Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE523 - Telsiz Sistemler İçin Akıllı Antenler Ve Yayılım

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE523 - Telsiz Sistemler İçin Akıllı Antenler Ve Yayılım
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Telsiz sistemler için akıllı antenler ve yayılım

  EE523

  Bahar

  3+0+0

  3

  7

   

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE323

   

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Yüksek Lisans

  Dersin Türü

  Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Doç. Dr. Cahit Canbay

  Dersi Verenler

  Doç. Dr. Cahit Canbay

  Dersin Yardımcıları

  Ar. Gör. Dr. İlhami Ünal

  Dersin Amacı

  Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, her türlü adaptif anten sistemleri için anten-anten iletişim yollarını analiz etme ve bilgisayar tabanlı propagasyon simülasyonlarını gerçekleyebilme yetisine sahip olacaklardır. Ayrıca, telsiz sistemler için akıllı anten tasarlayabilme ve farklı yayılım modellerinde (makro, mikro ve piko hücrelerde) olası her türlü alınan işareti etkileyen yansıma, kırılma, saçılma ve difraksiyon gibi parametreleri hem teorik hem de simülasyon teknikleri uygulayabilme yetisine sahip olacaklardır.

  Dersin İçeriği

  Telsiz iletişimine giriş; elektromagnetik dalga özeti; yayılım mekanizması; anten esasları; çok yollu çevrede anten dizileri; akıllı antenler; adaptif antenler; uzak yerler ve baz istasyonları için anten tasarımı; temel teorik, pratik ve istatistik yayılım modelleri; makro, mikro, piko, mega hücre uygulamaları; yayılım modellerini kullanarak, alıcıdaki işaretin şiddetinin kestirilmesi, farklılaşma, telsiz iletişim kanalında gelecekteki olası gelişmeler.

   

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)    Verilen matematik alt yapısını telsiz iletişim ve anten tasarımı problemlerine uygulayabilme,

  1,2,3,4,5,6,11

  1,2,3,6

  A,D

  2)    Telsiz sistemler için akıllı ve adaptif anten dizisi tasarlayabilme,

  1,2,3,4,5,6,11

  1,2,3,6

  A,D

  3)    Akıllı antenlerin ışıma diyagramlarının ve diğer anten parametrelerinin bilgisayar tabanlı simülasyonlarını gerçekleyebilme,

  1,2,3,4,5,6,11

  1,2,3,6

  A,D

  4)    Telsiz sistemlerde farklı yayılım modellerini kullanarak (makro, mikro, piko hücre) alıcıdaki işaretin şiddetini, teorik ve simülasyon yaklaşımlar üzerinde, karşılaştırarak kestirebilme,

  1,2,3,4,5,6,9

  1,2,3,6

  A,D

  5)    Her bir öğrenciye ayrı ayrı verilen ödevler çözümlerini sözlü olarak sunabilme ve konu üzerine eleştirilere yanıt verebilme.

  7,9

  3,6

  D

   

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap),  2: Problem Çözme,  3: Benzetim (Simülasyon),  4: Seminer,  5: Laboratuvar,  6: Dönem Araştırma Ödevi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Telsiz iletişimine giriş; elektromagnetik dalga özeti.

  Ders Kitabı

  2

  yayılım mekanizması; anten esasları

  Ders Kitabı

  3

  çok yollu çevrede anten dizileri;

  Ders Kitabı

  4

  akıllı antenler; adaptif antenler

  Ders Kitabı

  5

  akıllı antenler; adaptif antenler

  Ders Kitabı

  6

  uzak yerler ve baz istasyonları için anten tasarımı

  Ders Kitabı

  7

  uzak yerler ve baz istasyonları için anten tasarımı

  Ders Kitabı

  8

  temel teorik, pratik ve istatistik yayılım modelleri;

  Ders Kitabı

  9

  Ara Sınav

  Ders Kitabı

  10

  makro, mikro, piko, mega hücre uygulamaları

  Ders Kitabı

  11

  makro, mikro, piko, mega hücre uygulamaları

  Ders Kitabı

  12

  yayılım modellerini kullanarak, alıcıdaki işaretin şiddetinin kestirilmesi

  Ders Kitabı

  13

  farklılaşma, telsiz iletişim kanalında gelecekteki olası gelişmeler

  Ders Kitabı

  14

  Ödev Sunumları

  Ders Kitabı

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Simon R. Saunders, “Antennas and Propagation for Wireless Commmunication Systems” John Wiley & Sons Ltd-Toronto, 2005.

  Diğer Kaynaklar

  *Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2005.

   

  *Rodney Vaughan and Jorgen Bach Andersen, “Channels, Propagation and Antennas for Mobile Communications” IEE, London, UK, 2003

  *Cahit Canbay, Anten ve Propagasyon I,  Yeditepe University Press, 1997.

   

  *Robert E. Collin, Antennas and Radiowave Propagation, McGraw-Hill, Inc. 1985.

   

  *Kazimierz Siwiak, Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications, 2 nd ed., Artech House, Inc., Norwood, MA, 1998.

   

  *John Doble, Introduction to Radio Propagation for Fixed and Mobile Communications, Artech House, Inc., Norwood, MA, 1996.

   

  *IEEE Trans. on Antennas and Propagation

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Cahit Canbay, Anten ve Propagasyon I,  Yeditepe University Press, 1997, http://ee.yeditepe.edu.tr/staff/canbay/ee421coursebook.htm, http://ee.yeditepe.edu.tr/staff/ilhami/ee421coursebook.htm

  Ödevler

  Her öğrenciye farklı olacak şekilde verilen ödevler öğrenciler tarafından dönem sonunda ayrı ayrı sunulmakta, diğer tüm öğrencilerin de herkesin ödevlerini ve çözüm yöntemlerini izleme ve öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır.

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara sınav

  1

  50

  Kısa sınav

  -

  -

  Ödev

  1

  50

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

   

  DERS KATEGORİSİ

  Alan Dersi

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

         

  x

   

  2

  Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

         

  x

   

  3

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

         

  x

   

  4

  Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

         

  x

   

  5

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

         

  x

   

  6

  Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

       

  x

     

  7

  Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

         

  x

   

  8

  Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

             

  9

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

       

  x

     

  10

  Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

             

  11

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

         

  x

   

  12

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  Sayısı

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  7

  98

  Kısa sınav

  -

  -

  -

  Ara sınav

  1

  2

  2

  Ödev

  14

  3

  42

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  186

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  7.44

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Telsiz iletişimine giriş; elektromagnetik dalga özeti; yayılım mekanizması; anten esasları; çok yollu çevrede anten dizileri; akıllı antenler; adaptif antenler; uzak yerler ve baz istasyonları için anten tasarımı; temel teorik, pratik ve istatistik yayılım modelleri; makro, mikro, piko, mega hücre uygulamaları; yayılım modellerini kullanarak, alıcıdaki işaretin şiddetinin kestirilmesi, farklılaşma, telsiz iletişim kanalında gelecekteki olası gelişmeler.