Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE492 - Mühendislik Projesi

 • Ders Web Sayfası: EE492 - Mühendislik Projesi
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  BİTİRME PROJESİ

  EE 492

  8

  1+0+4

  3

  8

   

  Ön Koşul Dersleri

   

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Cem Ünsalan

  Dersi Verenler

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri

  Dersin Yardımcıları

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlileri 

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencilerine, lisans programı dahilinde kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak yeni bir problemi sorgulama, modelleme ve çözme becerisi edindirmektir. Dersin ikinci bir amacı ise öğrencilerin proje raporu ve sunumu yoluyla bulgularını yaymalarını sağlayarak iletişim becerilerini arttırmaktır.

  Dersin İçeriği

  Dersin içeriği ele alınan proje konusuna bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber her proje şu ortak basamakları içerir: problem tanımı ve analizi, ilgili literatürün taranması, modelleme, tasarım, veri toplama, çözüm yönteminin belirlenmesi ve uygulanması, alınan sonuçların analizi, raporlanması ve sunumu.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  Güncel Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları ve/veya problemlerini tanır.

  2,9

  3,9

  E

  Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar

  1,3,4,5,6

  3,9

  C, E

  Bireysel veya disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmaları yapar

  7,10

  5

  E

  Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar

  8,10

  7

  E

     

   

   

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  3

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  5

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  6

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  7

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  8

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  9

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  10

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  11

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  12

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  13

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

  14

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Uygulamaları

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

   

  Diğer Kaynaklar

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  PROJE SUNUMU

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  SUNUM - Danışman değerlendirmesi

  1

  % 40

  SUNUM - Jüri üyesi değerlendirmesi

  1

  % 30

  SUNUM - Jüri üyesi değerlendirmesi

  1

  % 30

  Finalin Başarıya Oranı

   

  100

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

   

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

       

  X

     

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

         

  X

   

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

         

  X

   

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

       

  X

     

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

       

  X

     

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

       

  X

     

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

         

  X

   

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

         

  X

   

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

       

  X

     

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

         

  X

   

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

             

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Haftalık Çalışmalar

  14

  15

  140

  Bitirme Tezi Yazımı

  2

  30

  60

         
         
         
         

  Toplam İş Yükü

     

  200

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

     

  8

  Dersin AKTS Kredisi

     

  8

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Dersin içeriği ele alınan proje konusuna bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber her proje şu ortak basamakları içerir: problem tanımı ve analizi, ilgili literatürün taranması, modelleme, tasarım, veri toplama, çözüm yönteminin belirlenmesi ve uygulanması, alınan sonuçların analizi, raporlanması ve sunumu.