Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

MATH281 - Olasılık

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  OLASILIK

  MATH281

  4

  2 + 2 + 0

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

  MATH152 – Matematik II

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Engin Maşazade

  Dersi Verenler

  Engin Maşazade

  Dersin Yardımcıları

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde işaret işleme ve haberleşme teorisinin anlaşılmasında son derece önemi olan olasılık teorisini güncel ve pratik örnekler üzerinden öğrencilere kavratmaktır. Bu sayede haberleşme teorisi, işaret işleme ve diğer olasılık bilgisi gerektiren  Elektrik & Elektronik Mühendisliği konularına yönelecek öğrencilere gerekli teorik altyapıyı hazırlar.

  Dersin İçeriği

  Sayma, Örnek Uzay ve Olay kavramları, Koşullu olasılık, Rastlantı değişkeni, tekli ve çoklu ayrık rastlantı değişkenleri, Binom, Poisson, Geometrik rastlantı değişkenleri. Sürekli rastlantı değişkenleri, düzgün, normal, üstel olasılık dağılım fonksiyonları, merkezi limit teoremi.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Rastlantısal düşünmeyi sorgulayabilme. Temel olasılık kavramlarını tanımlayabilme.

  1,2,3

  1,2

  A,B

  2) Koşullu olasılık kavramını  açıklayabilme. Olasılık problemlerini rastlantı değişkeni kavramını kullanarak matematiksel biçimde ifade edebilme

  1,2,3

  1,2

  A,B

  3) Ayrık ve sürekli rastlantı değişkenlerini ayırt edebilme

  1,2,3

  1,2

  A,B

  4) İki rastlantısal olay arasında karar verebilme problemini, olasılık dağılım fonksiyonları ile ilişkilendirebilme.

  1,2,3

  1,2

  A,B

  5) Elektrik & Elektronik Mühendisliğindeki bazı temel problemleri olasılık bilgisi kullanarak açıklayabilme

  1,2,3,9

  1,2,9

  A,B

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Ders tanımı, olasılık modelleri                 

          

  Ders Kitabı

  2

  Sayma prensipleri, Permütasyon, Kombinasyon           

          

  Ders Kitabı

  3

  Koşullu olasılık, Bayes Kuralı, bağımsızlık           

  Ders Kitabı

  4

  Koşullu olasılık, Bayes Kuralı, bağımsızlık üzerine örnekler, Rastlantı değişkeni tanımı          

  Ders Kitabı

  5

  Ayrık Rastlantı değişkenleri, Bernoulli, Binomial, Geometric, Poisson rastlantı değişkenleri            

  Ders Kitabı

  6

  Rastlantı değişkenleri fonksiyonları, Beklenen değer ve varyans

  Ders Kitabı

  7

  Ayrık Rastlantı değişkenleri üzerine örnekler, Arasınav I                   

  Ders Kitabı

  8

  Çoklu rastlantı değişkenleri           

  Ders Kitabı

  9

  Sürekli rastlantı değişkenleri, düzgün, üstel rastlantı değişkenleri                 

  Ders Kitabı

  10

  Normal dağılım and Bayes karar kuralı              

  Ders Kitabı

  11

  Sürekli ve çoklu rastlantı değişkenleri                

  Ders Kitabı

  12

  Arasınav II             

  Ders Kitabı

  13

  Merkezi Limit Kuralı

  Ders Kitabı

  14

  Kovaryans ve İlişki katsayısı

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Introduction to Probability, 2nd edition, Dimitri Bertsekas and John N. Tsitsiklis, Athena Scientific,  2008.

  Diğer Kaynaklar

  A First Course in Probability, Sheldon Ross, Prentice Hall

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  MIT Open Course Ware (OCW) - Probabilistic Systems Analysis and Applied Probability, http://ocw.mit.edu

  Ödevler

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  83

  Kısa Sınav

  2

  17

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  4

  56

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  4

  56

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Kısa Sınav

  2

  0.5

  1

  Ödev

  Final

  1

  4

  4

  Toplam İş Yükü

   

   

  121

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  4.84

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Sayma, Örnek Uzay ve Olay kavramları, Koşullu olasılık, Rastlantı değişkeni, tekli ve çoklu ayrık rastlantı değişkenleri, Binom, Poisson, Geometrik rastlantı değişkenleri. Sürekli rastlantı değişkenleri, düzgün, normal, üstel olasılık dağılım fonksiyonları, merkezi limit teoremi.