Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE323 - Elektromanyetik Dalgalar ve İletim Hatları

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE323 - Elektromanyetik Dalgalar ve İletim Hatları
 • Ders Lab Sayfası: EE323 - Elektromanyetik Dalgalar ve İletim Hatları
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Elektromagnetik Dalgalar ve İletim Hatları

  EE 323

  5

  3 + 0 + 2

  4

  7

   

  Ön Koşul Dersleri

  EE 226

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin

  Dersi Verenler

  Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin

  Dersin Yardımcıları

  Veysel Yaman Akgün 

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı elektromagnetik dalga teorisinin ve iletim hatlarının temel kavramlarını ve uygulamalarını öğrencilere tanıtmaktır. Özellikle, elektromagnetik dalganın boş uzayda ve kayıplı ortamlarda iletiminin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Haberleşme sistemleri için elzem olan dalganın polarizasyonu ve yayılımı anlatılmaktadır. Bu ders Faraday endüksiyon kanunu ile başlayıp, deplasman akımı ile beraber Maxwell denklemlerini oluştural denklem sisteminin tanıtımı ile devam eder. İletim hatlarında devre denklemlerinin çıkarılması, yüksek güçlü iletim hatlarında dalgakılavuzları ve anten teorisine giriş teorik denklemlerin uygulamaları olarak gösterilmeltedir.

  Dersin İçeriği

  Faraday yasası ve endüksiyon, deplasman akımı, dalga denklemi, boş uzayda dalganın yayılımı, dalganın polarizasyonu, kayıplı ortamda dalganın yayılımı, dalganın taşıdığı güç, elektromagnetik dalganın materyel düzlemlerle etkileşimi (kırınım ve yansıma), fiber optik sistemler, iletim hatları denklemleri, iletim hatlarının uygulanması, dalgakılavuzları, anten teorisine giriş, Friis denklemi ve yayılım, kısa dipol antenler.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1.   Faraday yasası ve endüksiyon yasalarını ve uygulamalarını anlamak

  1,2,3,4,5,10

  1, 2, 6

  A, C, D

  2.   Deplasman akımı ve dalga denklemini anlamak

  1,2,3

  1, 2

  A, D

  3.   Boş uzayda dalganın yayılımını hesaplayabilmek

  1,2,3

  1, 2, 3, 6

  A, D

  4.   Dalganın polarizasyonunu belirlemek

  1,2,3,5

  1, 2, 3, 6

  A, C, D

  5.   Kayıplı ortamda dalganın yayılımını anlamak

  1,2,3

  1, 2

  A, D

  6.   Dalganın taşıdığı gücü hesaplayabilmek

  1,2,3

  1, 2

  A, C, D

  7.   Elektromagnetik dalganın materyel düzlemlerle etkileşimini (kırınım ve yansıma) anlamak

  1,2,3

  1, 2

  A, D

  8.   Fiber optik sistemleri anlamak

  1,2,3

  1, 2

  A, D

  9.    İletim hatları denklemleri ve iletim hatlarının devrelerde uygulanmasını anlamak

  1,2,3,4,5,10

  1, 2, 3, 6

  A, C, D

  10.Dalgakılavuzlarını anlamak

  1,2,3

  1, 2, 3

  A, D

  11.Anten teorisine giriş, Friis denklemi ve yayılım, kısa dipol antenler konularını anlamak

  1,2,3,4,5,10

  1, 2, 3

  A, C, D

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

   

  Faraday Yasası ve Magnetik Endüksiyon

  Ders Kitabı Ch7 ve Ders Notları

  2

  Faraday Yasası ve Magnetik Endüksiyon

  Ders Kitabı Ch7 ve Ders Notları

  3

  Deplasman akımı ve dalga denklemi

  Ders Kitabı Ch7 ve Ders Notları

  4

  Boş uzayda dalganın yayılımı.

  Ders Kitabı Ch8 ve Ders Notları

  5

  Dalganın polarizasyonu

  Ders Kitabı Ch8 ve Ders Notları

  6

  Kayıplı ortamda dalganın yayılımı

  Ders Kitabı Ch8 ve Ders Notları

  7

  Dalganın taşıdığı güç

  Ders Kitabı Ch8 ve Ders Notları

  8

  Arasınav I

  9

  Elektromagnetik dalganın materyel düzlemlerle etkileşimi (kırınım ve yansıma)

  Ders Kitabı Ch8 ve Ders Notları

  10

  Fiber optik sistemler

   Ders Notları

  11

  İletim hatları denklemleri ve iletim hatlarının devrelerde uygulanması

  Ders Kitabı Ch9 ve Ders Notları

  12

  Dalgakılavuzları

  Ders Kitabı Ch10 ve Ders Notları

  13

  Anten teorisine giriş, Friis denklemi ve yayılım, kısa dipol antenler.

  Ders Kitabı Ch11 ve Ders Notları

  14

  Arasınav II

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Field and Wave Electromagnetics, 2nd Edition, David K. Cheng.

  Diğer Kaynaklar

  1.      David K Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Addison–Wesley, 1993.

  2.      Sadiku, Matthew N.O., Elements of Electromagnetics (3rd ed.), Oxford University Pres, Inc., 2001.

  3.      William H. Hayt,Jr. and John A. Buck, Engineering Electromagnetics (6th ed.), the McGraw- Hill Book Company, 2001.

  4.      Joseph A. Edminister, Çevirenler: Dr. M. Timur Aydemir, Dr. Erkan Afacan, ve Dr. K. Cem Nakipoğlu, Shaum’s Outlines Elektromanyetik (2. Baskıdan Çeviri), Nobel Yayın Dağıtım.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Smith Abağı

  Ödevler

  Ödev soruları ve sınıfta seçlimiş soruların çözümü

  Sınavlar

  Arasınav soru ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  35

  Ödevler

  4

  5

  Lab

  1

  20

  Final Sınavı

  1

  40

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  X

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  X

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  X

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  5

  70

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  3

  42

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

  4

  4

  16

  Laboratuarlar

  8

  5

  40

  Final

  1

  4

  4

  Toplam İş Yükü

   

   

  176

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  7,04

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  7

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Faraday yasası ve endüksiyon, deplasman akımı, dalga denklemi, boş uzayda dalganın yayılımı, dalganın polarizasyonu, kayıplı ortamda dalganın yayılımı, dalganın taşıdığı güç, elektromagnetik dalganın materyel düzlemlerle etkileşimi (kırınım ve yansıma), fiber optik sistemler, iletim hatları denklemleri, iletim hatlarının uygulanması, dalgakılavuzları, anten teorisine giriş, Friis denklemi ve yayılım, kısa dipol antenler.