Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

ES301 - Mühendislik Yönetimi

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Öğr. Gör. CEM KUM
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

  ES 301

  3-8

  3 + 0

  3

  4

   

  Ön Koşul Dersleri

  -

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

   

  Dersi Verenler

  Öğr. Gör. CEM KUM

  Dersin Yardımcıları

   

  Dersin Amacı       

  Mühendislerin mesleki yaşamlarında gereksinim duyacakları temel maliyet muhasebesi ve finans kavramlarının, takım çalışması esaslarının ve karar verme sürecinde yardımcı olacak bazı matemetiksel modellerin tanıtılarak, öğrencinin karar verme sürecinde sağlıklı ve ekonomik kriterlere uygun kararlar verebilmesini ve ortak çalışmalar yürütmesi için gerekli bilgileri sağlamaktır.

  Dersin İçeriği

  Maliyet Muhasebesi esasları, finansal getiri ve risk kavramları ve ölçüm teknikleri, lineer programlama, şebeke analizi, stok modelleri, takım çalışması

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Mühendislik ve yönetim problemlerinde maliyetin ve maliyet muhasebesinin oynadığı önemli rolü anlamak ve optimal çözümlere ulaşabilmek için matemetiksel senaryolardan yararlanmak

  1,2,10,11,12

  1,2,4

  A,C

  2) Mühendislik ve yönetim problemlerinde finansal getiri ve risk kavramlarının rolünü anlamak ve çeşitli finansal projeler arasında en optimal seçimi yapabilmek

  1,2,10,11,12

  1,2,4

  A,C

  3)Matematik modeller kullanarak mühendislik ve yönetim problemleri için optimal çözümler geliştirmek

  1,2

  1,2,4

  A,C

  4) Takım çalışması esaslarını öğrenmek

  7

  1,2,4

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4:Örnek vaka incelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Deney  , C: Ödev, D: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Yönetimin tanımlanması, yönetim döngüsü, planlama ve denetim işlevleri , bütçe, raporlamanın denetim açısından önemi ve rapor tipleri, maliyetlerin sınıflandırılması 

  Ders Notu

  Ref. 1

  2

  İşletmelerin maliyet muhasebesi perspektifinden sınıflandırılması, ham madde, yürütülmekte olan iş ve mamul deposu kavramları, bilanço ve gelir-gider tabloları, örnek vak’a incelemesi

  Ders Notu

  Ref. 1

  3

  Kâr-Maliyet-Hacim ilişkileri, cebirsel, grafik ve birim katkı payı tekniği ile çözümler ve uygulamalar

  Ders Notu

  Ref. 1

  4

  Ana sermaye ve işletme sermayesi tanımı, örnek vak’a, fırsat maliyeti tanımı ve örnekleri  

  Ders Notu

  Ref. 1

  5

  Yıpranma maliyeti kavramı ve uygulamalar , üretim planlaması ve örnek vak’alar

  Ders Notu

  Ref. 1

  6

  Ortak üretim maliyetleri ve örnek vak’a

  Ders Notu

  Ref. 1

  7

  Finansal getiri, risk ve belirsizlik kavramları ve hesaplama yöntemleri; olasılık dağılımları, projelerin yaşam döngüleri, nakit akışı kavramı, nakit akışı-kâr farklılığı ve yıpranma maliyetinin katkısı

  Ders Notu

  Ref. 2

  8

  Yatırım projelerinde getiri ve  risk hesaplama teknikleri, ortalama getiri ve geri dönüş süresi, “net şimdiki değer” hesap teknikleri (NPV, PI, IRR), total risk kavramı, riski azaltma teknikleri

  Ders Notu

  Ref. 2

  9

  Şebeke analizi teknikleri, kritik eylemler ve kritik hattın projenin sağlığı açısından önemi; CPM analizi, zaman-maliyet değişimi;

   SINAV I

  Ders Notu

  Ref. 3 & 4

  10

  PERT analizi, proje tamamlanma süresi ve tamamlanma olasılıklarına ilişkin hesaplamalar

  Ders Notu

  Ref. 3 & 4

  11

  Stoklamanın ve stok maliyetlerinin işletme açısından önemi, optimal stok seviyelerinin hesaplanması, deterministik modeller (optimal sipariş ve optimal üretim modelleri) ve optimizasyon teknikleri

  Ders Notu

  Ref. 3 & 4

  12

  Planlanmış kısıtlı stoklama modeli,  optimizasyonu  ve  her üç model için örnek vak’alar

  Ders Notu

  Ref. 3 & 4

  13

  Karar verme sürecinde kısıtlamalar, Lineer Programlama, problemin tanımı, çözüm teknikleri, grafik çözüm uygulamaları, maksima ve minima problemleri, artan kaynaklar, duyarlılık analizi

  Ders Notu

  Ref. 3 & 4

  14

  Takım çalışması esasları,kaynak ve  kurulum, takım içi ve dışı iletişim, takım yönetimi ve liderlik kavramı

   

  SINAV II

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  ES 301 Lecture Notes

  Diğer Kaynaklar

  Ref. 1 ) Cost Accounting: A Managerial Emphasis/ Horngren, Datar, Foster/Prentice-Hall

  Ref. 2) Managerial Finance/Gitman, Joehnk, Pinches/Harper & Row Publ.

  Ref. 3) Quantitative Analysis for Management / Render, Stair, Hanna/ Prentice-Hall

  Ref. 4) Introduction to Management Science/ B.W. Taylor/ Prentice-Hall

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  50

  Ödev

  3

  10

  Laboratuvar  Çalışması

   

   

  Dönem Projesi

   

   

  Toplam

   

  60

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

                    Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

     

  x

       

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

     

  x

       

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

             

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

             

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

             

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

             

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

         

  X

   

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

             

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

             

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

         

  X

   

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

         

  X

   

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi (14 hafta)

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  3

  42

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

  3

  3

  9

  Proje

   

   

   

  Final

  1

  3

  3

  Toplam İş Yükü

   

   

  100

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  4.0

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  4

   

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Maliyet Muhasebesi esasları, finansal getiri ve risk kavramları ve ölçüm teknikleri, lineer programlama, şebeke analizi, stok modelleri, takım çalışması