Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE529 - Elektromagnetik Teorinin Analitik Esasları

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE529 - Elektromagnetik Teorinin Analitik Esasları
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI

  EE529

  Güz

  3+0+0

  3

  7

   

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE323

   

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Yüksek Lisans

  Dersin Türü

  Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Doç. Dr. Cahit Canbay

  Dersi Verenler

  Doç. Dr. Cahit Canbay

  Dersin Yardımcıları

  Ar. Gör. Dr. İlhami Ünal

  Dersin Amacı

  Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, aldıkları matematik alt yapı ile başta düzlemsel, silindirik ve küresel olan mükemmel iletken veya kayıplı dielektrik yapılardan düz saçılma problemleri olmak üzere, tüm diğer elektromagnetik problemleri analitik açıdan çözebilme ve elde edilen çözümler ışığında simülasyonlarını bilgisayar tabanlı gerçekleyebilme becerisine sahip olacaklardır. Ayrıca, moment yöntemi ile antenlerde ışıma ve düz saçılma problemlerini de nümerik olarak çözebilme yetisine sahip olacaklardır.

  Dersin İçeriği

  Matematik esaslar; Hilbert uzayı; Moment yöntemi. Temel teorem ve kavramlar; kaynak kavramı; dualite; teklik; görüntü teorisi; eşdeğerlilik prensibi; endüksiyon teoremi; karşılıklılık; Green Fonksiyonları; tensörel green fonksiyonları; integral denklemleri; ışıma alanı. Düzlem dalga fonksiyonları; metallerdeki açıklıklar. silindirik dalga fonksiyonları; silindirik dalga fonksiyonlarının kaynakları; iki boyutlu ışıma; silindirik dalga dönüşümü; silindirlerden saçılma; köşelerden saçılma; üç boyutlu ışıma; silindirlerde açıklıklar; küresel dalga fonksiyonları; küresel dalga fonksiyonlarının kaynakları; dalga dönüşümleri; kürelerden saçılma; dipol ve iletken küre, varyasyonel teknikler.

   

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)    Verilen matematik alt yapısını elektromagnetik problemlere uygulayabilme

  1,2,3,4,5,6,11

  1,2,3,6

  A,D

  2)    Düzlemsel, silindirik ve küresel olan iletken veya kayıplı dielektrik yapılardan düz saçılma problemlerini analitik olarak çözebilme, ve elde edilen çözümler ışığında simülasyonlarını bilgisayar tabanlı gerçekleyebilme

  1,2,3,4,5,6,11

  1,2,3,6

  A,D

  3)    Antenlerin ışıma diyagramlarının ve diğer anten parametrelerinin bilgisayar tabanlı simülasyonlarını moment yöntemi ile gerçekleyebilme

  1,2,3,4,5,6,11

  1,2,3,6

  A,D

  4)    Düz saçılma problemlerinin bilgisayar tabanlı simülasyonlarını moment yöntemi ile gerçekleyebilme

  1,2,3,4,5,6,9

  1,2,3,6

  A,D

  5)    Her bir öğrenciye ayrı ayrı verilen ödevler çözümlerini sözlü olarak sunabilme

  7,9

  3,6

  D

  6)    Sınav, öğrenciler için bir öğrenme aracıdır.

  7,9

  1

  A

  7)    Her sözlü sunum, sunumu izleyen tüm öğrenciler tarafından notlandırılmaktadır

  7,9

  6

  D

   

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap),  2: Problem Çözme,  3: Benzetim (Simülasyon),  4: Seminer,  5: Laboratuvar,  6: Dönem Araştırma Ödevi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Matematik esaslar; Hilbert uzayı.

  Ders Kitabı

  2

  Moment yöntemi. Temel teorem ve kavramlar; kaynak kavramı.

  Ders Kitabı

  3

  Dualite; teklik; görüntü teorisi; eşdeğerlilik prensibi; endüksiyon teoremi; karşılıklılık.

  Ders Kitabı

  4

  Green Fonksiyonları; tensörel green fonksiyonları.

  Ders Kitabı

  5

  İntegral denklemleri; ışıma alanı.

  Ders Kitabı

  6

  Düzlem dalga fonksiyonları; metallerdeki açıklıklar

  Ders Kitabı

  7

  Silindirik dalga fonksiyonları; silindirik dalga fonksiyonlarının kaynakları; iki boyutlu ışıma;

  Ders Kitabı

  8

  Silindirik dalga dönüşümü; silindirlerden saçılma;

  Ders Kitabı

  9

  Ara Sınav

  Ders Kitabı

  10

  Köşelerden saçılma; üç boyutlu ışıma; silindirlerde açıklıklar

  Ders Kitabı

  11

  Küresel dalga fonksiyonları; küresel dalga fonksiyonlarının kaynakları;

  Ders Kitabı

  12

  Dalga dönüşümleri; kürelerden saçılma; dipol ve iletken küre.

  Ders Kitabı

  13

  Varyasyonel teknikler.

  Ders Kitabı

  14

  Ödev Sunumları

  Ders Kitabı

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  R. F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields, 2nd ed., D. G. Dudley, Ed.  Wiley-IEEE Press, 2001.

  Diğer Kaynaklar

  *Constantine A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2005.

   

  *Stratton Julius Adams, Electromagnetic Theory, Adams Press, 2007.

   

  *Cahit Canbay, Anten ve Propagasyon I,  Yeditepe University Press, 1997.

   

  *IEEE Trans. on …

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Cahit Canbay, Anten ve Propagasyon I,  Yeditepe University Press, 1997, http://ee.yeditepe.edu.tr/staff/ilhami/ee421coursebook.htm

  Ödevler

  Her öğrenciye farklı olacak şekilde verilen ödevler öğrenciler tarafından dönem sonunda ayrı ayrı sunulmakta, diğer tüm öğrencilerin de herkesin ödevlerini ve çözümlerini izleme ve öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır.

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara sınav

  1

  50

  Kısa sınav

  -

  -

  Ödev

  1

  50

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

   

  DERS KATEGORİSİ

  Alan Dersi

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

         

  x

   

  2

  Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

         

  x

   

  3

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

         

  x

   

  4

  Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

         

  x

   

  5

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

         

  x

   

  6

  Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

       

  x

     

  7

  Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

         

  x

   

  8

  Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

             

  9

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

       

  x

     

  10

  Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

             

  11

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

         

  x

   

  12

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  Sayısı

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  7

  98

  Ara sınav

  1

  2

  2

  Ödev

  14

  3

  42

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  186

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  7.44

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Matematik esaslar; Hilbert uzayı; Moment yöntemi. Temel teorem ve kavramlar; kaynak kavramı; dualite; teklik; görüntü teorisi; eşdeğerlilik prensibi; endüksiyon teoremi; karşılıklılık; Green Fonksiyonları; tensörel green fonksiyonları; integral denklemleri; ışıma alanı. Düzlem dalga fonksiyonları; metallerdeki açıklıklar. silindirik dalga fonksiyonları; silindirik dalga fonksiyonlarının kaynakları; iki boyutlu ışıma; silindirik dalga dönüşümü; silindirlerden saçılma; köşelerden saçılma; üç boyutlu ışıma; silindirlerde açıklıklar; küresel dalga fonksiyonları; küresel dalga fonksiyonlarının kaynakları; dalga dönüşümleri; kürelerden saçılma; dipol ve iletken küre, varyasyonel teknikler.