Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

AFE131 - Akademik İngilizce I

  DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  Akademik İngilizce I

  AFE 131

  1

  2+2

  3

  4

  Ön Koşul Dersleri

  -

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Emilyn P. Aguana

  Dersi Verenler

  Christopher Borhani, Halil İbrahim Gündüz, Seçil Erciyes, Yeliz Keleş

  Dersin Yardımcıları

  -

  Dersin Amacı

  Öğrencilere, kendilerini akademik alanda sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

  Dersin İçeriği

  Okuma-anlama; Sözlü sunumlar (çiftli-bireysel); Tez cümlesi yazma, ana-hat çıkarma; Özetleme; Başka sözcüklerle anlatma; Doğrudan alıntılama; Birleştirme; Metin içi referans gösterme referans listesi hazırlama; Araştırma makalesi yazımı; Bağlaçlar, zarf ve sıfat cümleciklerinin kısaltılması, belirsiz niteleyen, ön ek, son ek ve noktalama, bildirme fiilleri gibi dilbilgisi konularının tekrarı; Kopuk cümle sorunu, Yapılar arası benzerlik.

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Akademik metinleri okuyup, anlayabilir.

  8

  1,2,3

  A,C

  2) Akademik makalenin ana-hattını hazırlayıp, makale yazabilir.

  8

  1,2,3

  A,C

  3) Metin içi referans göstererek başka kaynakları özetleyebilir, başka sözcüklerle anlatabilir ve doğrudan alıntılayabilir.

  8

  1,2,3

  A,C

  4) Bir konu ya da metni sözlü olarak sunabilir

  8

  1,2,3

  A,C

  5) Akademik yazıda uygun dilbilgisi kalıplarını kullanabilir

  8

  1,2,3

  A,C

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Deney C: Ödev

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  · Dersin tanıtımı

  · Okuma

  2

  · Araştırma makaleleriyle ilgili genel bilgi

  · Akademik makaleye uygun konu seçimi ve konunun daraltılması

  · Sunum dersi

  AFE 131 Ders Kitabı

  3

  · İkinci haftanın devamı

  · Tez cümlesi

  · Yapı ve dil: Caution (yazıda kesin ve katı ifadelerden kaçınma)

  4

  · Öğrencilerin bireysel olarak yazacakları araştırma makalesinin konusunun ve tez cümlesinin sınıfta gözden geçirilip, düzeltilmesi

  · Akademik makalenin anahatlarını belirleme

  · Metin okuma ve metnin anahattını çıkarma

  · Yapı ve Dil: Bağlaçlar

  · İkili sunum

  5

  · Dış kaynakları kullanma, yazıya dahil etme (Özetlemek)

  · Referans gösterme, metin içi alıntılar

  · Metin okuma ve özetleme

  · Yapı ve Dil: Kısaltılmış zarf ve sıfat cümlecikleri; aykırı niteleyen

  · Öğrencilerin bireysel olarak yazacakları araştırma makalesinin anahattının teslimi

  · İkili sunum

  6

  · Dış kaynakları kullanma, yazıya dahil etme (Paraphrasing – başka şekilde anlatma)

  · Yapı ve Dil: Ön ve son ekleri değiştirme; sözcük türlerini gözden geçime

  · Başka şekilde anlatma amaçlı okuma

  · İkili sunum

  7

  · Dış kaynakları kullanma, yazıya dahil etme (alıntılama)

  · Yapı ve Dil: Noktalama; bildirme fiilleri

  · İkili sunum

  · Küçük Sınav

  8

  · Akademik makalenin giriş ve sonuç bölümlerini yazma

  · İkili sunum

  · Bireysel yazılacak makalenin giriş ve sonuç bölümlerinin sınıfta yazılması

  9

  · Dış kaynakları makalede birleştirerek kullanma

  · İkili sunum

  · Makalenin gelişme bölümünün yazılması

  · Yapı ve Dil: Kopuk cümlelerden kaçınma (avoiding fragments)

  10

  · 9. Haftanın devamı

  · İkili sunum

  11

  · 10.Haftanın devamı

  · İkili sunum

  · Yapı ve Dil: Benzer yapılar

  12

  · 11. Haftanın devamı

  · İkili sunum

  · 2. Küçük Sınav

  13

  · Akademik makalenin teslimi

  · İkili sunum

  · Genel tekrar

  14

  · Sözlü Sunumlar

  15

  · Sözlü Sunumlar

  16

  · Final sınavı

  KAYNAKLAR

  Ders Kitabı

  AFE 131 Ders Kitabı

  Diğer Kaynaklar

  -

  MATERYAL PAYLAŞIMI

  Dökümanlar

  Ders kitabı, öğrencilerin sunum metinleri, Powepoint sunumları

  Ödevler

  Araştırma makalesi, Çiftli sunumlar, Bireysel sunum

  Sınavlar

  Küçük sınav, Final sınavı

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara sınav

  -

  -

  Akademik yazma

  1

  30

  Kısa Sınav

  2

  20

  Sözlü Sunum

  2

  15

  Toplam

  65

  Finalin Başarıya Oranı

  1

  35

  Yıl içinin Başarıya Oranı

  65

  Toplam

  100

  DERS KATEGORİSİ

  Zorunlu Bölüm Dersi

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  x

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi

  (Saat)

  Toplam

  İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

  16

  4

  64

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  16

  2

  32

  Ara Sınav

  -

  -

  -

  Kısa Sınav

  2

  0,5

  1

  Ödev

  15

  1

  15

  Final

  1

  1

  1

  Toplam İş Yükü

  113

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  4,52

  Dersin AKTS Kredisi

  4

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Okuma-anlama; Sözlü sunumlar (çiftli-bireysel); Tez cümlesi yazma, ana-hat çıkarma; Özetleme; Başka sözcüklerle anlatma; Doğrudan alıntılama; Birleştirme; Metin içi referans gösterme referans listesi hazırlama; Araştırma makalesi yazımı; Bağlaçlar, zarf ve sıfat cümleciklerinin kısaltılması, belirsiz niteleyen, ön ek, son ek ve noktalama, bildirme fiilleri gibi dilbilgisi konularının tekrarı; Kopuk cümle sorunu, Yapılar arası benzerlik.