Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

ES272 - Nümerik Analiz

  DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  Nümerik Analiz

  ES 272

  Güz

  2 + 1

  3

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

   -

   

  Dersin Dili

  İngilizce 

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Fethi Okyar

  Dersi Verenler

   

  Dersin Yardımcıları

   

  Dersin Amacı

  Bu dersin mühendislik eğitiminde temel olan sayısal yöntemlere giriş yapmayı ve bu yöntemlerin Matlab veya benzeri bir yazılım kullanılarak uygulamaya konulmasını amaçlar.

  Dersin İçeriği

  Bilgisayar aritmetiği, hata kaynakları, hatanın yayılması, fonksiyonların benzetilmesi ve interpolasyon, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, doğrusal olmayan denklemlerin köklerini bulma, sayısal integrasyon ve türev alma.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1Dijital aritmetiğin sonuçlarını tanımlama, kayan nokta hesaplamalarının doğruluğunu tahmin etme, fonksiyon benzetme ve hata yaılımı.

  1,2,3,4,5,9,10

  1,2

  A,B

  2) Mühendislik problemlerine yaklaşık çözüm yöntemi hazırlama, ve temel sayısal teknikleri kullanarak yöntemin doğruluğunu ve kararlılığını değerlendirme

  1,2,3,4,5,9,10

  1,2

  A,B

  3) Sayısal kütüphanelerden uygun algoritmaları seçerek ve özelleştirerek, onları bilgisayar programı haline getirme, bu programları bir araya getirerek bütün bir program seti haline getirme.

  1,2,3,4,5,9,10

  2,3

  B,C

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders, 2: Ödev, 3: Laboratuvar

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Arasınav ve yarıyıl sonu sınavı, B: Ödev, C: Sınıf içi çalışmalar

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  SAYISAL ANALİZE GİRİŞ

   

  2

  FONKSİYONLARIN YAKLAŞIK HESAPLANMASI

   

  3

  POLİNOM HESAPLANMASI, İKİLİK SAYI SİSTEMİ

   

  4

  HESAPLAMA ANORMALLİKLERİ, MAKİNE SAYILARI

   

  5

  HATA VE HESAPLAMALARDAKİ YAYILIMI

   

  6

  KÖK BULMA PROBLEMLERİ, NEWTON YÖNTEMİ

   

  7

  SECANT YÖNTEMİ, FIXED-POINT YÖNTEMİ

   

  8

  ARA SINAV

   

  9

  LAGRANGE TABANINDA INTERPOLASYON

   

  10

  NEWTON BÖLÜNMÜŞ FARKLAR YÖNTEMİYLE İNTERPOLASYON

   

  11

  TCHEBYSHEV POLİNOMLARI VE YAKLAŞIK MINIMAX YÖNTEMİ

   

  12

  SAYISAL İNTEGRASYON

   

  13

  SAYISAL INTEGRASYON YÖNTEMLERİ

   

  14

  SAYISAL TÜREV ALMA

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Kitabı

  Atkinson, K., Elementary Numerical Analysis, 3nd Ed, Wiley, 1993.

  Diğer Kaynaklar

  M. Heath, Scientific Computing: An Introductory Survey, 2nd ed, McGraw Hill, 2002

  Burden R.L., Douglas Faires, J., Numerical Analysis, 7th Ed., Brooks/Cole, Pacific Grove, 2001

  Matthews, J.H., Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering, 2nd Ed., Prentice Hall,1992

  MATLAB reference manual

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ders notları ve ilgili bağlantılar

  Ödevler

  Ev ödevleri

  Sınavlar

  Sınav çözümleri

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  60

  Ödev

  6

  40

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  30

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  70

  Toplam

   

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Destek

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

         

  X

   

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

     

  X

       

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

     

  X

       

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

         

  X

   

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

       

  X

     

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

             

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

             

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

             

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

   

  X

         

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

     

  X

       

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

             

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 16x toplam ders ve lab saati)

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  5

  70

  Ara Sınav

  2

  3

  6

  Ödev

  6

  5

  30

  Final

  1

  3

  3

  Toplam İş Yükü

   

   

  151

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6.04

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Yüzen Nokta Aritmatiği Ve Hatalar. Kök Bulma. Numerik Difensiyeller Ve Integraller. Yaklaşım Fonsiyonları. Numerik Lineer Cebir. Değer Hesaplamaları Ve Basit Diferansiyel Denklem Çözümleri. Numerik Algoritma Analizleri.