Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE535 - MOS Cihazların Fiziği ve Teknolojisi

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE535 - MOS Cihazların Fiziği ve Teknolojisi
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  MOS Cihazların Fiziği ve Teknolojisi

  EE535

  Bahar

  3+0+0

  3

  7

   

   

  Ön Koşul Dersleri

  Yok

   

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Yüksek Lisans

  Dersin Türü

  Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Uğur Çilingiroğlu

  Dersi Verenler

  Uğur Çilingiroğlu

  Dersin Yardımcıları

   

  Dersin Amacı

  Öğrencinin, katı-hal fiziğinden kaynaklanan MOSFET model sınırlamalarını öğrenmesi; Poisson, akım ve süreklilik denklemlerinin bu sınırlamalar altındaki çözümlerinin sunulması; bu çözümlerin MOSFET davranışının statik ve dinamik ögelerine uygulanması; ve, MOSFET’in yapısal optimizasyonuna ilişkin kuralların çıkarılması.

  Dersin İçeriği

  Temel kavramlar ve denklemler. Isıl denge. Dengesizlik. Temel MOSFET yapısı. Kutuplanmış MOSFET. Yapısal optimizasyonun temelleri. İkincil olaylar. MOSFET dinamik davranışı.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)    Genel katı-hal eleman denklemleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma. Bu denklemleri uygun sınır değerlerle çözebilme,

  3, 5, 6, 7

  1,2

  A

  2)    MOSFET yapısına ait ayrıntılı bilgi sahibi olma,

  5, 7

  1,2

  A

  3)    MOSFET yapısının optimizasyonu için gereken tasarım yetkinliklerine sahip olma,

  3, 4, 6, 7

  1,2

  A

  4)    MOSFET’teki ikincil olaylar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma,

  5, 6, 7

  1,2

  A

  5)    MOSFET’in dinamik davranışı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma.

  5, 6, 7

  1,2

  A

   

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap),  2: Problem Çözme,  3: Benzetim (Simülasyon),  4: Seminer,  5: Laboratuvar,  6: Dönem Araştırma Ödevi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Yarıiletken kristalin bileşenleri. Poisson denklemi.

  Kitap

  2

  Akım denklemleri. Süreklilik denklemleri. Enerji-bant diyagramları.

  Kitap

  3

  Yarıiletkenlerin ısıl dengedeki özellikleri. Isıl dengede analiz.

  Kitap

  4

  İnjeksiyon düzeyi. Shockley-Read-Hall tuzaklama kuramı. Gövde bölgelerinin analizi.Fermi kavramınn ısıl dengesizliğe uyarlanması.

  Kitap

  5

  Temel MOSFET yapısı.

  Kitap

  6

  Isıl dengesizlik analizinin temelleri.Yüzeysel uzay-yükü bölgelerinin analizi.

  Kitap

  7

  Genel bir kuvvetli evirtim modeli.

  Kitap

  8

  Basitleştirilmiş kuvvetli evirtim modelleri.

  Kitap

  9

  Eşik altı modeli.

  Kitap

  10

  P kanallı MOSFET.

  Kitap

  11

  Hız doyması. Kanal boyu modülasyonu. Erişim.

  Kitap

  12

  Kısa kanal ve dar kanal etkileri.

  Kitap

  13

  Çarpışmalı iyonlaşma ve çığ belvermesi.

  Kitap

  14

  MOSFET’in dinamik davranışı.

  Kitap

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Systematic Analysis of Bipolar and MOS Transistors, Ugur Cilingiroglu, Artech House, Boston, 1993.

  Diğer Kaynaklar

   

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar

   

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara sınav

  1

  25/50

  Kısa sınav

  1

  25/50

  Ödev

   

   

  Toplam

   

  50/50

  Finalin Başarıya Oranı

   

  50

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  50

  Toplam

   

  100

             

   

  DERS KATEGORİSİ

  Alan Dersi

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

           

  2

  Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

           

  3

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

   

         

  4

  Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

   

         

  5

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

       

     

  6

  Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

       

     

  7

  Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

         

   

  8

  Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

           

  9

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

           

  10

  Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

           

  11

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

           

  12

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  Sayısı

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

     

  125

  Ara sınav 1

  1

  2

  2

  Ara sınav 2

  1

  2

  2

  Ödev

       

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  173

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  6.92

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Temel kavramlar ve denklemler. Isıl denge. Dengesizlik. Temel MOSFET yapısı. Kutuplanmış MOSFET. Yapısal optimizasyonun temelleri. İkincil olaylar. MOSFET dinamik davranışı.