Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE429 - Biyomedikal Elektromagnetik

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE429 - Biyomedikal Elektromagnetik
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  BİYOMEDİKAL ELEKTROMAGNETİK

  EE 429

  7/8

  3 + 0 + 0

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Teknik Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Cahit Canbay

  Dersi Verenler

  Cahit Canbay

  Dersin Yardımcıları

  İlhami Ünal

  Dersin Amacı

  Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler biyoelektromagnetiğin temellerini ve uygulama alanlarını, biyolojik dokuların ortam parametrelerinin elektromagnetik modellemesini, elektromagnetik alanların biyolojik dokularla etkileşim mekanizmalarını, elektrik alan integral denklemi (EFIE) ile magnetik alan integral denklemlerini (MFIE) ve bunların elektromagnetik problemlere uygulanışını, elektromagnetik alanların biyolojik dokular üzerindeki zararlı etkileri ile maruziyet standartlarını, ve elektromagnetik alanların tıpta teşhiş ve tedavide kullanım alanlarını öğrenmiş olacaklardır.

  Dersin İçeriği

  Elektronikte biomedikal mühendisliği uygulamaları, Tıpta elektrik ve elektronik ölçüm ilkeleri, EEG, ECG, kan hızının ölçülmesi, Biyolojik dokuların ortam parametrelerinin elekromagnetik açıdan modellenmesi (e, s, m, w, T, H2O, NaCl, Porozite, Rölaksasyon süresi), Biyolojik dokuların elektromagnetik alanlarla etkileşim mekanizmaları, Elektrik ve magnetik alan integral denklemlerinin analitik ve sayısal çözümleri (EFIE, MFIE), Elektromagnetik alanların biyolojik dokular üzerindeki zararlı etkileri, korunma standartları, Elektromagnetik alanların teşhis ve tedavi amaçlı kullanımı (EM mikrodalga tomografisi, anten dizileri, anten aplikatörleri), Fiber sensörlerin tıpta kullanımı.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)Verilen matematik alt yapısını mühendislik problemlerine uygulayabilme

  1,2

  1

  A,D

  2) Biyolojik dokuların dispersif ortam parametrelerinin elektromagnetik modellemesini bilme

  1,2,3,7,11,12

  1

  A,D

  3) Elektromagnetik alanların biyolojik dokularla etkileşim mekanizmalarını bilme

  1,2,3,7,11,12

  1

  A,D

  4) Elektromagnetik alanların biyolojik dokular üzerindeki zararlı etkileri ile maruziyet standartlarını bilme

  1,2,3,7,11,12

  1

  A,D

  5) Elektrik alan integral denklemi (EFIE) ile magnetik alan integral denklemlerini (MFIE) ve bunların elektromagnetik problemlere uygulanışını bilme

  1,2,3,7,11,12

  1

  A,D

  6) Elektromagnetik alanların tıpta teşhiş ve tedavide kullanım alanlarını bilme

  1,2,3,7,11,12

  1

  A,D

  7) Fiber optikte modülasyon ve çoğullama tekniklerini tanıyabilme ve analiz edebilme

  1,2,3,7,11,12

  1

  A,D

  8) Her bir öğrenciye ayrı ayrı verilen ödevler çözümlerini sözlü olarak sunabilme

  6,7,8,9,10,11,12

  1

  D

  9) Sınavların bir öğrenme aracı olarak varlığını kavrayabilme,.

  9,10

  1

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Ders tanımı, elektromagnetik alan teorisinin gözden geçirilmesi          

  Ders Kitabı

  2

  Biyomedikal elektromagnetiğin kısa tarihi, elektronikteki mühendislik uygulamaları.

  Ders Kitabı

  3

  Tıptaki elektrik ve elektronik ölçüm sistemlerinin temelleri, EEG, ECG, kan hızının ölçümü.

  Ders Kitabı

  4

  Biyolojik dokuların dispersif ortam parametrelerinin elektromagnetik modellemesi (e, s, m, w, T, H2O, NaCl, Porozite, Rölaksasyon Süresi).  

  Ders Kitabı

  5

  Biyolojik dokuların dispersif ortam parametrelerinin elektromagnetik modellemesi (e, s, m, w, T, H2O, NaCl, Porozite, Rölaksasyon Süresi).  

          

  Ders Kitabı

  6

  Arasınav I                       

  Ders Kitabı

  7

  Elektromagnetik alanların biyolojik dokularla etkileşim mekanizmaları

  Ders Kitabı

  8

  Elektromagnetik alanların biyolojik dokularla etkileşim mekanizmaları  

  Ders Kitabı

  9

  Elektrik alan integral denklemi (EFIE) ve magnetik alan integral denklemlerinin (MFIE) analitik ve nümerik çözümlemeleri

          

  Ders Kitabı

  10

  Elektrik alan integral denklemi (EFIE) ve magnetik alan integral denklemlerinin (MFIE) analitik ve nümerik çözümlemeleri

  Ders Kitabı

  11

  Elektromagnetik alanların biyolojik dokular üzerindeki zararlı etkileri ile maruziyet standartları

  Ders Kitabı

  12

  Elektromagnetik alanların tıpta teşhiş ve tedavide kullanım alanları. (EM Mikrodalga Tomografisi, anten dizileri, anten aplikatörleri).

  Ders Kitabı

  13

  Arasınav II

  Ders Kitabı

  14

  Ödev Sunumları

   

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Jaakko Malmivuo and Robert Plonsey , “BIOELECTROMAGNETISM” Oxford University Press, New York, 1995

  Diğer Kaynaklar

  IEEE Trans. on Biomedical Engineering

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ödevler

  Her öğrenciye farklı olacak şekilde verilen ödevler öğrenciler tarafından dönem sonunda ayrı ayrı sunulmakta, diğer tüm öğrencilerin de herkesin ödevlerini ve çözümlerini izleme ve öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır.

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  66.6

  Ödev

  1

  33.3

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  X

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  X

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  X

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

  X

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi

  (Saat)

  Toplam

  İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  12

  3

  36

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  4

  56

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

  14

  2

  28

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  126

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  5.04

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Elektronikte biomedikal mühendisliği uygulamaları, Tıpta elektrik ve elektronik ölçüm ilkeleri, EEG, ECG, kan hızının ölçülmesi, Biyolojik dokuların ortam parametrelerinin elekromagnetik açıdan modellenmesi (e, s, m, w, T, H2O, NaCl, Porozite, Rölaksasyon süresi), Biyolojik dokuların elektromagnetik alanlarla etkileşim mekanizmaları, Elektrik ve magnetik alan integral denklemlerinin analitik ve sayısal çözümleri (EFIE, MFIE), Elektromagnetik alanların biyolojik dokular üzerindeki zararlı etkileri, korunma standartları, Elektromagnetik alanların teşhis ve tedavi amaçlı kullanımı (EM mikrodalga tomografisi, anten dizileri, anten aplikatörleri), Fiber sensörlerin tıpta kullanımı.