Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE433 - Tümdevrelerin Fiziksel Tasarımı

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE433 - Tümdevrelerin Fiziksel Tasarımı
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Tümdevrelerin Fiziksel Tasarımı

  EE433

  7

  3+0+0=3

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

   

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Teknik seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Uğur Çilingiroğlu

  Dersi Verenler

  Uğur Çilingiroğlu

  Dersin Yardımcıları

   

  Dersin Amacı

  Mikroelektronikte uzmanlaşmak isteyen öğrencilere tümdevrelerin fiziksel tasarım tekniklerini öğretmek.

  Dersin İçeriği

  Eleman fiziği. Yarıiletken üretim süreçleri. Süreçlerin tümleştirilmesi. Arıza mekanizmaları. Dirençler. Kondansatörler. Direç ve kondansatörlerde eşleşme. MOS transistorlar. MOS transistorlar için serim teknikleri. Koruma halkaları. Bağlantı çerçevesi tasarımı.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  Analog tümdevre analizi ve tasarımı için gereken MOSFET eleman modellerini kullanabilme.

  2,3

  1,2,3

  A

  MOSFET’lerin ve tümleşik direnç ve kondansatörlerin fiziksel yapılarının ve prazitik etkilerinin bilinmesi.

  1,2

  1,2,3

  A

  Seçilen herhangi bir CMOS üretim teknolojisi ve elektriksel spesifikasyonlardan yola çıkarak serim yapabilme.

  3

  1,2,3

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Giriş: MOSFET yapısı, tanımlar ve semboller. Simülasyon amaçlı nümerik modelleme. Tasarım amaçlı analitik modelleme.

  Ders notları

  2

  MOSFET’in küçük işaretler için modellenmesi.

  Ders notları

  3

  Gürültü analizi ve modelleme. Analog tasarımda MOSFET boyutlandırma.

  Ders notları

  4

  CMOS üretim teknolojileri.

  Ders notları

  5

  Tümleşik dirençler: Özgül direnç ve tabaka direnci. Direnç serimi. Direnç ve byut kontrolu.

  Ders notları

  6

  Tümleşik dirençler: Sıcaklık duyarlığı. Doğrusallıktan sapma. Dirençlerde parazitik etkiler. Dirençlerin ayarlanması.

  Ders notları

  7

  Tümleşik kondansatörler: MOS kondansatör. Paralel plakalı kondansatörler.

  Ders notları

  8

  Dirençlerde ve kondansatörlerde eşleştirme: Genel eşleştirme kuralları. Sistematik eşleşmezlik.

  Ders notları

  9

  Dirençlerde ve kondansatörlerde eşleştirme: Sistematik eşleşmezlik. Rasgele eşleşmezlik. Genel eşleştirme teknikleri.

  Ders notları

  10

  MOSFET: Yapı, gövde ve kuyu bağlantıları ve koruma halkaları.

  Ders notları

  11

  MOSFET: Geniş MOSFET’ler için serim teknikleri.

  Ders notları

  12

  MOSFET eşleştirme: Eşleştirme için elektriksel teknikler. Sistematik eşleşmezlik. MOSFET eşleştirme için genel teknikler.

  Ders notları

  13

  Bağlantı adaları halkasının oluşturulması.

  Ders notları

  14

  Kırmık toplanması.

  Ders notları

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Ders notları: Analog Integrated-Circuit Design, Uğur Çilingiroğlu. Elektronik olarak dağıtılmaktadır.

  Diğer Kaynaklar

  Tavsiye edilen ders kitabı: The Art of Analog Layout, A. Hastings, Prentice Hall, Second Edition, 2006, ISBN: 0-13-146410-8.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ders notları.

  Ödevler

   

  Sınavlar

  Ara sınav soruları ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  2

  50/50

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  50/100

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  50/100

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

   

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

     

       

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

         

   

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

         

   

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

             

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

             

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

             

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

             

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

             

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

             

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

             

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

             

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  5.5

  77

  Ara Sınav

  2

  2

  4

  Ödev

   

   

   

  Final

       1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  125

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  5

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Eleman fiziği. Yarıiletken üretim süreçleri. Süreçlerin tümleştirilmesi. Arıza mekanizmaları. Dirençler. Kondansatörler. Direç ve kondansatörlerde eşleşme. MOS transistorlar. MOS transistorlar için serim teknikleri. Koruma halkaları. Bağlantı çerçevesi tasarımı.