Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE226 - Elektromanyetik Alanların Temelleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE226 - Elektromanyetik Alanların Temelleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Fundamentals of Electromagnetic Fields

  EE 226

  4

  2 + 2 + 0

  3

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin

  Dersi Verenler

  Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin

  Dersin Yardımcıları

  YOK

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı elektromagnetik alan teorisinin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Özellikle, elektrostatik ve magnetostatik  gibi durağan durumda elektromagnetik alanların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders üç boyutlu uzamsal alan kavramları öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır ve dolayısıyla vektör analizi ile başlamaktadır. Devre derslerindeki voltaj, akım, güç, direnç, kapasite ve indüktans gibi büyüklüklerin ve kavramların titizlikle tanımlanması amaçlanmakdır.

  Dersin İçeriği

  Temel varsayımlar, elektrik yükü, Coulomb yasası, boş uzayda elektrostatik olay, elektrostatik enerji, yüzeysel yükler ve Dirac dağılımı, dipoller, boş olmayan uzayda elektrostatik olay, bünye denklemleri ve sınır koşulları, Lorentz kuvveti ve boş uzayda magnetostatik olay, magnetik enerji yoğunluğu, magnetik dipoller ve sürekli mıknatıslar. Maxwell denklemleri ve elektromagnetik alanlar. Öz ve karşılıklı endüktans.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1.   Diverjans ve rotasyonelin anlamını anlamak ve çizgisel, yüzeysel ve hacimsel integralleri hesaplayabilmek.

  1,2,3

  1, 2, 3

  A, D

  2.   İntegral ve noktasal formdaki Maxwell denklemleri arasındaki ilişkiyi anlayabilmek

  1,2,3

  1, 2

  A

  3.   Gauss yasası, Coulomb yasası ve Poisson denklemlerini kullanarak yük dağılımları ve kapasiteleri içeren çeşitli durumlarda elektrik alanları ve potansiyelleri bulabilmek.

  1,2,3

  1, 2, 3

  A, D

  4.   Yük dağılımlarından ve iletken sınırlardan dolayı olan elektrik alanları hesaplayabilmek

  1,2,3

  1, 2, 3

  A, D

  5.   Maxwell denklemlerinden Kirchhoff akımlar ve gerilimler yasalarının çıkarılmasını anlayabilmek.

  1,2,3

  1, 2

  A

  6.   Dielektrik ve magnetik ortamlarda magnetik ve elektrik alanların davranışını anlayabilmek.

  1,2,3,5

  1, 2

  A, D, E

  7.   Kapasitif sensörler, kapasitif ekranlar, elektrostatik deşarj mekanizmaları, magnetik kayıt ve röleler gibi bazı özel uygulamaların teorik yönleri anlayabilmek.

  1,2,3,4,5,10

  1, 2, 3, 7

  A, D, E

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

   

  Vektör Cebiri ve Vektör analizi

  Ders Kitabı Ch2 ve Ders Notları

  2

  Vektör Cebiri ve Vektör analizi

  Ders Kitabı Ch2 ve Ders Notları

  3

  Vektör Cebiri ve Vektör analizi

  Ders Kitabı Ch2 ve Ders Notları

  4

  Elektrostatik Alanlar

  Ders Kitabı Ch3 ve Ders Notları

  5

  Elektrostatik Alanlar

  Ders Kitabı Ch3 ve Ders Notları

  6

  Elektrostatik Alanlar

  Ders Kitabı Ch3 ve Ders Notları

  7

  Arasınav I                       

  8

  Elektrostatikte Sınır Değer Problemlerin Çözümleri ve Uygulamaları

  Ders Kitabı Ch4 ve Ders Notları

  9

  Durağan Elektriksel Akımlar

  Ders Kitabı Ch5 ve Ders Notları

  10

  Magnetostatik alanlar

  Ders Kitabı Ch6 ve Ders Notları

  11

  Magnetostatik alanlar

  Ders Kitabı Ch6 ve Ders Notları

  12

  Arasınav II             

  13

  Magnetostatik Uygulamalar

  Ders Notları

  14

  Endüstriyel Uygulamalar ve Tekrar

  Ders Notları

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Field and Wave Electromagnetics, 2nd Edition, David K. Cheng.

  Diğer Kaynaklar

  1.      David K Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Addison–Wesley, 1993.

  2.      Sadiku, Matthew N.O., Elements of Electromagnetics (3rd ed.), Oxford University Pres, Inc., 2001.

  3.      William H. Hayt,Jr. and John A. Buck, Engineering Electromagnetics (6th ed.), the McGraw- Hill Book Company, 2001.

  4.      Joseph A. Edminister, Çevirenler: Dr. M. Timur Aydemir, Dr. Erkan Afacan, ve Dr. K. Cem Nakipoğlu, Shaum’s Outlines Elektromanyetik (2. Baskıdan Çeviri), Nobel Yayın Dağıtım.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Elektrostatik deşarj ve elektronik devrelere etkileri

  Ödevler

  Ödev soruları ve sınıfta seçlimiş soruların çözümü

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  40

  Ödevler

  4

  10

  Proje

  1

  20

  Final Sınavı

  1

  30

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  30

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  70

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  4

  56

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  4

  56

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

  4

  2

  8

  Proje

  1

  20

  20

  Final

  1

  4

  4

  Toplam İş Yükü

   

   

  148

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  5.92

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Temel varsayımlar, elektrik yükü, Coulomb yasası, boş uzayda elektrostatik olay, elektrostatik enerji, yüzeysel yükler ve Dirac dağılımı, dipoller, boş olmayan uzayda elektrostatik olay, bünye denklemleri ve sınır koşulları, Lorentz kuvveti ve boş uzayda magnetostatik olay, magnetik enerji yoğunluğu, magnetik dipoller ve sürekli mıknatıslar. Maxwell denklemleri ve elektromagnetik alanlar. Öz ve karşılıklı endüktans.