Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE618 - Duyarlık ve Tolerans Analizi

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE618 - Duyarlık ve Tolerans Analizi
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Duyarlık ve Tolerans Analizi

  EE618

  Bahar

  3+0+0

  3

  10

   

   

  Ön Koşul Dersleri

  Yok

   

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Yüksek Lisans/Doktora

  Dersin Türü

  Zorunlu/Seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Cevdet Acar

  Dersi Verenler

  Cevdet Acar

  Dersin Yardımcıları


  Dersin Amacı

  Çevre koşullarının değişmesi ve üretim yanılgıları nedeniyle parametre değişimlerinin saptanması, bunların amaç fonksiyonuna etkisinin bulunması ve azaltılması. Aynı amaç fonksiyonunu gerçekleyen devreleri duyarlık bakış açısından karşılaştırabilmek.  Parametresi değiştiğinde amaç fonksiyonuna en çok etki eden kritik parametreleri bulabilmek.

  Dersin İçeriği

  Duyarlık sorunu. Parametre ve amaç fonksiyonu değişimleri. Duyarlık tanımı ve çeşitleri. Duyarlıklar arasıdaki bağıntılar. Duyarlık hesaplama yöntemleri: işaret-akış diyagramına dayanan yöntemler, dönüş farklarına dayana yöntemler. ek-devreye dayanan yöntem.  Parametre ve amaç fonksiyonuna ilşkin belirgin ve istatistiksel tolaranslar. Devre ve sistem lerin davranışlarının iyileştirilmesi ya da aynı amaç fonksiyonunu gerçekleyen devre ve sistemlerin duyarlık açısından karşılaştırılması: Belirgin ve istatistiksel duyarlık ölçüleri. Kritik eleman analizi.

   

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1)    Parametre değişimlerini ve toleranslarını, ve amaç fonksiyonu değişimlerini ve  toleranslarını bulabilme,

  1,2

  1,2

  A

  2)    Duyarlık tanımını, duyarlık çeşitlerini, duyarlıklar arasındaki bağıntıları bilme ve duyarlıkları güncel yöntemlerle hesaplayabilme,

  1,2

  1,2

  A

  3)    Duyarlık ölçülerini kullanabilme, devre ve sistemleriin duyarlık davranışlarını iyileştirebilme,

  2,3

  1,2

  A

  4)    Aynı amaç fonksiyonunu gerçekleyen devre ve sistemleri duyarlık açısından karşılaştırabilme,

  3,5

  1,2

  A

  5)    Kritik eleman analizi yapabilme.

  3,5

  1,2

  A

   

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap),  2: Problem Çözme,  3: Benzetim (Simülasyon),  4: Seminer,  5: Laboratuvar,  6: Dönem Araştırma Ödevi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje 

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Duyarlık sorunu, parametre ve amaç fonksiyonundaki değişimler. Duyarlık tanımları. Duyarlık çeşitleri. Tek paramatreli ve çok parametreli duyarlıklar.

  Kaynaklar

  2

  Genlik, faz, devre ya da sistem fonksiyonu duyarlıkları. Bu duyarlıkklar arasındaki bağıntılar.  Sıfır ve kutup duyarlıkları ve bunların pay ve payda polinomlarından yararlanarak bulunmaları.

  Kaynaklar

  3

  Kompleks eşlenik kutup çiftine ilişkin değer katsayısı, kompleks kutup çiftine ilişkin  kutup frekansı duyarlıkları. Kutup duyarlığı ve bu duyarlıklar arasındaki bağıntılar.

  Kaynaklar

  4

  R,L,C ve bağımlı kaynak içeren devrelerde  genlik ölçeklemesinden ve faz ölçeklemesinden türetilen bağıntılar.

  Kaynaklar

  5

  Duyarlığın önemini gösteren uygulamalar: LC filtrelerinde, dirençle sonlandırılmış LC filtrelerinde duyarlık. Orchard Teoremi.

  Kaynaklar

  6

  Topolojinin duyarlığa etkisi: değişik topolojili fakat aynı kazançlı kuvvetlendiricilerde duyarlık. L ve C elemanlarına ilişkin değer katsayılarının amaç fonksiyonuna etkisinin bulunması.

  Kaynaklar

  7

  İşaret akış grafları, işaret-akış grafının determinantı, determinanatın çevre ve düğüm açınımları, graf kazancı ve Mason’ın graf kazancını veren formülü. Sistem fonksiyonu duyarlıkları arasındaki bağıntılar.

  Kaynaklar

  8

  Duyarlıkların bulunması. İşaret-akış grafına dayanan yöntemler: lynch formülü, chaika formülü ve lee’nin algoritması.

  Kaynaklar

  9

  Dönüş farkı, sıfır dönüş farkı, tümleyici dönüş farkı ve genelleştirilmiş dönüş farkı. Duyarlıkların dönüş farkları cinsinden bulunması.

  Kaynaklar

  10

  Ek devre yöntemi ile duyarlıkların bulunması.

  Kaynaklar

  11

  Parametrelerdeki ve amaç fonksiyonundaki değişimlerin olasılık ve raslantı değişkenleri cinsinden incelenmesi.

  Kaynaklar

  12

  Devre parametrelerine ilişkin ve amaç fonksiyonuna ilişkin belirgin ve istatistiksel toleranslar. Amaç fonksiyonuna ilişkin toleransların bulunması.

  Kaynaklar

  13

  Devre ve sistemlerin duyarlıklarının iyileştirilmesi ve devrelerin duyarlık açısından karşılaştırılması: Belirgin ve istatistiksel duyarlık ölçüleri.

  Kaynaklar

  14

  Kritik eleman analizi.

  kaynaklar

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  C. Acar : Duyarlık ve tolerans analizi, İTÜ Yayınları, sayı:1156, İstanbul 1979

  Diğer Kaynaklar

  Duyarlık ve tolerans analizine ilişkin dergi makaleleri.

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Uygulamalar ve çözümler

  Ödevler


  Sınavlar

  Sınav çözümleri

   

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara sınav

  2

  30/30

  Toplam

   

  60/60

  Finalin Başarıya Oranı

  1

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  %100

             

   

   

  DERS KATEGORİSİ

  Alan Dersi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5


  1

  Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.

  x


  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.  x
  3

  Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
  x  4

  Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.  5

  Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
  x  6

  Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  7

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğindeki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.  8

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.  9

  Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  Sayısı

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  14

  196

  Ara sınav

  2

  3

  6

  Final

  1

  3

  3

  Toplam İş Yükü

   

   

  247

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  10

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  10

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Duyarlık sorunu. Parametre ve amaç fonksiyonu değişimleri. Duyarlık tanımı ve çeşitleri. Duyarlıklar arasıdaki bağıntılar. Duyarlık hesaplama yöntemleri: işaret-akış diyagramına dayanan yöntemler, dönüş farklarına dayana yöntemler. ek-devreye dayanan yöntem. Parametre ve amaç fonksiyonuna ilşkin belirgin ve istatistiksel tolaranslar. Devre ve sistem lerin davranışlarının iyileştirilmesi ya da aynı amaç fonksiyonunu gerçekleyen devre ve sistemlerin duyarlık açısından karşılaştırılması: Belirgin ve istatistiksel duyarlık ölçüleri. Kritik eleman analizi.