Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

ECON294 - Mühendisler İçin İktisat

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Öğ. Gör.Emine Sema Tuğrul
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  MÜHENDİSLER İÇİN İKTİSAT

  ECON 294

  1

  3 + 0

  3

  4

   

  Ön Koşul Dersleri

  -

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Dersi Verenler

  Doç Dr Ahmet Özçam

  Dersin Yardımcıları

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı öğrencilerin iktisat hakkında genel bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.

  Dersin İçeriği

  Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bu bağlamda  ders  iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve para ve maliye politikaları, enflasyon, milli gelir ve cari dengenin işleyişi incelenerek bitirilir.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Ekonomi kavramını açıklar.

  1,8,11,12

  A,C

  2) Tüketici, firma ve piyasa özelliklerini öğretir.

  1,8,11,12

  A,C

  3) Rekabetçi ve eksik rekabet piyasalarının özelliklerini açıklar.

  1,8,11,12

  A,C

  4) Enflasyon, Devlet politikaları ve dış denge konularına değinir.

  1,8,11,12

  A,C

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , C: Ödev

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  PİYASA VE TALEP EĞRİSİ

  2

  ESNEKLİK VE ARZ

  3

  TALEP VE ARZDA KAYMALAR

  4

  VERGİYİ KİM ÖDER?

  5

  TÜKETİCİNİN FAYDA MAKSİMİZASYONU

  6

  DENGE PAZAR SEPETİ

  7

  ARA SINAV

  8

  ÜRETİM FONKSİYONLARI

  9

  MALİYET ANALİZİ

  10

  SERBEST REKABETÇİ PİYASA

  11

  TEKEL PİYASA

  12

  MİLLİ GELİR

  13

  ENFLASYON

  14

  PARA POLİTİKALARI

  15

  MALİYE POLİTİKALARI

  16

  ÖDEMELER DENGESİ

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Pindyck and Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall International

  Dornbush, R., Fisher,S. ve Startz, R. Macroeconomics, Irwin McGraw Hill.

  Diğer Kaynaklar

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Basında çıkan güncel mevzuların okunup sınıfta tartışılması

  Ödevler

  Ders kitabından örnekler

  Sınavlar

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  1

  40

  Ödev

  1

   -

  Toplam

   

  40

  Finalin Başarıya Oranı

   

  60

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  40

  Toplam

   

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  x

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  x

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  x

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

  x

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

  16

  3

  48

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  16

  3

  48

  Ara Sınav

  1

  3

  3

  Ödev

  4

  2

  8

  Final

  1

  3

  3

  Toplam İş Yükü

   

   

  110

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  4.4

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  4

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bu bağlamda ders iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve para ve maliye politikaları, enflasyon, milli gelir ve cari dengenin işleyişi incelenerek bitirilir.