Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE333 - Analog Elektronik Devreleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE333 - Analog Elektronik Devreleri
 • Ders Lab Sayfası: EE333 - Analog Elektronik Devreleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Analog Elektronik Devreleri

  EE333

  5

  3 + 0 + 2

  4

  7

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE232 – Elektroniğe Giriş

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Öğr. Gör. Deniz Pazarcı

  Dersi Verenler

  Öğr. Gör. Deniz Pazarcı

  Dersin Yardımcıları

  Ali Baran Dursun

  Dersin Amacı

  Frekans yanıtı, geribesleme, kararlılık ve kompenzasyon gibi analog elektronik kavramlarını tanıtmak. Bunları ve PSpice programını kullanarak analog elektronik devrelerini analiz etme ve tasarlama becerisini oluşturmak. Laboratuvarda ilgili deneyleri yaptırmak ve bir deney tasarlatmak.

  Dersin İçeriği

  Kuvvetlendiricilerin frekans yanıtı. Geribesleme. Geribesleme devrelerinin kararlılığı. Kompenzasyon. Osilatörler. Güç kuvvetlendiricileri. Fark kuvvetlendiricileri. Akım aynası. Çok katlı kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendiricilerin ideal olmayan özellikleri.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)Kuvvetlendiricileri frekans ve zaman domenlerinde analiz edebilme, bunları analog elektronik devrelerinin tasarımında kullanabilme,

  1,2,3

  1

  A,D

  2)Geribesleme kavramını analog elektronik devrelerinin analiz ve tasarımına uygulayabilme, kararlılık kriterlerini ve kompenzasyonu geribesleme devrelerine uygulayabilme,

  1,2,3

  1

  A,D

  3) Osilatörleri ve güç kuvvetlendiricilerini analiz edebilme,

  1,2,3

  1

  A,D

  4) Çok katlı kuvvetlendiricileri analiz edebilme ve tasarlayabilme,

  1,2,3,6,9

  1

  A,D

  5) Temel analog elektronik yapı bloklarını simule edebilme, gerçekleyebilme, test edebilme ve sonuçları raporlayabilme.

  4,5,7,10

  1,3,6

  A,C,D

  6) Deney tasarlayabilme.

  3,4,5,6,7,9,10

  1,3,6

  A,C,E

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  MOSFET & BJT kuvvetlendiricilerinin alçak-frekans yanıtı

  Kaynaklar

  2

  MOSFET & BJT yüksek-frekans modelleri, kuvvetlendiricilerin yüksek-frekans yanıtı

  Kaynaklar

  3

  Kuvvetlendiricilerin darbe yanıtı, Geçiş Frekansı

  Kaynaklar

  4

  Genel geribesleme yapısı ve negatif geribeslemenin özellikleri,

  Kaynaklar

  5

  4 temel geribesleme topolojisi. Geribeslemeli kuvvetlendiriciler,

  Kaynaklar

  6

  Kararlılık kavramı, geribeslemenin kuvvetlendiricinin kutuplarına etkisi,

  Kaynaklar

  7

  Bode diyagramlarını kullanarak kararlılığın incelenmesi, Frekans Kompenzasyonu,

  Kaynaklar

  8

  741 işlemsel kuvvetlendiricisinin frekans yanıtı, kazanç bant genişliği çarpımı, yükselme eğimi,

  Kaynaklar

  9

  Temel sinüs ve Wien-köprüsü Osilatörleri,

  Kaynaklar

  10

  Faz kaydırmalı osilatör, LC ve kristal osilatörler,

  Kaynaklar

  11

  Güç kuvvetlendiricilerinin sınıflandırılması ve çıkış katları,

  Kaynaklar

  12

  A, B, AB sınıflarının çıkış katları ve kutuplanmaları

  Kaynaklar

  13

  Akım aynası, MOS fark kuvvetlendiricisinin küçük işaretlerde çalışması

  Kaynaklar

  14

  Aktif yüklü fark kuvvetlendiricisi, Çok katlı kuvvetlendiriciler.

  Kaynaklar

   

   

   

   

   

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Microelectronic Circuits, Sixth edition, Sedra/Smith, Oxford University Press, 2010

  Diğer Kaynaklar

  Tamamlayıcı Ders Notları, “Analog Electronic Circuits”,

  Deniz Pazarcı

  Understanding Microelectronics, Franco Maloberti,

  John Wiley & Sons, 2012

  EE333 Laboratory Manual, EE Department

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Tamamlayıcı ders notları, Laboratuvar deney föyleri

  Ödevler

  Ödevlerin soru ve yanıtları

  Sınavlar

  Sınavların soru ve yanıtları

   

   

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Kısa Sınav

  2

  20/70

  Ara Sınav

  1

  15/70

  Laboratuvar

  12

  25/70

  Deney Tasarlama Projesi

  1

  7/70

  Ödev

  3

  3/70

  Toplam

  70/70

  Finalin Başarıya Oranı

   

  30

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  70

  Toplam

   

  100

   

   

   

   

  DERS KATEGORİSİ

  Alan Dersi

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  X

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (kısa ve ara sınavlar dahildir: 14x toplam ders saati)

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (ön çalışma, pekiştirme)

  14

  3

  42

  Ödev

  3

  3

  9

  Final

  1

  3

  3

  Laboratuvar

  12

  2

  24

  Lab Dışı Çalışma Süresi (ön hazırlık, soru yanıtlama ve rapor)

  12

  3

  36

  Deney tasarlama, simülasyon, gerçekleme

  7

  3

  21

  Toplam İş Yükü

   

   

  177

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  7.08

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Kuvvetlendiricilerin frekans yanıtı. Geribesleme. Geribesleme devrelerinin kararlılığı. Kompenzasyon. Osilatörler. Güç kuvvetlendiricileri. Fark kuvvetlendiricileri. Akım aynası. Çok katlı kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendiricilerin ideal olmayan özellikleri.