Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE361 - Sayısal İşaret İşlemeye Giriş

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE361 - Sayısal İşaret İşlemeye Giriş
 • Ders Lab Sayfası: EE361 - Sayısal İşaret İşlemeye Giriş
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  SAYISAL İŞARET İŞLEMEYE GİRİŞ

  EE 361

  5

  3+0+2

  4

  7

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Duygun Erol Barkana

  Dersi Verenler

  Prof. Dr. Duygun Erol Barkana

  Dersin Yardımcıları

  Caner Toprak, Elif Gümüşlü

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı kesikli ve sürekli işaretler ve sistemleri öğrencilere tanıtmaktır. Bu ders aynı zamanda haberleşme ve kontrol sistemleri konularında verilen zorunlu derslere gerekli altyapıyı da hazırlar.

  Dersin İçeriği

  Sürekli ve kesikli sinyaller, sinüs biçimli sinyaller, spektrum gösterimi, örnekleme, FIR filtreleri, IIR filtreleri, sürekli zaman sistemleri, frekans tepkisi, sürekli zaman Fourier dönüşümü, Z-dönüşümü, işaret işleme yöntemlerinin yazılım ile gerçeklenmesi.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  (1) Kesikli ve sürekli sinyalleri tanıyabilme.

  1,2,7

  1,3,6

  A,C

  (2) Kesikli ve sürekli sinyallerin spektrum gösterimini yorumlayabilme.

  1,2,7

  1, 3, 6

  A,C

  (3) Sistem tepkilerini hesaplayabilme.

  1,2,7

  1, 3, 6

  A,C

  (4) Ses ve imge sinyallerini işleyecek sistemleri analiz edebilme.

  1,2,3,4,9

  1, 3, 6,9

  A,C,E

  (5) Frekans tepkisi kullanarak sistem tasarlayabilme.

  1,2,3,4,9

  1, 3, 6,9

  A,C,E

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Ders tanıtımı, kompleks sayılar, sinüs sinyalleri

  Ders Kitabı

  2

  Spektrum gösterimi

  Ders Kitabı

  3

  Spektrum gösterimi

  Ders Kitabı

  4

  Örnekleme

  Ders Kitabı

  5

  Ara Sınav I

  Ders Kitabı

  6

  FIR filtreleri

  Ders Kitabı

  7

  FIR filtreleri

  Ders Kitabı

  8

  Z-dönüşümü

  Ders Kitabı

  9

  Sürekli zaman sinyal ve LTI sistemleri

  Ders Kitabı

  10

  Ara Sınav II

  Ders Kitabı

  11

  FIR filtrelerin frekans tepkisi

  Ders Kitabı

  12

  Sürekli sistemlerin frekans tepkisi

  Ders Kitabı

  13

  Sürekli zaman Fourier dönüşümü

  Ders Kitabı

  14

  Sürekli zaman Fourier dönüşümü

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Signal Processing First; J. H. McClelland, R. W. Schafer, M. A. Yoder; Prentice Hall Inc.; ISBN: 0130909998

  Diğer Kaynaklar

  Signals and Systems; A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, with S. H. Nawab; Prentice Hall Inc.; Second Edition; ISBN: 0138147574

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Laboratuar deney föyleri

  Ödevler

  Sınavlar

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  54

  Kısa Sınav

  Laboratuar + Proje

  11

  46

  Ödev

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  35

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  65

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  7

  98

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Kısa Sınav

  Ödev

  Final

  1

  4

  4

  Laboratuar

  11

  2

  22

  Toplam İş Yükü

  170

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  7

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Sürekli ve Kesikli Sinyaller, Sinüs biçimli Sinyaller, Spektrum Gösterimi, Örnekleme, FIR Filtreleri, IIR Filtreleri, Sürekli Zaman Sistemleri, Frekans Tepkisi, Sürekli Zaman Fourier Dönüşümü, Z-Dönüşümü, İşaret İşleme Yöntemlerinin Yazılım ile Gerçeklenmesi.