Bölüm Dışı Alınabilecek Teknik Seçmeli Dersler Listesi (19.01.2017)

 

BME

421

Medical Imaging

BME

332

Noise Reduction Techniques in Biomedical Engineering

BME

412

Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging

BME

444

Magnetic Resonance Imaging

BME

462

Medical Robotics

CHBE

431

World Energy Resources and Energy Politics

CSE

471

Data Communications & Computer Networks

ES 224

CSE

326

EMBEDDED SYSTEMS PROGRAMMING

CSE

315

Internet Technologies

CSE

426

AUDIO PROCESSING AND RECOGNITION

ES 224

CSE

427

COMPUTER ARCHITECTURE

CSE 224

CSE

443

Introduction to Automotive Software Engineering

CSE

462

INTRO. TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE

CSE

472

CONCURRENT PROGRAMMING

CSE 331

CSE

474

Introduction to Vehicular Networks

CSE

476

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

CSE 212

CSE

483

COMPUTER GRAPHICS

CSE

484

INTRO. TO VIRTUAL REALITY

CSE

487

IMAGE PROCESSING

ES 224

CSE

489

Human Computer Interaction

GBE

444

Introduction to Bioinformatics

ISE

401

System Dynamics and Modeling

ISE 302

ISE

402

System Design

ISE 302

ISE

318

Computer Applications for ISE

ISE 112

ISE

416

Decision Support Systems

ISE

417

Computational Intelligence

ES112

ISE

425

Introduction to Nonlinear Programming

ES 112, MATH 132

ISE

427

Mathematical Modeling

ISE 323

ISE

464

Computer Aided Production Systems

ISE

475

Industrial Process Automation

ME

482

Design of Mechanical Systems

ME

411

Introduction to Renewable Energy

ME 212, ES 222

ME

451

Digital Control of Mechanical Systems

ME 352

ME

453

Introduction to Mobile Robotics

ME 352

ME

455

Vehicle Dynamics

ME 244

ME

456

Mechatronics

ME

457

Control Systems Design

ME 352

ME

459

Robot Mechanics

ME 352

ME

462

Introduction to MEMS

ME

485

Theory and Engineering of Music

MSN

403

Mühendislik Uygulamalarında Dizayn Prensipleri ve Malzeme Seçimi

MSN

486E

Fonksiyonel İnce Filmler ve Uygulamaları

MSN

411E

Yenilenebilir Enerjiye Giriş

ES

411

Araç Elektrifikasyonu

 

Öğrenci bölüm dışı yukarıdaki listede olmayan bir dersi “teknik seçmeli ders” olarak almak isterse dönem başında bölüm başkanlığına istediği dersin içeriğini ve çizelgesini de ekleyerek dilekçe verir. Dilekçe bölüm kurulunda görüşülür ve onaylanırsa istenen ders bölüm dışı alınabilecek teknik seçmeli dersler listesine eklenerek üniversitede ilgili birimlere bildirilir.