Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE211 - Elektrik Devreleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE211 - Elektrik Devreleri
 • Ders Lab Sayfası: EE211 - Elektrik Devreleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Elektrik Devreleri

  EE211

  3

  3+0+2

  4

  6

   

   

  Ön Koşul Dersleri

  Yok

   

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Cevdet Acar

  Dersi Verenler

  Prof. Dr. Cevdet Acar, Prof. Dr. Fethi Olcaytuğ

  Dersin Yardımcıları

  Çığ Berfuğ Fersah Karakaya, Veysel Yaman Akgün, Cihan Yüksel, Utku Tuncel, Umutcan Korkmaz, Özge Gülüm

  Dersin Amacı

  Zaman domeninde, elektrik devrelerini ve özelliklerini tanıtmak ve  çözüm yöntemlerini sunmak.

  Dersin İçeriği

  Devre teorisi. Elektriksel işaretler. Akım ve  gerilimin ölçülmesi ve modellenmesi. Yük, akı, güç ve enerji fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Devre elemanları ve elektrik devreleri. Kirchhoff yasaları: akım ve gerilim denklemleri.  İdeal ve fiziksel devre elemanları. Devre elemanlarının ve elektrik devrelerinin sınıflandırılması. Lineer devrelerin zaman domeninde  incelenmesi: Çevre akımları, düğüm gerilimleri ve durum değişkenleri yöntemleri. Devre teoremleri. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin incelenmesi. Çözüm çeşitleri. Kararlılık.

   

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)    Elektrik değişkenlerini, aralarındaki bağıntıları, elektrik devre elemanlarını ve elektrik devrelerini kavrayabilme.

  1

  1,2,6

  A,C,D

  2)    Zamanla değişen, zamanla değişmeyen, lineer, lineer olmayan, toplu elemanlı ve dağılmış parametreli, aktif, pasif devre  elemanlarını ve devreleri tanımlayabilme ve birbirlerinden ayırt edebilme.

          1

  1,2,6

  A,D

  3)    Lineer olan direnç ve dinamik devreleri çevre akımları, düğüm gerilimleri ve durum değişkenleri yöntemleri kullanarak çözebilme.

  1,2

  1,2,6

  A,D

  4)    Devrelerin çözümünü kolaylaştıran devre teoremlerini kullanabilme.

  1,2

  1,2,6

  A,C,D

  5)    Zaman domeninde birinci ve ikinci mertebeden dinamik devreleri inceleyebilme.

  1,2

  1,2,6

  A,C,D

  6)    Temel elektrik devrelerini kurabilme, test edebilme, sonuçları raporlayabilme.

  4,5,7,10

  6

  A,C

   

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim (Simülasyon), 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Devreler teorisi.

  Kaynaklar

  2

  Elektriksel işaretler: akım ve gerilim, oların ölçülmesi, akı,yük, güç ve enerji fonksiyonları ve onların modellenmesi.

  Kaynaklar

  3

  Devre elemanları ve elektrik devreleri.

  Kaynaklar

  4

  Kirchhoff’un  yasaları: akım ve gerilim denklemleri.

  Kaynaklar

  5

  Devre eleman çeşitleri: iki uçlu, çok uçlu, aktif ve pasif devre elemanları.

  Kaynaklar

  6

  Dirençler,  direnç devreleri. selfler ,  kapasiteler. Zamanla değişen, zamanla değişmeyen,  lineer, lineer olmayan devre  elemanları.

  Kaynaklar

  7

  Çok-uçlu devre elemanları: bağımlı kaynaklar, ideal transformatör, transformatör ve işlemsel kuvvetlendiriciler.

  Kaynaklar

  8

  Eşdeğer devre elemanları.

  Kaynaklar

  9

  Direnç devreleri için analizi: çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri.         

  Kaynaklar

  10

  Devre teoremleri.

  Kaynaklar

  11

  Enerji depolayabilen elemanlar: endüktans ve kapasitans elemanları. Dinamik devreler.

  Kaynaklar

  12

  Dinamik devrelerin analizi: Durum değişkenleri yöntemi.

  Kaynaklar

  13

  Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin analizi.

  Kaynaklar

  14

  Çözüm türleri ve kararlılık.

  Kaynaklar

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  1) Richard  C. Dorf, and James A. Svoboda, ‘Introduction to Electrical Circuits’, John and Wiley, New York, 7th addition

  Diğer Kaynaklar

  2)  James W. Nilsson, and Susan A. Riedel, ‘Electric Circuits’, Last Edition,  Pearson Prentice Hall, 2004.

  3)  EE 211 Electrical Circuits – Laboratory Manual, Yeditepe University, EE Eng. Department.

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Laboratuvar deney föyleri

  Ödevler

  Ödev soruları

  Sınavlar

  Önceki sınav soruları ve çözümleri

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara sınav

  2

  40/60

  Laboratuvar deneyleri

  10

  20/60

  Ödev

  6

  0/60

  Toplam

   

  60/60

  Finalin Başarıya Oranı

   1

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

   

  DERS KATEGORİSİ

  Alan Dersi

   

   

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  x

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  x

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  Sayısı

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  3

  42

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

  7

  4

  28

  Final

  1

  3

  3

  Laboratuar

  10

  2

  20

  Laboratuvar  (Ön çalışma)

       9

      1

  9

  Toplam İş Yükü

   

   

  148

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  5.92

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Devre teorisi. Elektriksel işaretler. Akım ve gerilimin ölçülmesi ve modellenmesi. Yük, akı, güç ve enerji fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Devre elemanları ve elektrik devreleri. Kirchhoff yasaları: akım ve gerilim denklemleri. İdeal ve fiziksel devre elemanları. Devre elemanlarının ve elektrik devrelerinin sınıflandırılması. Lineer devrelerin zaman domeninde incelenmesi: Çevre akımları, düğüm gerilimleri ve durum değişkenleri yöntemleri. Devre teoremleri. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin incelenmesi. Çözüm çeşitleri. Kararlılık.