Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

TKL202 - Türk Dili 2

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Öğr. Gör. Emine Özlem Beyazkaya
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  Türk Dili 2

  TKL 202

  4

  2 + 0

  2

  2

   

  Ön Koşul Dersleri

  -

   

  Dersin Dili

  Türkçe 

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Dersi Verenler

  Öğr. Gör. Emine Özlem Beyazkaya

  Dersin Yardımcıları

  Dersin Amacı

  Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek

  Dersin İçeriği

  Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak,

  8

  1

  1

  2) Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarını sağlamak,

  8

  1

  1

  3) Bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek,

  8

  1

  1

  4) Dilekçe, özgeçmiş, rapor, tutanak, iş mektuplarının yazışma kurallarını öğrenmelerini sağlamak,

  8

  1

  1

  5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

  8

  1

  1

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1. Anlatım Yöntemi      2. Örnek Olay Yöntemi    3. Problem Çözme Yön.

  4. Tartışma Yöntemi          5. Gösteri Yöntemi       6. Grup çalışması

  Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:

  1. Yazılı sınav       2. Çoktan seçmeli test         3. Boşluk -doldurma

  4. Doğru -Yanlış    5. Sözlü sınav                     6. Portfolyo 

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi

  İlgili okumalar

  2

  Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana fikir

  İlgili okumalar

  3

  Sözcük türleri, paragraf, anlatım biçimleri

  İlgili okumalar

  4

  Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama

  İlgili okumalar

  5

  Yazılı anlatım türleri: anı, gezi, günlük, mektup

  İlgili okumalar

  6

  Yazılı anlatım türleri: Makale, deneme, köşe yazısı, eleştiri

  İlgili okumalar

  7

  Rapor, tutanak

  İlgili okumalar

  8

  Ara sınav.

  İlgili okumalar

  9

  Bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları

  İlgili okumalar

  10

  Türkçenin sözvarlığı (yerli ve yabancı sözcükler, deyimler)

  İlgili okumalar

  11

  Türkçenin sözvarlığı (atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler…)

  İlgili okumalar

  12

  Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri

  İlgili okumalar

  13

  Kurgusal anlatım türleri (roman, öykü, tiyatro)

  İlgili okumalar

  14

  Sözlü anlatım türleri

  İlgili okumalar

   

  KAYNAKLAR

  Kaynaklar

  Aksan, Doğan (1999), Anlambilim, Ankara, Engin yayınevi

  Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

  Aksan, Doğan(1996), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara, Engin Yayınevi

  Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

  Atay, Falih Rıfkı (2004), Çankaya, İstanbul, Pozitif yayınları

  Atay, Oğuz (2012), Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan,36.b., İstanbul,İletişim Yay.

  Atay, Oğuz(2013), Günlük,16. b., İstanbul, İletişim Yay.

  Boysan, Aydın(1997), Yollarda, Dünyadan Gezi Yazıları, 2. b., Ankara, Bilgi Yayınevi

  Çotuksöken, Yusuf (2007), Uygulamalı Türk Dili, İstanbul,Papatya Yayıncılık

  Kongar, Emre (2008), Kızlarıma Mektuplar Yaşamdan Satırbaşları, 45.b., İstanbul, Remzi Kitabevi

  Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

  Özdemir, Emin (2008), Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon, İstanbul, Remzi Kitabevi

  Özdemir, Emin (1994), Yazınsal Türler, 2. b.,Ankara, Ümit Yayıncılık

  Tanpınar, Ahmet Hamdi (2004), Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İstanbul, Dergah Yayınları

  Türkçe Ders Notları -TKL 202    (Haz. Bedri Selimhocaoğlu)

  Türk Dili,Yazılı Anlatım-Sözlü Anlatım (2009), (Ed.Nurettin Demir, Emine Yılmaz),Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

  Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

  Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankara

   

   

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  ADET

  KATKI YÜZDESİ

  Vize

  1

  50

  Finalin Başarıya Oranı

  1

  50

  Yıl içinin Başarıya Oranı

  50

  Toplam

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Uzmanlık / Alan Dersleri

   

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  x

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

  15

  2

  30

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  15

  1

  15

  Ara Sınav

  1

  2

  2

  Kısa Sınav

  -

  -

  -

  Ödev

  1

  1

  1

  Final

  1

  2

  2

  Toplam İş Yükü

   

   

  50

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  2

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  2

   

   

   

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları