Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE432 - Endüstriyel Elektronik

 • Ders Web Sayfası: EE432 - Endüstriyel Elektronik
 • Ders Lab Sayfası: EE432 - Endüstriyel Elektronik
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Endüstriyel Elektronik

  EE432

  7

  2+0+2

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

  Yok

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  İsmail AKSOY

  Dersi Verenler

  Deniz Pazarcı

  Dersin Yardımcıları

  Hatice Battal

  Dersin Amacı

  Öğrencilerin endüstriyel elektronik sistemlerin ana bileşenleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması sağlanacaktır. Endüstriyel süreçler için kontrol sistemleri tasarlama yeteneği kazandırılacaktır. Laboratuvar çalışması ile öğrencilerin bu sistemlerin çalışması hakkında deneyim kazanmaları sağlanacaktır.

  Dersin İçeriği

  Endüstriyel elektronik sistem tanımı, güç kontrolünde kullanılan yarı iletken elemanlar, endüstriyel güç kaynakları, programlanabilir lojik kontrolcüler (PLC), AC-AC dönüştürücüler, DC-DC dönüştürücüler, inverterler, op-amp uygulamaları, açık ve kapalı çevrim kontrol sistemleri, giriş elemanları, çıkış elemanları

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  Yarı İletken Güç Elemanları ile Güç Dönüştürücülerin Çalışma Prensibi ve Özellikleri

  1,2

  1,6

  A

  Yarı İletken Güç Elemanları ile Güç Dönüştürücülerin Kontrol ve Koruması

  1,2

  1,6

  A,C

  Endüsriyel bir sistemi, Tasarlama, Yapma ve Yorumlayabilme

  2,5,7

  1,6

  C,E

  Karşılaştığı endüstriyel elektronik Problemini, Saptama, Tanımlama ve Çözebilme

  2,5,7

  1,6

  C,E

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9: Örnek Proje İncelemesi.

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Ders hakkında bilgi, endüstriyel elektronik system tanımı, güç kontrolünde kullanılan yarı iletken elemanlar, tiritör, triyak, transistor, MOSFET, IGBT, çalışma prensipleri, gerilim-akım karakteristikleri ve karşılaştırmaları. Tetikleme devrelerinde kullanılan elemanlar.

  Ders Kitabı

  2

  Endüstriyel güç kaynakları, tek ve üç fazlı doğrultucular, endüktif ve kapasitif filtre gereksinimleri.

  Ders Kitabı

  3

  Programlanabilir lojik kontrolcüler (PLC), PLC özellikleri, zamanlama ve sayma, lojik röle, ladder diyagramı, PLC programlama..

  Ders Kitabı

  4

  PLC devam.

  Ders Kitabı

  5

  AC-AC dönüştürücüler, tek ve üç fazlı AC kıyıcılar, faz kontrol  tekniği

  Ders Kitabı

  6

  DC-DC dönüştürücüler, lineer güç kaynakları, anahtarlamalı güç kaynakları, düşürücü, yükseltici, düşürücü-yükseltici, geri dönüşlü, ileri yönlü, yarım/tam köprü dönüştürücüler.

  Ders Kitabı

  7

  İnverterler, tek ve üç fazlı kare dalga inverterler, darbe genişlik modülasyon kontrol yöntemi

  Ders Kitabı

  8

  Op-amp uygulamaları, enstrümantasyon kuvvetlendiricisi, histerezis karşılaştırıcı, entegratörleri, diferansiyel ve sinyal jeneratörleri.

  Ders Kitabı

  9

  Devam

  Ders Kitabı

  10

  Açık ve kapalı çevrim geri besleme sistemler, P, PI, PID,

  Ders Kitabı

  11

  Giriş elemanları, sensörler, alıcı ve vericiler, sıcaklık, basınç, akış seviyesi, seviye, konum, hız, hareket sensörleri.

  Ders Kitabı

  12

  Devam

  Ders Kitabı

  13

  Çıkış elemanları, valfler, röleler, kontaktörler, değişken frekanslı sürücüler, DC sürücüler.

  Ders Kitabı

  14

  Devam

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Thomas E. Kissell, Industrial Electronics: Applications for Programmable Controllers, Instrumentation and Process Control, and Electrical Machines and Motor Controls , Prentice Hall, 3rd. Ed., 2002.

  Diğer Kaynaklar

  T. J. Maloney, Modern Industrial Electronics, 5th Ed., Prentice Hall, 2001.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ödevler

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  30

  Kısa Sınav

  1

  10

  Laboratuar

  6

  20

  Ödev

  Toplam

  100

  Finalin Başarıya Oranı

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  2

  28

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  1

  14

  Ara Sınav

  2

  3

  6

  Ödev

  1

  10

  10

  Laboratuar

  6

  12

  72

  Final

  1

  3

  3

   

  Toplam İş Yükü

  133

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  5.32

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Endüstriyel elektronik sistem tanımı, güç kontrolünde kullanılan yarı iletken elemanlar, endüstriyel güç kaynakları, programlanabilir lojik kontrolcüler (PLC), AC-AC dönüştürücüler, DC-DC dönüştürücüler, inverterler, op-amp uygulamaları, açık ve kapalı çevrim kontrol sistemleri, giriş elemanları, çıkış elemanları