Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

CHEM101 - Genel Kimya

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Yrd.Doç.Dr. Semin Funda Oğuz
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  Genel Kimya

  CHEM 101

  2

  4 + 2

  3

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

  -

   

  Dersin Dili

  İngilizce 

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Yrd.Doç.Dr. Semin Funda Oğuz

  Dersi Verenler

   

  Dersin Yardımcıları

   

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı öğrencilerin ileriki
  uygulamalarda kullanabilmeleri için genel kimya bilgisini, bileşiklerin
  yapılarını, özelliklerini, farklı sınıflardaki reaksiyonların tanımını ve
  uygulamalarını anlamalarını, çözeltilerin özellikleri ve hazırlanmaları
  konusunda bilgi sahibi olmalarını ve deneysel olarak öğrendikleri bilgiyi
  test etmelerini sağlamak

  Dersin İçeriği

  Maddenin yapısı, periyodik tablo,
  kimyasal bileşiklerin sınıflandırılması ve adlandırılması, kimyasal reaksiyon
  çeşitleri, hesaplamaları, gaz kanunları, termokimya, solüsyonlar, çözünürlük,
  asitler, bazlar, tuz, kimyasal kinetik ve denge reaksiyonları

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Kimyanın mantığını kavrama,
  kimyasal bileşikleri ve reaksiyonları tanıma

   

  1

  1,2

  A,B

  2) Kimya bilgisini farklı disiplinlere
  uygulayabilme

  1

  1,2, 4

  A, C

  3) Sorumluluk alabilme, ekip halinde
  çalışma disiplini kazanma

  7

  3

  A,B

  4) Laboratuar ortamında uygulama yapabilme
  ve  deney rapor edebilme

  5, 7

  1,3

  A,B

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Lab, 4:
  Örnek vaka incelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  BÖLÜM 1- Kimya: Değişimin incelemesi

   

  2

  CHAPTER 1- Kimya: Değişimin incelemesi

  CHAPTER 2- Atomlar, Moleküller, ve İyonlar

   

  3

  CHAPTER 2- Atomlar, Moleküller, ve
  İyonlar

   

  4

  CHAPTER 3- Kimyasal Tepkimelerde
  Ağırlık İlişkileri

   

  5

  CHAPTER 3- Kimyasal Tepkimelerde
  Ağırlık İlişkileri

  CHAPTER 4- Sulu Çözeltilerdeki Reaksiyonlar

   

  6

  CHAPTER 4- Sulu Çözeltilerdeki
  Reaksiyonlar

   

  7

  CHAPTER 5- Gazlar

   

  8

  CHAPTER 5- Gazlar

  CHAPTER 6- Termokimya

   

  9

  CHAPTER 6- Termokimya

   

  10

  CHAPTER 12- Çözeltilerin Fiziksel
  Özellikleri

   

  11

  CHAPTER 12- Çözeltilerin Fiziksel
  Özellikleri

  CHAPTER 13- Kimyasal Kinetik

   

  12

  CHAPTER 13- Kimyasal Kinetik

   

  13

  CHAPTER 14- Kimyasal Denge

   

  14

  CHAPTER 14- Kimyasal Denge

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Kitabı

  Carey & Giuliano “Organic Chemistry”, 8. baskı, Mc-Graw Hill

  Lab manual

  Diğer Kaynaklar

  McMurry “Organic
  Chemistry”
  , 5. baskı, Brooks/Cole

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  83

  Laboratuvar  Raporu

  5

  17

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  52

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  48

  Toplam

   

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Alan

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve
  uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

         

  x

   

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle
  etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme
  tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

             

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen
  gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi;
  bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

             

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern
  teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin
  kullanma becerisi,

             

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve
  yorumlama becerisi,

     

  x

       

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri
  tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

             

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi,
  sorumluluk alma özgüveni,

     

  x

       

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı
  dil bilgisi,

             

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki
  gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

             

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

             

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is
  güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları
  hakkında farkındalık,

             

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki
  etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının
  farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

             

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası hariç, 14x
  toplam ders ve lab saati)

  14

  6

  84

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
  çalışma, pekiştirme)

  14

  4

  64

  Ara Sınav

  2

  1,5

  3

  Final Sınavı

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  153

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6,1

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Maddenin yapısı, periyodik tablo, kimyasal bileşiklerin sınıflandırılması ve adlandırılması, kimyasal reaksiyon çeşitleri, hesaplamaları, gaz kanunları, termokimya, solüsyonlar, çözünürlük, asitler, bazlar, tuz, kimyasal kinetik ve denge reaksiyonları