optik fiberin teknolojik gelişimi, ulusal ve uluslararası iletim politikaları üzerindeki etkileri    

  Ders Kitabı

  5

  Fiber optik iletimde kullanılan kaynaklar (LASER, LED, LD) ve alıcılar (Fotodiyotlar, APD)  

  Ders Kitabı

  6

  Arasınav I                       

  Ders Kitabı

  7

  Optik fiberin yapısal özellikleri ve üretim teknikleri        

  Ders Kitabı

  8

  Düzlemsel ve silindirik optik fiberde elektromagnetik yayılma ve modal analiz        

  Ders Kitabı

  9

  Düzlemsel ve silindirik optik fiberde elektromagnetik yayılma ve modal analiz        

          

  Ders Kitabı

  10

  Düzlemsel ve silindirik optik fiberde elektromagnetik yayılma ve modal analiz        

  Ders Kitabı

  11

  Fiber optik sistem tasarımı

  Ders Kitabı

  12

  Arasınav II

  Ders Kitabı

  13

  Fiber optikte modülasyon ve çoğullama teknikleri

  Ders Kitabı

  14

  Ödev Sunumları

   

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Introduction to Optical Fibers, Allen H. Cherin, McGraw Hill College Div, 1983.

  Diğer Kaynaklar

  * Optical Waveguide Theory, Allan W. Snyder and John D. Love,London; New York : Chapman and Hall, 1983.

   

  * Theory of Dielectric Optical Waveguides, Dietrich Marcuse, New York: Academic Press, 1991.

   

  * Elements of Optoelectronics and Fiber Optics, Chin-Lin Chen, a Times Mirror Higher Education Group, 1996.

   

  * Fundamentals of Optical Waveguides, Katsunari Okamoto,Academic Press, 2000.

   

  * Practical Fiber Optics, David Bailey and Edwin Wright, Elsevier, 2003.

   

  * Fiber Optic Communications, Joseph C. Palais, 4th Ed., Prentice Hall, 1998.

   

  * Optical Fiber Communications, Gerd Keiser, 3rd Ed., McGraw Hill Int. Eds., 2000.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ödevler

  Her öğrenciye farklı olacak şekilde verilen ödevler öğrenciler tarafından dönem sonunda ayrı ayrı sunulmakta, diğer tüm öğrencilerin de herkesin ödevlerini ve çözümlerini izleme ve öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır.

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  66.6

  Ödev

  1

  33.3

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  X

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  X

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  X

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

  X

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  12

  3

  36

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  4

  56

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

  14

  2

  28

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  126

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  5.04

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Fiber optik için elektromagnetik altyapı özeti. Optik fiberin teknolojik gelişimi, ulusal ve uluslararası iletişim politikaları üzerindeki etkileri. Fiber optik iletimde kullanılan kaynaklar (LASER, LED, LD) ve alıcılar (Fotodiyotlar, APD). Optik fiberin yapısal özellikleri ve üretim teknikleri. Düzlemsel ve silindirik optik fiberde elektromagnetik yayılma ve modal analiz. Maxwell yaklaşımı, Quantum yaklaşımı. Fiber optik sistem tasarımı. Fiber optik sistem gerçekleştirilmesi. Fiber optikte modülasyon teknikleri ve çoğullama. Elektroptik modulatörler.