Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

MATH221 - Doğrusal Cebir

  DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  LİNEER CEBİR

  MATH 221

  3-4

  4 + 0

  4

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Dersi Verenler

  Dersin Yardımcıları

  Dersin Amacı

  Mühendislik öğrencileri için Lineer Cebir’in temel konularına giriş.

  Dersin İçeriği

  Denklem Sistemleri, Matrisler,  Determinant, Vektör Uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Dikeylik, Özdeğerler.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Lineer denklem sistemlerini Gauss ya da Gauss-Jordan eliminasyon yöntemlerini kullanarak çözer.

  1

  1

  A

  2) Matrisler ile ilgili işlemleri yapar. Tekil-olmayan matrislerin tersini elemanter matrisler kullanarak hesaplar. Bir kare matrisin LU-ayrışımını yapar.

  1

  1

  A

  3) Kare matrisin determinantını hesaplar. Kramer kuralını uygulamasını bilir.

  1

  1

  A

  4) Vektör uzayının, altuzayın, vektörlerin lineer bağımsızlığının, vektörlerin geren uzayının tanımlarını bilir. Lineer dönüşümlerin tanımını ve temel özelliklerini bilir. Sıralı bazlara göre bir lineer dönüşümün matris temsilini hesap eder.

  1

  1

  A

  5) İç çarpım uzaylarını bilir, Gramm-Schmidt ortogonalleştirme sürecini uygulamasını bilir.

  1

  1

  A

  6) Özdeğer ve özvektör hesaplamayı bilir. Kare matrisin köşegenleştirmesini yapar.

  1

  1

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım

  Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:

  A: Yazılı sınav

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Doğrusal Denklem Sistemleri, Satırca İndirgenmiş Eşelon Matris

  1.1, 1.2

  2

  Matris Aritmetiği, Metris Cebri

  1.3, 1.4

  3

  Temel Matrisler, Bölümlernmiş Matrisler

  1.5, 1.6

  4

  Matrix Determinantı, Determinantın Özellikleri

  2.1, 2.2

  5

  Kramer’in Kuralı

  2.3

  6

  Vektörler, Alt Uzaylar

  3.1, 3.2

  7

  Doğrusal Bağımsızlık , Baz ve Boyut

  3.3, 3.4

  8

   Baz Değiştirme, Satır Uzayı ve Sütun Uzayı

  3.5, 3.6

  9

  Doğrusal Dönüşümler, Doğrusal Dönüşümlerin Matris İfadeleri

  4.1, 4.2

  10

  Benzerlik

  4.3

  11

   R^n ‘de Sayısal Çarpım, Dikey Alt Uzaylar

  5.1, 5.2

  12

  Dikey Kümeler

  5.5

  13

   Gram-Schmidt Dikeyleme Süreci

  5.6

  14

  Özdeğer ve Özvektörler, Köşegenleştirme

  6.1, 6.3

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  “Linear Algebra With Applications” Stevan J. Leon 8th Eddition 2010 (Pearson Prentice Hall)

  Diğer Kaynaklar

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ödevler

  Sınavlar

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  1

  100

  Toplam

  100

  Finalin Başarıya Oranı

  60

  Yıl içinin Başarıya Oranı

  40

  Toplam

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (14x toplam ders saati)

  14

  4

  56

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  5

  70

  Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil)

  1

  14

  14

  Final (Bireysel çalışma dahil)

  1

  10

  10

  Toplam İş Yükü

   

   

  150

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinant, Vektör Uzayları, Doğrusal Dönüşümler, Dikeylik, Özdeğerler.