Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE458 - Telsiz Haberleşmesi

  • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Ders Web Sayfası: EE458 - Telsiz Haberleşmesi
  • Ders İçeriği:

    Telsiz Haberleşmesine genel bakış, hücresel sistem, trafik ve sistem kapasitesi hesapları, hücre bölme ve girişim, yol kaybı ve gölgeleme, küçük ölçekli sönümleme, istatistiksel çok yollu kanal modelleri, sayısal modülasyonların telsiz kanallar altında başarımı.