Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

<< Ders İçerikleri ve Ön Koşulları

AFE132 - Akademik İngilizce II

 • Dersi Veren Öğretim Elemanı:
  • Yeliz Keleş, Seçil Erciyes, H.Ibrahim Gündüz, Christopher Borhani
 • DERS BİLGİLERİ

  Ders

  Kodu

  Yarıyıl

  T+U Saat

  Kredi

  AKTS

  Akademik İngilizce II

  AFE 132

      2

  2+2

  3

  4

   

  Ön Koşul Dersleri

  AFE 131

   

  Dersin Dili

  İngilizce

  Dersin Seviyesi

  Lisans

  Dersin Türü

  Zorunlu

  Dersin Koordinatörü

  Emilyn Aguana

  Dersi Verenler

  Yeliz Keleş, Seçil Erciyes, H.Ibrahim Gündüz, Christopher Borhani

  Dersin Yardımcıları

  -

  Dersin Amacı

  Öğrencilerin, yabancı dili kullanarak akademik araştırma, yazma ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Dersin İçeriği

   

  Rapor, Rapor Türleri, Raporun Bölümleri, Rapor Yazma Teknikleri, Sentezleme Tekniği, Durum İncelemesi, Mühendislik ve Mimarlık üzerine Okuma Parçaları, Grafik ve Bilgi Yorumlama,Kelime Ek ve Kök Bilgisi, Kipler, Akademik Yazmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Yapılar, Sunum Becerileri Temelleri

   

   

   

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları

  Öğretim Yöntemleri

  Ölçme Yöntemleri

  1) Kaynakları değerlendirebilir ve varsayımlarda bulunabilir

  8

  1,2,3

  A,C

  2) Fikirlerini farklı yazma tekniklerini bir arada kullanarak sentezleyebilir.

  8

  1,2,3

  A,C

  3) Bilgi ve Grafikleri analiz edebilir ve yorumlayabilir

  8

  1,2,3

  A,C

  4) Bilimsel ve akademik bilgileri yazı ve sözel şekilde mantıklı bir şekilde ifade edebilir

  8

  1,2,3

  A,C

   

  Öğretim Yöntemleri:

  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

  Ölçme Yöntemleri:

  A: Sınav , B: Deney C: Ödev

   

   

  DERS AKIŞI

  Hafta

  Konular

  Ön Hazırlık

  1

  Derse giriş; sınıf ilke ve kuralları

  Okuma Metinleri

  AFE 132 Ders Kitabı

  2

  Sözel sunuma genel bakış; Mesleki ve akademik amaçlı sözel sunum temelleri; Sözel sunumda görsellerin kullanımı; Sözel sunumun planlanması ve hazırlanması

  Durum çalışması(case study) incleme

   

  3

  Rapor yazımına genel bakış; Rapor yazma amacı; Rapor çeşitleri; Makale ve rapor karşılaştırılması; Rapor yazmanın dilbilgisi özellikleri; Akademik raporun yapısı ve bölümleri

  Akademik rapor inceleme

   

  4

  Araştırma tekniklerini gözden geçirme: rapor için konuların daraltılması (özele indirgenmesi)

  Dilbilgisi: Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri

  İkili Sunum Çalışması

   

  5

  Rapor üst ve alt başlıklarının genel açıklaması

  Dilbilgisi: Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri

  Akademik rapor için konu belirlenmesi ve bildirimi

  İkili Sunum Çalışması

   

   

  6

  Kaynak bilgisi ve metodolojisi

  Okuma metni

  Dilbilgisi: Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri

  Ödev 1: Akademik rapor giriş taslağının hazırlanması

  İkili Sunum Çalışması

   

   

  7

  Akademik rapor için bulgular

  Alıntılama, yorum yapma ve sentezleme tekniklerini gözden geçirme

  Grafik ve veri yorumlama

  Dilbilgisi: Akademik yazılarda kesin ifadelerden kaçınma

  İkili Sunum Çalışması

   

   

   

   

   

  8

  Akademik rapor için bulgular

  Alıntılama, yorum yapma ve sentezleme tekniklerini gözden geçirme

  Okutma metni

  Grafik ve veri yorumlama

  Dilbilgisi: Kipler (Subjuntive)

  İkili Sunum Çalışması

   

   

  9

  Akademik rapor için bulgular

  Alıntılama, yorum yapma ve sentezleme tekniklerini gözden geçirme

  Grafik ve veri yorumlama

  Ödev 2: Grafik ve veri yorumlama taslağının hazırlanması

  İkili Sunum Çalışması

   

   

   

  10

  Akademik raporun sonuç bölümü; Tavsiyeler

  Akademik raporun referans bölümünün hazırlanması

  İkili Sunum Çalışması

   

   

  11

  Akademik raporun özet ve içerik bölümlerinin hazırlanması Okutma metni

  Akademik raporun yapısını ve bölümlerini gözden geçirme

  İkili Sunum Çalışması

   

   

  12

  Ödev 3: Akademik raporun özet ve içerik bölümlerinin hazırlanması

  İkili Sunum Çalışması

   

   

  13

  Final sınavı için konuların gözden geçirilmesi

  İkili Sunum Çalışması

  Rapor Teslimi

   

   

  14

  Sözel Sunum

   

   

  15

  Sözel Sunum

   

  16

  Final Sınavı

   

   

  KAYNAKLAR

  Ders Kitabı

  AFE 132 Ders Kitabı

  Diğer Kaynaklar

  -

   

  MATERYAL PAYLAŞIMI 

  Dökümanlar

  Powerpoint sunumları

  Ödevler

  Rapor yazma, Bireysel sunum, İkili sunum çalışması

  Sınavlar

  Final Sınavı

   

  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

  SAYI

  KATKI YÜZDESİ

  Akademik Makale

  1

  45

  Kısa Sınav

  -

  -

  Ödev - Sözlü Sunum

  1

  15

  Toplam

   

  60

  Finalin Başarıya Oranı

   

  40

  Yıl içinin Başarıya Oranı

   

  60

  Toplam

   

  100

   

  DERS KATEGORİSİ

  Zorunlu Bölüm Dersi

   

   

  DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

  No

  EE Program Öğrenme Çıktıları

  Katkı Düzeyi

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Matematik, fen bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi

  2

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,

  3

  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

  4

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,

  5

  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

  6

  Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

  7

  Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,

  8

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,

  x

  9

  Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

  10

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,

  11

  Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve is güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,

  12

  Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

   

   

   

  AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

  Etkinlik

  SAYISI

  Süresi (Saat)

  Toplam İş Yükü (Saat)

  Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

  16

  4

  64

  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

  16

  2

  32

  Ara Sınav

  -

  -

  -

  Kısa Sınav

  -

  -

  -

  Ödev

  15

  1

  15

  Final

  1

  1

  1

  Toplam İş Yükü

   

   

  112

  Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

   

  4,48

  Dersin AKTS Kredisi

   

   

  4

 • Syllabus
 • Ders İçeriği:

  Rapor, Rapor Türleri, Raporun Bölümleri, Rapor Yazma Teknikleri, Sentezleme Tekniği, Durum İncelemesi, Mühendislik ve Mimarlık üzerine Okuma Parçaları, Grafik ve Bilgi Yorumlama,Kelime Ek ve Kök Bilgisi, Kipler, Akademik Yazmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Yapılar, Sunum Becerileri Temelleri