EE669 – Sinyal İşlemede İleri Metodlar: Medikal Görüntü Geriçatılması