Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE354 - Haberlesme Sistemleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE354 - Haberlesme Sistemleri
 • Ders Lab Sayfası: EE354 - Haberlesme Sistemleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  HABERLEŞME SİSTEMLERİ

  EE 354

  6

  3 + 0 + 2

  4

  7

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE361 - Sayısal İşaret İşlemeye Giriş

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Dr. Öğretim Üyesi Engin Maşazade

  Dersi Verenler

  Dr. Öğretim Üyesi Engin Maşazade

  Dersin Yardımcıları

  Cihan Yüksel

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı bir sayısal haberleşme sistemini oluşturan temel verici alıcı bileşenleri öğrencilere tanıtmaktır. Bu ders aynı zamanda teknik seçmeli haberleşme derslerine yönelecek öğrencilere gerekli altyapıyı da hazırlar.

  Dersin İçeriği

  Isaret analizi ve iletimi, genlik modulasyonu ve demodulasyonu, aci modulasyonu ve demodulasyonu, ornekleme teoremi. darbe genlik modülasyonu. Zaman bölmeli çoğullama. Darbe modülasyonu teknikleri. Kuantalama. Kodlama. Analog/Sayısal dönüştürücüler. Temelbant veri iletimi. Simgelerarası girişim. Uyumlu süzgeçli alıcı.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  (1)Bir sayısal haberleşme sistemini analiz edebilmek için gerekli olasılık ve sinyal işleme kavramlarını yorumlayabilme.

  1,2,3,4

  1, 2, 3

  A,B,D

  (2)Örnekleme ve quantalama işlemlerini uygulayabilme. İletilmek istenen modülasyonlu işareti bandgenişliği verilen bir kanaldan iletebilmek için gerekli olan haberleşme sembolü sayısını hesaplayabilme.

  1,2,3,4,5

  1, 2, 3, 6

  A,B,C,D

  (3)Kanal gürültüsü altında en uygun alıcı filtresini saptayabilme. Bir hata oranını gösterebilme.

  1,2,3

  1, 3

  A,B,D

  (4)Vericiden gönderilen işaretin istenen nitelikte alıcıda çözülebilmesi için gerekli olan güç ve bandgenişliği arasındaki ödünleşmeyi tartışabilme.

  1,2,3

  1, 3

  A,B,D

  (5)Temel analog ve sayısal haberleşme için modülasyon yöntemlerini uygulayabilme. Haberleşme sisteminin işlediği işaretleri labaratuvar ortamında tanır. Deney gözlemlerini yorumlayabilme.

  1,2,3,5,10

  1, 6

  A,B,C,D

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Ders tanıtımı, periyodik işaretlerin Fourier Dönüşümü

  Ders Kitabı

  2

  Fourier Dönüşümü ve özellikleri

  Ders Kitabı

  3

  Genlik Modülasyonu

  Ders Kitabı

  4

  Açı Modülasyonu

  Ders Kitabı

  5

  Örnekleme teoremi

  Ders Kitabı

  6

  Arasınav I

  Ders Kitabı

  7

  Quantalama, PCM

  Ders Kitabı

  8

  Sıfır simgelerarası girişim için Nyquist’in 1. kriteri

  Ders Kitabı

  9

  Hat kodlaması ve iletim bantgenişliği

  Ders Kitabı

  10

  Alıcıda uyumlu süzgeç

  Ders Kitabı

  11

  İkili PAM modülasyonu için bit hata oranı hesaplanması

  Ders Kitabı

  12

  İkili PAM ve  M-li PAM’ın analizi. Güç, bandgenişliği, bit hata oranı karşılaştırılması

  Ders Kitabı

  13

  Arasınav II

  Ders Kitabı

  14

   ASK, FSK, PSK modülasyonlarının analizi: Güç, bandgenişliği, bit hata oranı karşılaştırılması

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  B.P. Lathi and Z. Ding, Modern Digital and Analog Communication Systems, 4th edition, Oxford University Press

  Diğer Kaynaklar

   B. Sklar, Digital Communications, 2nd edition, Prentice Hall

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  E-posta ile Laboratuar öncesi Matlab kodları, Laboratuar deney föyleri

  Ödevler

  Ödev soruları ve çözümleri

  Sınavlar

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  53

  Kısa Sınav

  2

  12

  Laboratuar

  10

  30

  Ödev

  5

  5

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  35

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  65

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  6

  84

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Kısa Sınav

  2

  0.5

  1

  Ödev

  4

  5

  20

  Final

  1

  4

  4

  Laboratuar

  10

  2

  20

  Toplam İş Yükü

   

   

  175

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  7

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   
 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Isaret analizi ve iletimi, genlik modulasyonu ve demodulasyonu, aci modulasyonu ve demodulasyonu, ornekleme teoremi. darbe genlik modülasyonu. Zaman bölmeli çoğullama. Darbe modülasyonu teknikleri. Kuantalama. Kodlama. Analog/Sayısal dönüştürücüler. Temelbant veri iletimi. Simgelerarası girişim. Uyumlu süzgeçli alıcı.