Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

ES112 - Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama

  DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  ALGORITMA VE PROGRAMLAMA

  ES112

  1,2

  3 + 2

  4

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

  Yok

   

  Dersin Dili

  İngilizce 

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü


  Dersi Verenler


  Dersin Yardımcıları


  Dersin Amacı

  Dersin iki temel hedefi vardır: bilgisayar programlamayı C programlama dilini kullanarak öğretebilmek ve program çözümleri tasarımlanırken problem çözüm yöntemleri ve yazılım mühendisliği metodlarının izlenmesinin önemini vurgulamaktır. Derste, öğrenciler, işlemsel (procedural) programlama, veri tipleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar, veri temsil biçimleri gibi ilkelerle tanışacaktır. Diğer konu başlıkları arasında, dosya erişim yöntemleri, diziler, karakter dizileri, pointer kavramı ve modüler programlama bulunmaktadır..

  Dersin İçeriği

  Bilgisayar ve programlamaya giriş, C’ye giriş, algoritma kavramı ve temsil biçimleri, C dilinin temel elemanları, denetim yapıları ve program tasarımı (ardıl deyimler, karar/seçim ve yineleme/döngü yapıları), diziler, fonksiyonlar, göstericiler, biçimlendirme, dosya giriş/çıkış, karakter katarları

   

  Course Learning Outcomes

  Program

  Learning Outcomes

  Teaching Methods

  Assessment Methods

  1) öğrenciler bilgisayar donanımı, yazılımının ne olduğunu tanımlıyabilecek ve belirliyebilecek ve Yazılım Geliştirme Yöntemini anlatıp uyguluyabilecektir

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

  2) öğrenciler problemleri bilgisayar programları yazarak çözmeye başlamadan önce problem çözüm stratejileri (algoritmaları) oluşturup hazırlayabilecektir

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

  3) öğrenciler C programlama dilinin faklı programlama yapı taşlarını (ardıl, seçim, döngü ifadeleri) listeleyip, kullanabilecektir

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

  4) öğrenciler bilgisayar programlarını analiz edebilecek, tasarımlayabilecek, belgelendirebilecek ve test edebilecektir

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

  5) öğrenciler etkileşimli ve yığınsal (batch) modda programları çalıştırabilecektir

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

  6) öğrenciler matematiksel problemler için bilgisayar program çözümleri oluşturabilmek için temel matematik bilgilerini kullanabilecektir

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

  7) öğrenciler farklı veri tiplerini (tam sayı, kayan-nokta, karakter, katar, dizi, adres gösterici) ayırd edebilecektir

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

  8) öğrenciler bilgisayar programlarını Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE) yazılım araçları kullanarak çalıştırabilecektir (editör, derleyici, linker, debugger)

  1,2,3,5,7,9,10

  1,2,3

  A,B,C

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4: Örnek vaka incelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

   

  DERS İÇERİĞİ

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE GİRİŞ VE PROGRAMLAMA 

   

  2

  C PROGRAMLAMA DİLİNE GENEL BAKIŞ

   

  3

  PROBLEM ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ VE ALGORİTMA KAVRAMI

   

  4

  KONTROL YAPILARI – ARDIŞIK DEYİMLER

   

  5

  KONTROL YAPILARI – SeÇME

   

  6

  KONTROL YAPILARI – İTERASYON

   

  7

  FONKSİYONLAR – HAZIR VE BASİT FONKSİYONLAR

   

  8

  FONKSİYONLAR – ÖZYİNELEMELİ FONKSİYONLAR, RASTGELE SAYI ÜRETİMİ

   

  9

  DİZİLER – 1B, 2B, ÇOK BOYUTLU DİZİLER

   

  10

  DİZİLER – ARAMA, SIRALAMA ALGORİTMALARI

   

  11

  PoInter YAPILARI – POINTER ARİTMETİĞİ, REFERANS İLE ÇAĞRIM

   

  12

  KARAKTER OPERASYONLARI VE FONKSİYONLARI

   

  13

  KARAKTER DİZİSİ OPERASYONLARI VE FONKSİYONLARI

   

  14

  DOSYA G/Ç (YAZI DOSYALARI, YENİDEN YÖNLENDİRME)

   

   

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Jeri R. Hanly and Elliot B. Koffman (2012). Problem Solving and Program Design in C, Pearson Education, Inc., edition 7, ISBN: 978-0132936491 (DERS KITABI)

  Diğer Kaynaklar

  P.J. Deitel & H. M. Deitel (2013).C How to Program,7th Edition, Prentice-Hall., ISBN: 978-0132990448

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar


   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav (Teorik )

  1

  25

  Lab-ara sınavı

  1

  20

  Laboratuvar  Çalışması

  14

  20

  Final sınavı

  1

  35

  Toplam


  100

  Finalin Başarıya Oranı


  35

  Yıl içinin Başarıya Oranı


  65

  Toplam


  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5


  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi  X
  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,  X
  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
  X  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi  X
  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni  X
  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
  X  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,  x
  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 12x toplam ders ve lab saati)

  14

  5

  70

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  2

  28

  Ara Sınav (teorik & lab)

  2

  8

  16

  Ödev

  13

  2

  26

  Final

  1

  10

  10

  Toplam İş Yükü

   

   

  150

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Bilgisayar ve programlamaya giriş, C’ye giriş, algoritma kavramı ve temsil biçimleri, C dilinin temel elemanları, denetim yapıları ve program tasarımı (ardıl deyimler, karar/seçim ve yineleme/döngü yapıları), diziler, fonksiyonlar, göstericiler, biçimlendirme, dosya giriş/çıkış, karakter katarları