Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE489 - Sayısal Kontrol Sistemleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE489 - Sayısal Kontrol Sistemleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Sayısal Kontrol Sistemleri

  EE 489

  7

  3+0+0

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Doç. Dr. Duygun Erol Barkana

  Dersi Verenler

  Doç. Dr. Duygun Erol Barkana

  Dersin Yardımcıları

  Yok

  Dersin Amacı

  Sayısal kontrol sistemlerinin tanıtımı ve analizini yapmak

  Dersin İçeriği

  Ayrık-zamanlı sistemlere giriş, Z-Dönüşümü, örnekleme ve geriçatılma, açık-çevrim sistemler, kapalı-çevrim, s-düzlemi ile z-düzlemi arasında eşleme, sistem zaman cevap karakteristiği, kararlılık analizi, Jury testi, ayrık-zamanlı kök-yer eğrileri, frekans-uzayı tabanlı kontrolör tasarımı, ayrık-zamanlı sistemlerin durum uzayı analizi.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Kontrol sistemleri ilgili matematiksel kavramları tanımlayabilme, tekrarlayabilme ve hatırlayabilme

  1

  1

  A

  2) Sayısal kontrol sistemlerinin analizini yapabilme becerisi

  2,3

  1

  A

  3) Ayrık-zaman ve sürekli-zaman arasındaki bağlantıyı tanımlayabilme

  1,2

  1,2

  A

  4) Sistemleri ayrık-zamanda modelleyebilme (transfer fonksiyonu ve durum-uzay gösterimi)

  1,2

  1,2

  A

  5) Açık ve kapalı döngü denetim sistemlerinin yapıları ve özelliklerini ayrık-zamanda tanımlayabilme ve bu sistemlerin zaman düzlemindeki cevaplarını ayrık-zamanda  değerlendirebilme

  1, 2,3

  1,2

  A

  6) Sistemlerde ayrık-zamanda kararlılık kavramını anlatabilme, Bode diyagramını ve Nyquist diyagramını kullanarak sistemin kararlılığını analiz edebilme

  1,2

  1

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemesi

  1

  Ayrık-zamanlı sistemlere giriş

  Ders Kitabı

  2

  Z-Dönüşümü

  Ders Kitabı

  3

  Örnekleme ve geriçatılma

  Ders Kitabı

  4

  Açık-döngü sistemleri

  Ders Kitabı

  5

  Kapalı-döngü sistemleri

  Ders Kitabı

  6

  S-düzlemi ile z-düzlemi arasında eşleme

  Ders Kitabı

  7

  Arasınav I

  8

  Sistem zaman cevap karakteristiği

  Ders Kitabı

  9

  Kararlılık analizi, Jury testi

  Ders Kitabı

  10

  Ayrık-zamanlı kök-yer eğrileri

  Ders Kitabı

  11

  Arasınav II

  12

  Frekans uzay tabanlı kontrol tasarımı

  Ders Kitabı

  13

  Ayrık-zamanlı sistemlerin durum uzayı analizi

  Ders Kitabı

  14

  Sayısal kontrol tasarımı

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Phillips & Nagle, Digital Control System Analysis and Design, ed. 3, Prentice-Hall, 1994.

  Diğer Kaynaklar

  J. R. Leigh, Applied Digital Control, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs N. J., 1985.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Konu ile ilgili çeşitli bilimsel yayınlar, internette bulunan yardımcı notlar

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  50

  Toplam

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   1

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   2

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  x

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  x

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  x

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  5

  70

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

  118

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  4,72

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Ayrık-zamanlı sistemlere giriş, Z-Dönüşümü, örnekleme ve geriçatılma, açık-çevrim sistemler, kapalı-çevrim, s-düzlemi ile z-düzlemi arasında eşleme, sistem zaman cevap karakteristiği, kararlılık analizi, Jury testi, ayrık-zamanlı kök-yer eğrileri, frekans-uzayı tabanlı kontrolör tasarımı, ayrık-zamanlı sistemlerin durum uzayı analizi.