Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

HTR302 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

  HTR 302

  1

  2+0

  2

  2

   

  Ön Koşul Dersleri

  -

   

  Dersin Dili

  Türkçe http://www.ebs.sakarya.edu.tr/img/img_flags/tr.png

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Dersi Verenler

  Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

  Dersin Yardımcıları

  Dersin Amacı

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin, felsefesinin, temel ilkelerinin, günümüz Türkiyesi'nin bölgesel ve küresel ilişkileri ile temel ulusal sorunlarının  doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesini sağlayacak tarihi bilgi alt yapısını kazandırmaktır.

  Dersin İçeriği

  HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler. 

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Lozan Anlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası sistemde yerini kavramak

  8,9,12

  1,2,3

  A

  2) Sosyal ve siyasi alanda yapılan inkılapları bilir.

  8,9,12

  1,2,3

  A

  3) Atatürk ilke ve İnkılaplarını öğrenir

  8,9,12

  1,2,3

  A

  4) Atatürk’ün dış politika anlayışını analiz eder.

  8,9,12

  1,2,3

  A

  5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.

  8,9,12

  1,2,3

  A

  6) 21. Yüzyıl Türkiye’sinin durumunu kavrar.

  8,9,12

  1,2,3

  A

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Deney C: Ödev

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Lozan Barış Anlaşması (Sevr ile Karşılaştırmalı Olarak)

   

  2

  Siyasal Alanda Yapılanma (Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı)

   

  3

  Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

   

  4

  Sosyal ve Kültürel Yaşama Dair Yapılan İnkılaplar

   

  5

  Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler

   

  6

  Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları

   

  7

  Vize Sınavı

   

  8

  1923-1939 arası Türk Dış Politikası

   

  9

  1938 sonrası siyaset, ekonomi ve hukuk alanına ilişkin yaşanan gelişmeler

   

  10

  İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası

   

  11

  İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası

   

  12

  Atatürk İlkeleri

   

  13

  Genel Değerlendirme

   

  KAYNAKLAR

  Ders Notu

  Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

  Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

  Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

  Handan Diker(Dr.),

  Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

  Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

  Arzu M.Erdoğan (Dr.),

  Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

  Diğer Kaynaklar

  Nutuk

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

   

  Ödevler

   

  Sınavlar

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SIRA

  KATKI YÜZDESİ

  Ara Sınav

  1

  50

  Finalin Başarıya Oranı

  1

  50

  Toplam

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  x

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  x

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

  x

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

  16

  2

  32

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  16

  1

  16

  Ara Sınav

  1

  1

  1

  Final

  1

  1

  1

  Toplam İş Yükü

   

   

  50

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  2

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  2

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler.