Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE212 - Devreler ve Sistemler

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE212 - Devreler ve Sistemler
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  DEVRELER VE SİSTEMLER

  EE 212

  4

  3+0+0

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE211

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu 

  Dersin Koordinatörü

  Vahit Eriş

  Dersi Verenler

  Vahit Eriş

  Dersin Yardımcıları

  Yok

  Dersin Amacı

  Fazör ve Laplace dönüşümlerini tanıtmak ve bu dönüşümler kullanılarak frekans domain’ de devre analiz etme ve çözümleme yeteneği kazandırmak.Transfer fonksiyonu tanıtımı ve uygulamaları sonucu aktif ve pasif temel filtrelerin analiz ve tasarımı becerisini geliştirmek . İleri dönemlerde gerekli olacak teorik altyapıyı hazırlamak.

   

  Dersin İçeriği

  Dinamik Devre ve Sistem Analizi: durum değişkenleri metodu. Devre ve sistemlerin kararlılığı. Sinüsoidal sürekli hal: fazörler, fazörlerle devre teoremleri ve analiz yöntemleri, güç hesapları, 3- fazlı sistemler. Laplace transformları ve devrelere uygulaması. İki-kapılı devreler, transfer fonksiyonları. Pasif ve aktif filtreler. Bode diyagramları. Blok diyagramları.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Fazör dönüşümlerini kullanarak alternatif akım devre

  analizi yapabilme ve güç hesaplayabilme.

  1,2,9

  1,2

  A,D

  2) S-domain devre çözümü yapabilme ve transfer fonk-

  siyonu çıkarabilme.

  1,2,9

  1,2

  A,D

  3)RL,RC ve RLC tipi filtre analizi ve tasarımı yapabilme.

  1,2,9

  1,2

  A,D

  4)İşlemsel kuvvetlendirici kullanarak aktif filtre tasarımı

  ve gerçeklemesi yapabilme.

  1,2,6,9,10

  1,2

  A,C

  5)Üç fazlı dengeli temel sistemlerde güç hesaplayabilme.

  1,2,9

  1,2

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

   

   

   

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Ders tanıtımı,sinüsoidal işaretlerin fazör dönüşümleri

  Ders Kitabı

  2

  Empedans ve Admitans tanıtımı ve analiz yöntemleri

  Ders Kitabı

  3

  Thevenin,süperpozisyon ve maximum güç transferi teoremleri ve

  uygulamaları

  Ders Kitabı

  4

  Alternatif Akım Güç tanımları ve hesapları

  Ders Kitabı

  5

  Frekans cevabı , Kazanç ve faz kayması

  Ders Kitabı

  6

  Arasınav 1

  Ders Kitabı

  7

  Laplace dönüşümü tanıtımı

  Ders Kitabı

  8

  S-domain devre modelleri ve devre analizi

  Ders Kitabı

  9

  Transfer fonksiyonu

  Ders Kitabı

  10

  RLC tipi pasif filtre analizi

  Ders Kitabı

  11

  Arasınav 2

  Ders Kitabı

  12

  Aktif filtre tasarım ve analizi

  Ders Kitabı

  13

  Butterworth tipi aktif filtre tasarımı

  Ders Kitabı

  14

  Üç fazlı sistem analizi

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  James w. Nilsson and Susan A. Riedel , Electric Circuits ,Pearson

  Prentice Hall

  Diğer Kaynaklar

  Richard C. Dorf and James A. Svoboda , Introduction to Electric Circuits, John Wiley

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  83

  Ödev / Deney

  2

  17

   

   

   

   

   

   

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

   

   

   

   

  x

   

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

   

   

   

   

  x

   

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

   

   

   

   

   

   

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

   

   

   

   

   

   

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

   

   

   

   

   

   

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

   

   

   

   

   

   

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

   

   

   

  x

   

   

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

   

   

   

   

   

   

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

   

   

   

  x

   

   

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

   

   

   

   

  x

   

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

   

   

   

   

   

   

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  5

  70

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Kısa Sınav

   

   

   

  Ödev

  2

  5

  10

  Final

  1

  2

  2

  Laboratuar

   

   

   

  Toplam İş Yükü

   

   

  128

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  5.12

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Dinamik Devre ve Sistem Analizi: durum değişkenleri metodu. Devre ve sistemlerin kararlılığı. Sinüsoidal sürekli hal: fazörler, fazörlerle devre teoremleri ve analiz yöntemleri, güç hesapları, 3- fazlı sistemler. Laplace transformları ve devrelere uygulaması. İki-kapılı devreler, transfer fonksiyonları. Pasif ve aktif filtreler. Bode diyagramları. Blok diyagramları.