Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE241 - Sayısal Devreler

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE241 - Sayısal Devreler
 • Ders Lab Sayfası: EE241 - Sayısal Devreler
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Digital Circuits

  EE241

  3

  3+0+2

  4

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

  -

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

   Doç. Dr. Sıddıka Berna Örs Yalçın

  Dersi Verenler

  Doç. Dr. Sıddıka Berna Örs Yalçın

  Dersin Yardımcıları

  Anıl Özdemirli

  Dersin Amacı

  Bu dersin ilk amacı öğrencilere Boole cebrini ve fonksiyonlarını tanıtmaktır. Boole fonksiyonları öğretildikten sonra, amaç öğrencilere kmbinezonsal ve ardışıl devre tasarımını öğretmek diğer amaçtır.

  Dersin İçeriği

  Sayı sistemleri ve kodlama. Boole cebri. Kombinezonsal devre elemanları. Boole fonksiyonları: Kanonk gösterilimler ve indirgeme. Quine McCluskey ve Karnaugh yöntemleri. Bazı kombinezonsal devreler:  toplayıcılar, kodlayıcılar, veri dağıtıcılar, ROM ve programlanabilir diziler. Ardışıl devreler: durum tablosu ve diyagramı. Flip-floplar.Senkron ardışıl devrelerin analizi. Senkron ardışıl devrelerin sentezi. Tümleşik senkron ardışıl devre elemanları: saklayıcılar, bellekler ve sayıcılar.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  İkili sayı sisteminde sayıları gösterebilme, toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini yapabilme.

  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

  1,6

  A, D

  Boole cebrininin temel işlemlerini ve özelliklerini kullanabilme.

  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

  1,6

  A, C, D

  Boole fonksiyonlarını standard formda gösterebilmek, farklı gösterimler arası geçiş yapabilme.

  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

  1,6

  A, C, D

  Verilen bir Boole fonksiyonunu indirgeyebilme.

  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

  1,6

  A, C, D

  Verilen bir sözle tanma ait Boole fonksiyonunu tasarlayabime ve gerçekleyebilme.

  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

  1,6

  A, C, D

  Ardışıl devrelerin analizini ve sentezini yapabilme.

  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

  1,6

  A, C, D

  Özel ardışıl tümdevre elemanlarını kullanabilme.

  1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

  1,6

  A, C, D

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Sayısal Sistem, Analog – Sayısal İşaretler, Sayısal Kodlama, Sayıların Gösterilimi, Onluk tabandan diğer tabanlara dönüşüm

  Ders kitabı ve sunumu

  2

  r tabanından onluk tabana dönüşüm, Sekizli/onaltılı (Octal/Hex) tabandan ikili ve geriye dönüşüm, İşaretli Sayıların Gösterilmesi, İkili Sayıların Uzatılması, İkili sayıların toplanması, İkili sayıların çıkarması

  Ders kitabı ve sunumu

  3

  İkili sayıların çarpılması, İkili Lojik ve Kapılar, İkili Değişkenler, Doğruluk Tabloları, Boole Cebri, Boole Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi,

  Ders kitabı ve sunumu

  4

  Çarpım terimleri, Toplam terimleri, Çarpımlar Toplamı Gösterilim, Toplamlar Çarpımı Gösterilim, Fonksiyonların Tümleyenleri,

  Ders kitabı ve sunumu

  5

  Boole Fonksiyonlarının Anahtar Devreleri İle Gerçeklenmesi

  Ders kitabı ve sunumu

  6

  Lojik Kapılar, Lojik Diyagramlar ve İfadeler, Boole fonksiyonlarını İndirgeme Kriterleri

  Ders kitabı ve sunumu

  7

  Quine-McCluskey Yöntemi İle Boole Fonksiyonlarının İndirgenmesi

  Ders kitabı ve sunumu

  8

  İki değişkenli Karnaugh Diyagramı, Karnaugh Diyagramı ile Fonksiyonların Gösterilimi, Üç değişkenli Karnaugh Diyagramı

  Ders kitabı ve sunumu

  9

  Dört değişkenli Karnaugh Diyagramı, Beş Değişkenli Karnaugh Diyagramı

  Ders kitabı ve sunumu

  10

  Diğer Lojik İşlemler, Evrensel Kapı, Kombinezonsal Devreler, Kombinezonsal devrelerin analizi

  Ders kitabı ve sunumu

  11

  Kombinezonsal Devrelerin Tasarımı, Tamsayı Toplayıcı, Hızlı Toplayıcılar

  Ders kitabı ve sunumu

  12

  Çıkarma Devresi, İkili Çarpıcı, İkili Çarpıcı, 4-bit Karşılaştırma Devresi

  Ders kitabı ve sunumu

  13

  Latch ler, Flip-Flop lar, Senkron Ardışıl Devrelerin Analizi

  Ders kitabı ve sunumu

  14

  Senkron Ardışıl Devre Tasarımı

  Ders kitabı ve sunumu

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Ders sunumları (http://ee.yeditepe.edu.tr/labs/ee241/)

  Diğer Kaynaklar

  -Digital Design, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti,

  -Logic and Computer Design Fundamentals, 4/E,  M. Morris Mano and Charles Kime , Prentice Hall, 2008.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Örnek sorular

  Ödevler

  5 ödev

  Sınavlar

  2 arasınav cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  32

  Kısa Sınav

  -

   

  Laboratuar

  5

  20

  Ödev

  5

  16

  Toplam

   12

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  32

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  68

  Toplam

   

  100

          

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

   

   

   

   

  X

   

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

   

   

   

   

  X

   

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

   

   

   

   

  X

   

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

   

   

   

   

  X

   

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

   

   

   

   

  X

   

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

   

   

   

  X

   

   

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

   

   

   

  X

   

   

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

   

   

  X

   

   

   

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

   

   

   

   

   

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

   

   

  X

   

   

   

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  X

   

   

   

   

   

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

  X

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  5

  70

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Kısa Sınav

  0

  0

  0

  Ödev

  5

  2

  10

  Final

  1

  2

  2

  Laboratuar

  14

  2

  28

  Toplam İş Yükü

   

   

  156

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6.25

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Sayı sistemleri ve kodlama. Boole cebri. Kombinezonsal devre elemanları. Boole fonksiyonları: Kanonk gösterilimler ve indirgeme. Quine McCluskey ve Karnaugh yöntemleri. Bazı kombinezonsal devreler: toplayıcılar, kodlayıcılar, veri dağıtıcılar, ROM ve programlanabilir diziler. Ardışıl devreler: durum tablosu ve diyagramı. Flip-floplar.Senkron ardışıl devrelerin analizi. Senkron ardışıl devrelerin sentezi. Tümleşik senkron ardışıl devre elemanları: saklayıcılar, bellekler ve sayıcılar.