Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE334 - Sayısal Elektronik Devreleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE334 - Sayısal Elektronik Devreleri
 • Ders Lab Sayfası: EE334 - Sayısal Elektronik Devreleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Sayısal Elektronik Devreleri

  EE334

  6

  3+0+2=5

  4

  7

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE241 Sayısal Devreler

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Uğur Çilingiroğlu

  Dersi Verenler

  Prof. Dr. Uğur Çilingiroğlu

  Dersin Yardımcıları

  Anıl Özdemirli

  Dersin Amacı

  Öğrencilerin tümünü çağdaş sayısal tümdevre tasarımının teknolojik temelleri ile tanıştırmak ve ileride mikroelektronik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin bu alana girişini sağlamak.

  Dersin İçeriği

  Mikroelektroniğin evrimleşme doğrultusu. Teknoloji ve Devre Elemanları: CMOS teknolojisi; serim; MOSFET modelleme; eleman ve bağlantı kapasiteleri. Evirici: ideal evirici; CMOS evirici; ikili çalışma ve düzey tazeleme; dinamik özellikler; güç harcaması; evirici tasarımı. Statik CMOS Lojik Kapılar: NAND; NOR; kompleks kapı; statik CMOS için serim teknikleri. Geçiş lojiği: Geçik lojiği sentezleme; NMOS ve CMOS geçiş lojiği. Statik CMOS Ardışıl Devreler: SR flip floplar; kilitleyici ve kaydedici; kilitleyici ve kaydedici zamanlaması; kilitleyici ve kaydedicilerle senkronizasyon ve öteleme. Dinamik Lojik: Dinamik depolama; dinamik kilitleyiciler ve kaydediciler; sözde statik kilitleyici; iki fazlı örtüşmeyen zamanlama; dinamik lojik kapılar. Yarıiletken bellekler: Sınıflama; rasgele erişim mimarisi; maske ile programlanan ROM; statik RAM; dinamik RAM.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  Sayısal tümdevre analizi ve tasarımı için gereken MOSFET eleman modellerini kullanabilme.

  1,2,3

  1,2,3,6

  A,B

  Bilgisayar destekli elektriksel simülasyon ve fiziksel tasarım yapabilme.

  3,4,5

  1,2,3,6

  A,B

  Sayısal tümdevre performans spesifikasyonlarını tasarım sınırlamaları haline dönüştürebilme.

  3

  1,2

  A,B

  Herhangi bir konvansiyonel CMOS sayısal tümdevreyi analiz edebilme.

  1,2,4,5

  1,2

  A,B

  Konvansiyonel CMOS lojik aileleri ve bellek elemanlarını tanıyabilme

  1,2

            1,3

  A,B

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Giriş: Sayısal ve analog karşılaştırması. Sayısal devrelerin temel özellikleri.

  Ders notları

  2

  Teknoloji ve elemanlar: CMOS teknolojisi. Serim tasarım kuralları. Sayısal tasarım için MOSFET modelleme.

  Ders notları

  3

  Teknoloji ve elemanlar: Sayısal tasarım için MOSFET modelleme.

  Ders notları

  4

  Teknoloji ve elemanlar: Eleman ve bağlantı kapasiteleri. Evirici: İdeal evirici.

  Ders notları

  5

  Evirici: CMOS eviricide gerilim transfer karakteristiği. İkili çalışma ve restorasyon.

  Ders notları

  6

  Evirici: Dinamik karakteristikler. Güç harcaması. Evirici tasarımı.

  Ders notları

  7

  Statik lojik kapılar: NAND kapısı. NOR kapısı. Karmaşık kapılar.

  Ders notları

  8

  Statik lojik kapılar: Karmaşık kapılar. Statik CMOS kapılar için serim teknikleri. Geçiş lojiği kapıları: NMOS geçiş lojiği.

  Ders notları

  9

  Geçiş lojiği kapıları: CMOS geçiş lojiği.

  Ders notları

  10

  Ardışıl statik CMOS devreler: SR flip flop. Zamanlamalı SR flip flop. Kilitleyici. Kaydedici.

  Ders notları

  11

  Ardışıl statik CMOS devreler: Kilitleyicicilerde ve kaydedicilerde zamanlama. Senkronizasyon ve öteleme. Dinamik lojik: Dinamik bellek.

  Ders notları

  12

  Dinamik lojik: Dinamik kilitleyici ve kaydedici. Sözde statik kilitleyici ve kaydedici.

  Ders notları

  13

  Dinamik lojik: Dinamik lojik kapılar. Yarıiletken bellekler: Sınıflandırma. Rasgele erişim mimarisi. Maske ile programlanan ROM. Statik RAM.

  Ders notları

  14

  Yarıiletken bellekler: Statik RAM. Dinamik RAM.

  Ders notları

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Ders notları: Digital Integrated-Circuit Design, Uğur Çilingiroğlu. Elektronik olarak dağıtılmaktadır.

  Diğer Kaynaklar

  Tavsiye edilen ders kitabı: Digital Integrated Circuits: A Design Perspective by J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, and B. Nikolic, second edition, Prentice Hall, 2003. ISBN: 0-13-597444-5.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  ‘Winspice’ devre analizi yazılımı. ‘Electric’ fiziksel tasarım yazılımı. Ders notları.

  Ödevler

  Sınavlar

  Ara sınav soruları ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  45/75

  Kısa Sınav

  Değişken

  10/75

  Laboratuar

  8 oturum

  20/75

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  25/100

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  75/100

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  5

  70

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  7

  98

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

   

   

   

  Final

       1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  174

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6.96

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Mikroelektroniğin evrimleşme doğrultusu. Teknoloji ve Devre Elemanları: CMOS teknolojisi; serim; MOSFET modelleme; eleman ve bağlantı kapasiteleri. Evirici: ideal evirici; CMOS evirici; ikili çalışma ve düzey tazeleme; dinamik özellikler; güç harcaması; evirici tasarımı. Statik CMOS Lojik Kapılar: NAND; NOR; kompleks kapı; statik CMOS için serim teknikleri. Geçiş lojiği: Geçik lojiği sentezleme; NMOS ve CMOS geçiş lojiği. Statik CMOS Ardışıl Devreler: SR flip floplar; kilitleyici ve kaydedici; kilitleyici ve kaydedici zamanlaması; kilitleyici ve kaydedicilerle senkronizasyon ve öteleme. Dinamik Lojik: Dinamik depolama; dinamik kilitleyiciler ve kaydediciler; sözde statik kilitleyici; iki fazlı örtüşmeyen zamanlama; dinamik lojik kapılar. Yarıiletken bellekler: Sınıflama; rasgele erişim mimarisi; maske ile programlanan ROM; statik RAM; dinamik RAM.