Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

LAW123 - Hukuka Giriş

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Yard. Doç. Dr. Semin Töner Şen
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  Hukuka Giriş

  LAW 123

  8

  3 + 0

  3

  4

   

  Ön Koşul Dersleri

  YOK

   

  Dersin Dili

  Türkçe 

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Yard. Doç. Dr. Semin Töner Şen

  Dersi Verenler

  Yard. Doç. Dr. Semin Töner Şen

  Dersin Yardımcıları

  YOK

  Staj

  YOK

  Dersin Amacı

   Hukuk mantığını kavrama ve muhakeme yetisini geliştirme, hukuki sorunların çözümü bakımından hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları  genel ve mesleki hukuki bilgileri(yeterlilik) edinme.

  Dersin İçeriği

   Hukukun temek kavramları ve İmar hukukunun genel esasları

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Hukuk mantığını kavrar ve muhakeme yetisini geliştirir

  8,10,11,12

  1,2

  A

  2) Hukuki sorunların çözümü bakımından hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları  genel ve mesleki hukuki bilgileri(yeterlilik) edinir

  8,10,11,12

  1,2

  A

  3)Imar Kanununu ve nasıl uygulandığını öğrenme ve uygulamada çıkacak sorunları ilgili kanuna dayanarak çözümleme yetisi kazanır

  8,10,11,12

  1,2

  A

  4)İmar hukukuna ilişkin eser,plan ve planlama, yapı kavramlarını ve bunlara ilişkin hukuki sorumlulukları öğrenme ve mesleki(profesyönel) hayatta kulanabilme yetisi kazanır

  8,10,11,12

  1,2

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka Çalışması

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Deney, C: Ödev, D: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Lozan Barış Anlaşması (Sevr ile Karşılaştırmalı Olarak)

   

  2

  Siyasal Alanda Yapılanma (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı)

   

  3

  Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

   

  4

  Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar

   

  5

  Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler

   

  6

  Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları

   

  7

  Vize Sınavı

   

  8

  1923-1939 arası Türk Dış Politikası

   

  9

  1938 sonrası siyaset, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin yaşanan gelişmeler

   

  10

  İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası

   

  11

  İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası

   

  12

  Atatürk İlkeleri

   

  13

  Genel Değerlendirme

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

  Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

  Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

  Handan Diker(Dr.),

  Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

  Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

  Arzu M.Erdoğan (Dr.),

  Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

  Diğer Kaynaklar

  Nutuk

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   Egzersiz dokümanları

  Ödevler

   

  Sınavlar

  Yarıyıl ve final sınavları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  1

  50

  Finalin Başarıya Oranı

   1

  50

  Toplam

   

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  BEŞERİ, İLETİŞİM VE YÖNETİM BECERİLERİ DERSLERİ

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  x

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  x

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  x

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

  x

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası hariçtir: 14x toplam ders saati)

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  3

  42

  Ara Sınav

  1

  3

  3

  Final

  1

  5

  5

  Toplam İş Yükü

   

   

  92

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  3.68

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  4

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Hukukun temek kavramları ve İmar hukukunun genel esasları