Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

MATH241 - Diferansiyel Denklemler

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Ender Abadoğlu, Hasan Gümral, Alexandros Papadopoulos, Barış Efe
 • Dersin Asistanı:
  • Matematik Bölümü Asistanları
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  DİFERANSİYEL DENKLEMLER

  MATH 241

  1-2

  3+2

  4

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

  MATH 152

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Alexandros Papadopoulos

  Dersi Verenler

  Ender Abadoğlu, Hasan Gümral, Alexandros Papadopoulos, Barış Efe

  Dersin Yardımcıları

  Matematik Bölümü Asistanları

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı, öğrencilerin 1. ve daha yuksek mertebeden adi diferensiyel denklemleri tanıması ve bunlardan bazılarını uygun çözüm yöntemleriyle çözmeyi öğrenmesidir.

  Dersin İçeriği

  Birinci mertebeden adi diferensiyel denklemler, (homojen ve homojen olmayan durumlar, direkt integrasyon,integral çarpanları, yerine koyma). İkinci mertebeden adi diferensiyel denklemler (parametrelerin değişimi, mertebe indirgeme).  Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. İkinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Birinci ve ikinci mertebeden bazı adi differensiyel denklemleri uygun çözüm yöntemleriyle çözer.

  1

  1,2

  A

  2) Laplace dönüşümünü bilir ve bazı adi differensiyel denklemleri çözmek için kullanır.

  1

  1,2

  A

  3) Kuvvet serilerini kullanarak bazı adi differensiyel denklemleri çözer.

  1

  1,2

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım,   2: Problem Çözme

  Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:

  A: Yazılı sınav

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Giriş (Temel tanımlar, diferensiyel denklemlerin sınıflandırılması), Ayrılabilir denklemler, Homojen denklemler

  (Ders kitabından) 1.1,1.2,1.3,2.2

  2

  1. mertebeden lineer diferensiyel denklemler (İntegralleme çarpanları), Bernoulli denklemleri, Süreksiz katsayı fonksiyonları

  2.1,2.4

  3

  Riccati, Clairaut denklemleri, Yerine koyma yöntemleri

  Page 132

  4

  Tam denklemler ve integralleme çarpanları, 1. Mertebeden bayağı diferansiyel denklemler için Varlık-Teklik teoremi

  2.6,2.8

  5

  1. mertebeden denklemlerle modelleme, 2. Mertebeden lineer,homojen, sabit katsayılı denklemler

  2.3,3.1

  6

  Yüksek mertebeden denklemler için Varlık-Teklik teoremi, Temel çözüm kümeleri, lineer bağımsızlık,Wronskian, Abel teoremi

  3.2

  7

  Karakteristik denklemin kompleks kökleri, Karakteristik denklemin tekrar eden kökleri, Mertebe düşürme, Homojen Cauchy-Euler denklemi

  3.3,3.4

  8

  Belirlenmemiş katsayılar yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi

  3.5,3.6

  9

  Parametrelerin değişimi yöntemi (devamı), Homojen olmayan Cauchy-Euler denklemi

  3.5,3.6

  10

  Laplace dönüşümü (tanım, başlangıç değer problemlerinin çözümü)

  6.1,6.2

  11

  Basamak fonksiyonları, Süreksiz zorlama fonksiyonlu diferensiyel denklemleri

  6.3,6.4

  12

  Impulse fonksiyonu, Konvolüsyon integrali, Kuvvet serilerinin hatırlatılması

  6.5,6.6,5.1

  13

  Sıradan bir nokta civarında seri çözümleri

  5.2,5.3

  14

  Düzgün tekil bir nokta civarında seri çözümleri

  5.4,5.5,5.6

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  W. Boyce and R. DiPrima, Elementary Di_erential Equations and Boundary Value Problems, 9th Ed., Wiley (2009)

  Diğer Kaynaklar

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  100

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

  1

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

   

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

         

  X

   

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

             

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

             

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

             

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

             

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

             

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

             

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

             

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

             

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

             

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

             

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi (14x toplam ders saati)

  14

  5

  70

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  4

  56

  Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil)

  2

  8

  16

  Final (Bireysel çalışma dahil)

  1

  12

  12

  Toplam İş Yükü

   

   

  154

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6.16

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Birinci mertebeden adi diferensiyel denklemler, (homojen ve homojen olmayan durumlar, direkt integrasyon,integral çarpanları, yerine koyma). İkinci mertebeden adi diferensiyel denklemler (parametrelerin değişimi, mertebe indirgeme). Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. İkinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu.