Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

EE434 - Analog Tümdevre Tasarımının Temelleri

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
 • Ders Web Sayfası: EE434 - Analog Tümdevre Tasarımının Temelleri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  D+U+L Saat

  Kredi

  AKTS

  Analog Tümdevre Tasarımının Temelleri

  EE434

  7

  3+0+0=3

  3

  5

   

  Ön Koşul Dersleri

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Teknik seçmeli

  Dersin Koordinatörü

  Uğur Çilingiroğlu

  Dersi Verenler

  Uğur Çilingiroğlu

  Dersin Yardımcıları

  Dersin Amacı

  Mikroelektronikte uzmanlaşmak isteyen öğrencilere analog tümdevrelerin elektriksel tasarım temellerini öğretmek.

  Dersin İçeriği

  Direnç geribeslemeli kapalı çevrim konfigürasyonları. Akım kaynakları, aynaları ve referansları. Kaskodlama. Gerilim referansları. Kaynak izleyici. Fark katı. Akım aynası ile yüklü fark katı. Kaskodlanmış fark kuvvetlendiricileri. Miller işlemsel kuvvetlendiricisi. AB sınıfı çıkış katları. Fark çıkışlı işlemsel kuvvetlendiriciler. Ortak işaret aralığı besleme gerilimi düzeylerini içeren işlemsel kuvvetlendiriciler.

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  Analog tümdevre tasarımı için gereken MOSFET eleman modellerini kullanabilme.

  2,3

  1,2,3

  A

  Tümdevre performans spesifikasyonlarını tasarım sınırlamalarına dönüştürebilme.

  1,2

  1,2

  A

  Herhangi bir analog tümdevreyi analiz edebilme.

  2

  1,2,3

  A

  Konvansiyonel analog tümdevre topolojilerinin tümünü tanıyabilme.

  1

  1,2

  A

  CMOS analog tümdevrelerin elektriksel tasarımını ve bilgisayar destekli  verifikasyonunu yapabilme.

  3,4

  1,2,3,9

  A,D

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Ders (Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap), 2: Problem Çözme, 3: Benzetim, 4: Seminer, 5: Disiplinlerarası Grup Çalışması, 6: Laboratuar, 7: Dönem Araştırma Ödevi, 8 Konuk Konuşmacı, 9 Örnek Proje İncelemesi

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav, B: Kısa Sınav, C: Deney, D: Ödev, E: Proje

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Giriş. Direnç geribeslemeli kapalı çevrim işlemsel kuvvetlendirici konfigürasyonları: Kazanç hatası ve küçük işaret band genişliği, tam güçte band genişliği.

  Ders notları

  2

  Direnç geribeslemeli kapalı çevrim işlemsel kuvvetlendirici konfigürasyonları: Eğim, gürültü, ofset.

  Ders notları

  3

  Direnç geribeslemeli kapalı çevrim işlemsel kuvvetlendirici konfigürasyonları: Yerleşme süresi ve faz payı.

  Ders notları

  4

  Akım kaynakları, aynaları ve referanslarının temelleri. Yüksek çıkış direnci ve aralığı sağlayan devre teknikleri: Temel kaskod, düşük gerilimli kaskod, regüle edilmiş kaskod.

  Ders notları

  5

  Referans devreleri: Gerilim bölücü referans, beta çarpıcı.

  Ders notları

  6

  Referans devreleri: Band aralığı gerilimi referansı. Ortak kaynaklı kuvvetlendirici katları: Temel ortak kaynaklı kat.

  Ders notları

  7

  Ortak kaynaklı kuvvetlendirici katları: Kaynak izleyici.

  Ders notları

  8

  Fark katı.

  Ders notları

  9

  Akım aynası ile yüklü fark katı: Ortak işaret aralığı, çıkış aralığı, kuvvetlendirme ve kazanç, gürültü.

  Ders notları

  10

  Kaskodlanmış fark kuvvetlendiricileri: Teleskopik kaskod, katlanmış kaskod.

  Ders notları

  11

  Miller işlemsel kuvvetlendiricisi: işaret cevabı, kararlılık ve frekans kompanzasyonu.

  Ders notları

  12

  Miller işlemsel kuvvetlendiricisi: Farksal giriş aralığı, eğim.

  Ders notları

  13

  AB sınıfı çıkış katları: AB sınıfı kaynak izleyici, AB sınıfı savak sürücü.

  Ders notları

  14

  Fark çıkışlı işlemsel kuvvetlendiriciler. Ortak işaret aralığı besleme gerilimi düzeylerini içeren işlemsel kuvvetlendiriciler.

  Ders notları

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Ders notları: Analog Integrated-Circuit Design, Uğur Çilingiroğlu. Elektronik olarak dağıtılmaktadır.

  Diğer Kaynaklar

  Tavsiye edilen ders kitabı: CMOS Circuit Design, layout, and Simulation: by R. Jacob Baker, third edition, Wiley- IEEE Press , 2010. ISBN: 978-0470881323.

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ders notları.

  Ödevler

  Sınavlar

  Ara sınav soruları ve cevapları

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  1

  100/100

  Toplam

   

  100

  Finalin Başarıya Oranı

   

  60/100

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  40/100

  Toplam

   

  100

             

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

   

   

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi
  (Saat)

  Toplam
  İş Yükü
  (Saat)

  Ders Süresi

  14

  3

  42

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  14

  4.5

  63

  Ara Sınav

  1

  2

  2

  Ödev

   

   

   

  Final/Proje

  1

  20

  20

  Toplam İş Yükü

   

   

  127

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  5.08

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  5

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Direnç geribeslemeli kapalı çevrim konfigürasyonları. Akım kaynakları, aynaları ve referansları. Kaskodlama. Gerilim referansları. Kaynak izleyici. Fark katı. Akım aynası ile yüklü fark katı. Kaskodlanmış fark kuvvetlendiricileri. Miller işlemsel kuvvetlendiricisi. AB sınıfı çıkış katları. Fark çıkışlı işlemsel kuvvetlendiriciler. Ortak işaret aralığı besleme gerilimi düzeylerini içeren işlemsel kuvvetlendiriciler.