↑ Return to Undergraduate

Print this Page

Course Outlines and Prerequisites

Zorunlu Dersler
Sıra Kod Dersin İngilizce Tam Adı Dersin Türkçe Tam Adı Önkoşul ECTS 7tepe T U L
1 EE 102 Introduction to Electrical and Electronics Engineering Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş Yok 4 2 1 0 2
2 EE 211 Electrical Circuits Elektrik Devreleri Yok 6 4 3 0 2
3 EE 212 Circuits and Systems Devreler ve Sistemler EE 211 5 3 3 0 0
4 EE 226 Fundamentals of Electromagnetic Fields Elektromagnetik Alanların Temelleri MATH 152 6 3 2 2 0
5 EE 232 Introduction to Electronics Elektroniğe Giriş EE 211 6 4 3 0 2
6 EE 241 Digital Circuits Sayısal Devreler Yok 6 4 3 0 2
7 EE 242 Microprocessor Systems Mikroişlemci Sistemleri ES 112, EE 241 6 4 3 0 2
8 EE 254 Applied Probability Uygulamalı Olasılık MATH 152 5 3 2 2 0
9 EE 323 Electromagnetic Waves and Transmission Lines Elektromagnetik Dalgalar ve İletim Hatları EE 226 7 4 3 0 2
10 EE 333 Analog Electronic Circuits Analog Elektronik Devreler EE 232 7 4 3 0 2
11 EE 334 Digital Eletronic Circuits Sayısal Elektronik Devreler EE 241 7 4 3 0 2
12 EE 354 Communication Systems Haberleşme Sistemleri EE 254, EE 361 7 3 2 0 2
13 EE 361 Introduction to Digital Signal Processing Sayısal İşaret İşlemeye Giriş ES 112 7 4 3 0 2
14 EE 371 Electromechanical Energy Conversion Elektromekanik Enerji Dönüşümü Yok 7 3 3 0 0
15 EE 372 Fundamentals of Power Systems Güç Sistemlerinin Temelleri Yok 7 3 3 0 0
16 EE 384 Introduction to Control Systems Kontrol Sistemlerine Giriş EE 361 7 4 3 0 2
17 EE 421 Antennas and Propagation Antenler ve Propagasyon EE 323 7 3 2 0 2
18 EE 431 Industrial Electronic Systems Endüstriyel Elektronik Sistemleri Yok 8 4 3 0 2
19 EE 492 Engineering Project Mühendislik Projesi Yok 8 3 1 0 4
    Seçime Bağlı Dersler    
Sıra Kod Dersin İngilizce Tam Adı Dersin Türkçe Tam Adı Önkoşul ECTS 7tepe T U L
1 EE 407 Transducers Dönüştürücüler Yok 5 3 3 0 0
2 EE 409 Mechatronics Mekatronik EE 384 5 3 3 0 0
3 EE 415 Logic Circuit Design Lojik Devre Tasarımı EE 241 5 3 3 0 0
4 EE 416 Measurement Theory Ölçme Teorisi Yok 5 3 3 0 0
5 EE 417 Network Synthesis Devre Sentezi EE 212 5 3 3 0 0
6 EE 425 Microwave Antennas Mikrodalga Antenleri EE 421 5 3 3 0 0
7 EE 426 Fiber Optics Fiber Optik EE 323 5 3 3 0 0
8 EE 427 Microwave Circuits Mikrodalga Devreleri EE 323 5 3 3 0 0
9 EE 428 Numerical Electromagnetics Sayısal Elektromagnetik EE 226 5 3 3 0 0
10 EE 429 Biomedical Electromagnetics Biyomedikal Elektromagnetik EE 323 5 3 3 0 0
11 EE 433 Physical Design of Integrated Circuits Tümdevrelerin Fiziksel Tasarımı Yok 5 3 3 0 0
12 EE 434 Analog Integrated Circuit Design Analog Tümdevre Tasarımı EE 333 5 3 3 0 0
13 EE 435 Mixed-Signal Integrated Circuits Karışık İşaretli Tümdevreler EE 434 5 3 3 0 0
14 EE 436 VLSI System Design VLSI Sistem Tasarımı Yok 5 3 3 0 0
15 EE 437 Noise in Electronic Circuits Elektronik Devrelerde Gürültü EE 333 5 3 3 0 0
16 EE 438 GSM Systems GSM Sistemleri EE 354 5 3 3 0 0
17 EE 439 High Frequency Electronics Yüksek Frekans Elektroniği EE 333 5 3 3 0 0
18 EE 445 Electronic Circuit Applications Elektronik Devre Uygulamaları EE 333 5 3 3 0 0
19 EE 446 Audio and Electroacoustics Ses ve Elektroakustik EE 333 5 3 3 0 0
20 EE 448 RF Microelectronic Circuits RF Mikroelektronik Devreler EE 333 5 3 3 0 0
21 EE 449 Communication Electronics Haberleşme Elektroniği EE 333 5 3 3 0 0
22 EE 454 Information Transmission Systems Enformasyon İletişim Sistemleri EE 354 5 3 3 0 0
23 EE 455 Radar Systems Radar Sistemleri EE 323 5 3 3 0 0
24 EE 456 Introduction to Coding and Information Theory Kodlama ve Bilgi Teorisine Giriş EE 354 5 3 3 0 0
25 EE 457 Mobile Cellular Communication Systems Hareketli Hücresel Haberleşme Sistemleri EE 354 5 3 3 0 0
26 EE 459 Satellite Communication Uydu Haberleşmesi EE 354 5 3 3 0 0
27 EE 465 Multimedia Technologies Çoğulortam Teknolojileri Yok 5 3 3 0 0
28 EE 466 Speech Processing Konuşma İşleme EE 361 5 3 3 0 0
29 EE 467 Radio and TV Systems Radyo ve TV Sistemleri EE 333 5 3 3 0 0
30 EE 468 Digital Signal Processing Sayısal İşaret İşleme EE 361 5 3 2 0 2
31 EE 469 Image Processing İmge İşleme EE 361 5 3 3 0 0
32 EE 474 Illumination Techniques and Indoor Installation Aydınlatma Tekniği ve İç Tesisat EE 372 5 3 3 0 0
33 EE 475 High Voltage Technique Yüksek Gerilim Tekniği EE 372 5 3 3 0 0
34 EE 476 Power Quality Güç Kalitesi EE 372 5 3 3 0 0
35 EE 477 Electrical Distribution Systems Elektrik Dağıtım Sistemleri EE 372 5 3 3 0 0
36 EE 478 Power Electronics Güç Elektroniği Yok 5 3 3 0 0
37 EE 479 Electric Machines Elektrik Makinaları EE 371 5 3 3 0 0
38 EE 487 Robotics Robotik EE 384 5 3 3 0 0
39 EE 488 Microcontrollers Mikrodenetleyiciler EE 242 5 3 3 0 0
40 EE 489 Digital Control Systems Sayısal Kontrol Sistemleri EE 384 5 3 3 0 0

Courses in Fundamental Sciences:

Engineering Core Courses:

University Courses:

Department Core Courses:

Department Technical Elective Courses:

Permanent link to this article: http://ee.yeditepe.edu.tr/en/academic/undergraduate/outlines_prerequisites/