Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE468 - Sayısal İşaret İşleme

  • Ders Web Sayfası: EE468 - Sayısal İşaret İşleme
  • Ders Lab Sayfası: EE468 - Sayısal İşaret İşleme
  • Ders İçeriği:

    Ayrık zaman işaret ve sistemleri, ayrık zaman Fourier dönüşümü, sürekli zaman işaretlerinin örneklenmesi, indirgeme ve enterpolasyon, z-dönüşümü, ayrık lineer zamanla değişmeyen sistemlerin transfer domeni analizi, ayrık Fourier serileri ve ayrık Fourier dönüşümü, hızlı Fourier dönüşümü (FFT), ayrık kosinüs dönüşümü (DCT), periyodogram, kısa zaman Fourier dönüşümü, sayısal filtrelerin tasarımı ve gerçeklenmesi.