Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE477 - Elektrik Dağıtım Sistemleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE477 - Elektrik Dağıtım Sistemleri
 •   DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Elektrik Dağıtım Sistemleri

  EE 477

  8

  3+0+0    3

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Canbolat Uçak

  Dersi Verenler

  Prof. Dr. Canbolat Uçak

  Dersin Yardımcıları

  Dersin Amacı

  Elektrik dağıtım sistemlerinin anlaşılmasını sağlamak ve bu sistemlerin analiz ve tasarımlarını yapabilmek.

  Dersin İçeriği

  Dağıtım Sistemlerinin Temelleri. Dağıtım Sistem Elemanları. Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Şebeke Yapıları. Orta Gerilim Şebeke Tasarımı. Kısa Devre Hesapları. Dağıtım Yük Tahmini. İletken Boyutlandırma. Gerilim Düşümü Hesapları. Topraklama Sistemleri. Reaktif Güç Kompanzasyonu. Dağıtım Sistemlerinde Harmonikler. Akıllı Şebeke’ye Genel Bakış.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  Dağıtım sistemlerinin tek hat şemalarının analizini yapabilme.

  1,2,4

  1

  A

  Verilen ihtiyaçlara göre Orta ve Alçak Gerilim Dağıtım sistemlerini tasarlayabilme.

  1,2,3,4

  1

  A,E

  Topraklama sistemlerini ve Reaktif enerji kompanzasyon sistemlerini analiz etme ve tasarlayabilme

  1,2,3,4

  1

  A,E

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine genel bir bakış

  Ders Notu

  2

  Dağıtım elemanlarının tanıtımı

  Ders Notu

  3

  Dağıtım Sistemlerinin genel yapısı

  Ders Notu

  4

  Yüksek Gerilim Tüketici Merkezleri

  Ders Notu

  5

  Orta Gerilim servis türleri, Ara sınav 1

  Ders Notu

  6

  Orta Gerilim Şebeke yapıları

  Ders Notu

  7

  Alçak Gerilim Dağıtım elemanlarının tanıtımı

  Ders Notu

  8

  Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi yapıları

  Ders Notu

  9

  Reaktif enerji kompanzasyonu

  Ders Notu

  10

  Kablo kesitlerinin hesaplanması, Ara sınav 2

  Ders Notu

  11

  Diversite faktörü

  Ders Notu

  12

  Topraklama sistemleri

  Ders Notu

  13

  Kontrol ve izleme

  Ders Notu

  14

  Harmanikler

  Ders Notu

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Turan Gonen, “Electric power distribution system engineering”, McGraw Hill, 1986.

   

  Manual, Electrical Distribution, Schneider Electric-2010

  Diğer Kaynaklar

  Pansini, Anthony J., “Guide to Electrical Distribution Systems”, Sixth Edition, CRC press, 2005.

   

  Luces M. Faulkenberry, Walter Coffer, “Electrical Power Distribution and  Transmission”, Prentice Hall, 1996.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ödevler

  Sınavlar

  Eski sınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  70

  Proje

  2

  30

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  50 

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  50

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  13

  3

  39

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  4

  56

  Ara Sınav

  2

  1.5

  3

  Proje

  2

  12

  24

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

  124

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  4.96

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Dağıtım Sistemlerinin Temelleri. Dağıtım Sistem Elemanları. Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Şebeke Yapıları. Orta Gerilim Şebeke Tasarımı. Kısa Devre Hesapları. Dağıtım Yük Tahmini. İletken Boyutlandırma. Gerilim Düşümü Hesapları. Topraklama Sistemleri. Reaktif Güç Kompanzasyonu. Dağıtım Sistemlerinde Harmonikler. Akıllı Şebeke’ye Genel Bakış.