Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

MATH132 - Analiz II

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Ahmet Karagündüz, Tahir Azeroğlu, Fatih Taşçı, Yahya Kemal Tür, Mustafa Nadar, Barış Efe
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  MÜHENDİSLER İÇİN ANALİZ II

  MATH 152

  2

  3+1+ 2

  4

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

  MATH 151

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Barış Efe

  Dersi Verenler

  Ahmet Karagündüz, Tahir Azeroğlu, Fatih Taşçı, Yahya Kemal Tür, Mustafa Nadar, Barış Efe

  Dersin Yardımcıları

  Matematik Bölümü Asistanları

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı, öğrencilerin diziler, seriler, üç boyutlu uzayda analitik geometri, çok değişkenli fonksiyonlarda limit, kısmi türev, çok katlı integral, vektör alanlarının çizgisel integralleri gibi konuları kavraması ve ilgili hesaplamaları yapabilir hale gelmesidir.

  Dersin İçeriği

  Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı ve üç katlı integraller, değişken değiştirme. Vektör alanları, çizgisel integraller, Green teoremi.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Dizilerde ve serilerde yakınsaklık kavramlarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.

  1

  1,2

  A

  2) Üç boyutlu uzayda vektörler, doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler kavramlarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.

  1

  1,2

  A

  3) Çift ve Üç katlı integral kavramlarını ve bazı uygulamalarını bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.

  1

  1,2

  A

  4) Çizgisel integral kavramını ve Green teoremini bilir ve ilgili hesaplamaları yapar.

  1

  1,2

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım,   2: Problem Çözme

  Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:

  A: Yazılı sınav

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Diziler ve yakınsaklık, Sonsuz seriler

  (Ders kitabından) 9.1,9.2

  2

  Pozitif seriler için yakınsaklık testleri, Mutlak ve koşullu yakınsaklık

  9.3,9.4

  3

  Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri

  9.5,9.6

  4

  Taylor ve Maclaurin serilerinin uygulamaları, Üç boyutta analitik geometri, Vektörler

  9.7,10.1,10.2

  5

  Üç boyutlu uzayda çapraz çarpım, Düzlemler ve doğrular

  10.3,10.4

  6

  Kuadratik yüzeyler, Çok değişkenli fonksiyonlar, Limit ve süreklilik

  10.5,12.1,12.2

  7

  Kısmi türevler, Yüksek mertebeden türevler, Zincir kuralı

  12.3,12.4,12.5

  8

  Lineer yaklaşımlar, diferansiyeller, Gradyantlar ve Yönlü türevler, Kapalı fonksiyonlar

  12.6,12.7,12.8

  9

  Uç değerler, Kısıtlandırılmış tanım kümelerinde tanımlı fonksiyonların uç değerleri Lagrange çarpanları

  13.1,13.2,13.3

  10

  Çift katlı integraller, Kartezyen koordinatlarda çift katlı integrallerin yinelemesi

  14.1,14.2

  11

  Kutupsal koordinatlarda çift katlı integraller, Üç katlı integraller

  14.4,14.5

  12

  Üç katlı integrallerde değişken değiştirme

  14.6

  13

  Çizgisel integraller, Vektörel ve skaler alanlar, Konservatif alanlar

  15.3,15.1,15.2

  14

  Vektör alanlarının çizgisel integralleri, Düzlemde Green teoremi

  15.4,16.3

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  R. A. Adams and C. Essex, Calculus, 7th Ed., Pearson (2010)

  Diğer Kaynaklar

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ödevler

  Sınavlar

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  100

  Kısa Sınav

  0

  0

  Ödev

  0

  0

  Toplam

  100

  Finalin Başarıya Oranı

  1

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

  60

  Toplam

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (14x toplam ders saati)

  14

  6

  84

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  3

  42

  Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil)

  2

  8

  16

  Final (Bireysel çalışma dahil)

  1

  12

  12

  Toplam İş Yükü

   

   

  154

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6.16

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   
 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı ve üç katlı integraller, değişken değiştirme. Vektör alanları, çizgisel integraller, Green teoremi.