Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE242 - Mikroişlemci Sistemleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Dersin Asistanı:
 • Ders Web Sayfası: EE242 - Mikroişlemci Sistemleri
 • Ders Lab Sayfası: EE242 - Mikroişlemci Sistemleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ

  EE 242

  4

  3+0+2

  4

  6

   

  Ön Koşul Dersleri

  ES 112- Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kıraç

  Dersi Verenler

  Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kıraç

  Dersin Yardımcıları

  Çığ Berfuğ Fersah Karakaya

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı mikroişlemci sistemlerinin temellerini öğrenciye tanıtmak ve bu sistemleri kullanarak gerçek dünya problemlerini çözmektir. Bu ders aynı zamanda gömülü sistemler konularında verilen derslere gerekli altyapıyı da hazırlar.

  Dersin İçeriği

  Sayısal mantık devreleri, veri tipleri gösterimi ve üzerlerinde işlemler, donanımsal olarak bir mikroişlemci sistemin temelleri, bir mikroişlemcinin komut kümesi, assembly programlama, sayısal giriş çıkış, kesmeler, zamanlayıcılar, karışık sinyal ve sistemler, mikroişlemci ile sayısal haberleşme, flash programlama.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  (1) Mikroişlemci sistemlerini tanıyabilme.

  4

  1,6

  A,C

  (2) Mikroişlemci sistemlerini programlamak için gerekli yazılımları tanıma ve çalıştırma.

  4,8

  1,6

  A,C,D

  (3) Gerçek dünya problemlerinin kısıtlarını mikroişlemci sistemleri çerçevesinde analiz edebilme.

  3,7

  1,6

  C,D

  (4) Kısıtları verilen bir mikroişlemci sistemini kurma ve  üzerinde deney yapmabilme.

  5,7,8

  1,6,9

  C,D,E

  (5) Mikroişlemci sistemleri kullanarak gerçek dünya problemlerini çözecek sistemleri tasarlayabilme.

  3,5,7,8,9

  1,6,9

  C,D,E

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Çalışma Malzemeleri

  1

  Sayısal devreler, veri türleri

  Ders Kitabı

  2

  MSP430 mimarisi

  Ders Kitabı

  3

  MSP430 assembly dili

  Ders Kitabı

  4

  MSP430 assembly dili

  Ders Kitabı

  5

  Sayısal giriş çıkış

  Ders Kitabı

  6

  Ara Sınav I

  Ders Kitabı

  7

  Kesmeler

  Ders Kitabı

  8

  Kesmeler

  Ders Kitabı

  9

  Zaman temelli işlemler

  Ders Kitabı

  10

  Zaman temelli işlemler

  Ders Kitabı

  11

  Karışık sinyal ve sistemler

  Ders Kitabı

  12

  Karışık sinyal ve sistemler

  Ders Kitabı

  13

  Sayısal haberleşme

  Ders Kitabı

  14

  Sayısal haberleşme, flash programlama

  Ders Kitabı

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  C. Ünsalan and H. D. Gürhan, Programmable Microcontrollers with Applications: MSP430 LaunchPad with CCS and Grace, McGraw-Hill, ISBN: 978-0071830034, 2013

  Diğer Kaynaklar

  Texas Instruments web sitesi

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Laboratuar deney föyleri

  Ödevler

  Sınavlar

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  1

  47

  Kısa Sınav

  Laboratuar

  9

  53

  Ödev

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  X

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  X

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  X

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  X

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  X

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  X

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  6

  84

  Ara Sınav

  1

  2

  2

  Kısa Sınav

  Ödev

  Final

  1

  4

  4

  Laboratuar

  9

  2

  18

  Toplam İş Yükü

  150

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

  6

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  6

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Sayısal mantık devreleri, veri tipleri gösterimi ve üzerlerinde işlemler, donanımsal olarak bir mikroişlemci sistemin temelleri, bir mikroişlemcinin komut kümesi, assembly programlama, sayısal giriş çıkış, kesmeler, zamanlayıcılar, karışık sinyal ve sistemler, mikroişlemci ile sayısal haberleşme, flash programlama.